Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:11 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Firma Midmar Callatis SA intră în insolvenţă

ro

26 Jun, 2015 20:55 1085 Marime text
Firma Midmar Callatis SA, cu sediul în municipiul Mangalia, Str. Vasile Alecsandri, bloc 6, etaj 2, ap. 10, judeţul Constanţa, a deschis procedură de insolvenţă. Societatea a fost înfiinţată în 2005, având un capital social subscris de 90.000 de lei şi un obiect de activitate legat de producţia de energie electrică. Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor si fundaţiilor/alte registre J13/4018/2005. Acționarii firmei sunt Ilina Decebal (cota de participare la beneficii şi pierderi: 25% / 25%), Gabriel Bercea (cota de participare la beneficii şi pierderi: 4% / 4%), Steluța Bercea (cota de participare la beneficii şi pierderi: 4% / 4%), Ana-Mihaela Preda (cota de participare la beneficii şi pierderi: 4% / 4%), Ion Preda (cota de participare la beneficii şi pierderi: 5% / 5%), Aurtel Itu (cota de participare la beneficii şi pierderi: 8% / 8%), Constantin Mureșan (cota de participare la beneficii şi pierderi: 25% / 25%), Michaela Gheorghiu (cota de participare la beneficii şi pierderi: 25% / 25%). 

Administratorul judiciar al firmei, numit în 25 mai a.c., este societatea Consulta 99 SRL, cu sediu în Bucureşti Sectorul 2, str. Popa Soare, nr. 37, etaj 1, ap. 4. Cod de identificare fiscală RO 21094067. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0072. E-mail: legea85@consulta99.ro. Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Virgil-Cornel Florea. Dosarul de insolvență cu numărul 42589/3 a fost înregistrat la Tribunalul Constanța – Secţia a II – a Civilă, judecător sindic Iulia Cărbune-Cosac.
            Consulta 99 S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Midmar Callatis SA, conform sentintei civile nr. 1415 din data de 26.05.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia a II – a Civila, în dosarul 42589/3/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
"Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Midmar Callatis SA prin sentinţa civilă nr. 1415 din data de 26.05.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia a II – a Civilă, în dosarul 42589/3/2014. Debitorul SC Midmar Callatis SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.
Creditorii debitorului SC Midmar Callatis SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03/07/2015. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/ creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar al creanţelor este 20/07/2015.
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor 10/08/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este de 10 zile de la primirea notificării. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 27/07/2015, conform antitepari.ro. Comitetul creditorilor: nedesemnat.
Deschiderea procedurii insolvenţei notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov / Registrului societăţilor agricole / Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.
            În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, potrivit antitepari.ro. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
            De la data deschiderii procedurii, se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii