Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:34 13 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Aşteaptă validarea UNPR-iştii Boiagian şi Roşu, pe ordinea de zi a Consiliului Local

ro

23 Jul, 2012 16:44 1230 Marime text

Consiliul Local Municipal se va întruni în noua formulă vineri, la ora 12.00, la Hotel Malibu. Pe ordinea de zi se regăsesc următoarele proiecte:

•1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Boiagian Harry-Michelle;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Roşu Vasile;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.199/25.06.2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin H.C.L. nr.80/27.02.2011;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•5. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•6. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa beneficiarilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, ca măsură de protecţie socială;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•7. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.319/2008; modificat prin HCL nr.542/22.10.2008 şi HCL nr. 14/29.01.2009;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•9. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 1 al art.6 din H.C.L. nr.65/2011 privind aprobarea ‘'Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente''- Campusul Social Henri Coandă-str. Ştefăniţă Vodă;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•10. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•11. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

•12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•13. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.230/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafaţă de 612 mp, situat în Constanţa, str.Soveja bl.O1,O2,O6. ;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

•15. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 2033 mp., situat în str.Nicolae Iorga- zona Spital Clinic Judeţean de Urgenţă, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

•16. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L.nr.211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

•17. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei asupra terenului în suprafaţă de 330 mp. situat pe aleea Zmeurei nr.3- Campusul Social Henri Coandă către Parohia Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.471/2007 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile(terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Contractelor de Concesiune încheiate în baza H.C.L.436/2000 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 35 de loturi în suprafaţă totală de 6971,10mp, situate în municipiul Constanţa, zona Palas C.F.R. str.Moţilor, în vederea realizării obiectivului«Parcelare loturi locuinţe individuale pentru familii foarte defavorizate, precum şi a caietului de sarcini, cu modificările şi completările ulterioare»;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•20. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Reconfigurare loturi şi modificare accese în vederea construirii unui imobil D+P+2E - agrement, alimentaţie publică şi cazare turistică, zona Campus Universitar, baza nautică CERONAV, teren în suprafaţă de 2500 mp potrivit actelor şi 2520,76 mp potrivit măsurătorilor, proprietate Hagi Gheorghe şi Marilena.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•21. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuinţe D+P+2E, str. Vasile Alecsandri nr. 5-5bis, teren în suprafaţă de 529 mp potrivit actelor şi 539 mp potrivit măsurătorilor, proprietate Pană Stelian şi Maria.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•22. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Împrejmuire teren, str. Ion Ursu nr. 70B, teren în suprafaţă de 243 mp, proprietate Pitu Rodica şi Apostol Silvy Zoiţa.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•23. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Împrejmuire teren, str. Ion Ursu nr. 76F, teren în suprafaţă de 267 mp, proprietate Pitu Rodica şi Apostol Silvy Zoiţa.

iniţiator primar Radu Ştefan Mazăre

•24. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil Dp+P+1E - casă prăznuire, str. Nicolae Iorga nr. 12, teren în suprafaţă de 2135 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa, atribuit în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Tomisului - Parohia Sf. Gheorghe.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•25. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Introducere teren în intravilan şi construire imobil P+2E - service, reparaţii utilaje agricole, birouri, spaţii anexă şi împrejmuire teren, parcelele A 71/7/1 şi A/71/7/2 în suprafaţă totală de 19350 mp, proprietate Iamandii Cătălin şi Mihaela.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•26. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Introducere teren în intravilan şi construire complex de producţie şi servicii şi împrejmuire teren, parcela A 898/40 în suprafaţă de 10000 mp, proprietate Pivodă Bogdan şi Carmen.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•27. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+4E - birouri şi spaţii comerciale, str. Libertăţii nr. 1, teren în suprafaţă de 167,60 mp, potrivit actelor şi 168 mp potrivit măsurătorilor, proprietate SC BOGSAR INVEST SRL;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•28. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.178/08.07.2011.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•29. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C.TIMONA S.R.L.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului"Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros " şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.14/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Parcul Seniorilor ".

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 din HCL nr.529/13.12.2006 privind participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa".

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificăriişi completării HCL nr.464/2009 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reţea de agrement cu biciclete".

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•34. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Ministerului Administraţiei şi Internelor-Direcţia generală - logistică cu privire la plata obligaţiilor fiscale.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

•35. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 370/2007 privind aprobarea cumpărării acţiunilor cesionate de la S.C. RAJA S.A. către Consiliul local Constanţa.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

Ti-a placut articolul?

Comentarii