Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:56 20 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

SC Arimex Comexim 2000 SRL, scrisoare deschisă adresată Spitalului Judeţean Ilfov (document)

ro

29 Jan, 2018 00:00 3206 Marime text
SC Arimex Comexim 2000 SRL a transmis o scrisoare deschisă adresată Spitalului Judeţean Ilfov, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi Curţii de Conturi a României.
 
„Subscrisa SC Arimex Comexim 2000 SRL, cu sediul în Bucureşti, strada Călţunaşi, Sector 4, şi cu domiciliul ales în vederea comunicării tuturor actelor de corespondenţă pe strada Discului nr. 12A, Sector 3, Bucureşti, telefon 021/344.72.38, e-mail arimexcom2000@yahoo.com, reprezentată legal prin administrator - Drăghici Vergil, supun atenţiei dumneavoastră un model de «fraudă» practicat de multe instituţii care gestionează bani publici, în dispreţul total al legii şi al bunului-simţ.
 
Prin acesta, destul de multe entităţi, sub masca unei achiziţii publice, după ce, în mod premeditat, întocmesc estimări uriaşe ale achiziţiei, fac posibilă trecerea unor mari sume de la bugetul de stat, în buzunarele unor ofertanţi favorizaţi: fie tergiversând prin metode ingenioase procedura, în scopul de a-l favoriza pe vechiul ofertant în sensul prelungirii contractului, fie atribuind-o fraudulos. Societatea noastră, în luna iunie 2017, s-a înscris la procedura Licitaţie publică deschisă (anunţ de participare în SEAP numărul 175949/08.06.2017) pentru atribuirea acordului-cadru «Servicii de preparare, transport şi distribuire hrană», organizată de Spitalul Judeţean Ilfov, cu speranţa că desfăşurarea acesteia va fi corectă şi transparentă, şi nu doar o simulare, cum s-a dovedit a fi în prezent.
 
Încă de la început, am observat că documentaţia de atribuire nu asigură operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, în temeiul art. 103, alin. (1) din HG 395/ 2016, în sensul ca a ascuns (cu intenţie, în opinia noastră) anumite informaţii importante în legătură cu serviciul achiziţionat, informaţii strict necesare pentru elaborarea ofertei. Am fost îndreptăţiţi să credem că este o «făcătură» de achiziţie şi, din acest motiv, prin intermediul SEAP, am solicitat clarificări în legătură cu modul de desfăşurare a activităţii de ambalare, transport şi distribuire a hranei.
 
O importantă cerinţă era ca hrana pacienţilor să fie livrată în ambalaje de unică folosinţă, omiţând a se specifica că, de fapt, prestatorul poate transporta, livra hrana în containere şi apoi să o ambaleze în ambalaje de unică folosinţă, această operaţiune fiind posibilă în spaţiul pus la dispoziţie de spital, spaţiu care este cantina şi blocul alimentar al spitalului. De-abia atunci managerul a furnizat această importantă informaţie. Apreciem că această omisiune a fost premeditată, în scopul de a-l favoriza pe actualul prestator. Solicitarea noastră însă v-a stricat socotelile şi, daca nu aţi reuşit inducerea în eroare a ofertanţilor, aţi hotărât să tergiversaţi procedura cât de mult posibil, urmând, probabil, ca, după tergiversări, să o şi anulaţi. Afirmaţia şi ipoteza noastră aţi confirmat-o prin Adresa nr. 13415 din 31.07.2017, publicată în SEAP în data de 1.08.2017, de fapt, o notă justificativă, prin care aţi comunicat participanţilor că aţi dispus prelungirea termenului de evaluare a ofertelor cu patru luni, adică 120 de zile.
 
Mai precis, termenul pentru evaluarea ofertelor a fost stabilit iniţial, în documentaţie, pentru data de 28.07.2017, ora 16.00. Ulterior, l-aţi
prelungit până la data de 28.11.2017, pentru ca mai apoi să ajungeţi cu evaluarea ofertelor, din prelungire în prelungire, la un an de la lansarea procedurii. Motivele sunt de-a dreptul incredibile şi este clar că aveţi interesul să achiziţionaţi serviciul la o valoare cât mai mare şi de la un anumit ofertant, în dispreţul total al legii şi al banului public.
 
O demonstrează toate actele din procedură, pornind de la estimarea valorii achiziţiei. Estimarea valorii contractului, pe considerente lesne de înţeles, pentru serviciile ce urmează a fi achiziţionate, a fost dublată dacă ne raportam la preţul pieţei, iar oferta noastră, cum este şi firesc, a fost jumătate din estimarea dumneavoastră.
 
Urmare a solicitării primite, v-am justificat preţul, preţ care nu era deloc neobişnuit de scăzut pentru serviciul prestat, şi v-am dovedit că acesta este preţul practicat de societatea noastră pentru mai multe unităţi sanitare. De fapt, preţul este neobişnuit de scăzut numai în opinia dumneavoastră, obişnuiţi fiind probabil cu preţuri foarte mari, triple, duble, după cât se vede, fiind poate o practică pe care o folosiţi în achiziţiile publice.

 
Potrivit ar fi fost să vă întrebaţi singuri de ce aţi estimat preţuri duble, dar, cu siguranţă, cunoaşteţi deja răspunsul. Atenţionările, criticile noastre au fost exprimate prin mai multe adrese anterioare şi s-au referit la: ambiguitatea documentaţiei de atribuire; abuzul prin care dumneavoastră aţi modificat unilateral data de valabilitate a ofertelor, după ce acestea au fost depuse; prelungirea termenului iniţial de evaluare a ofertelor cu 120 de zile (termen care depăşea termenul de 90 de zile stabilit în propria documentaţie de atribuire) când atât garanţiile, cât şi ofertele nu ar mai fi avut valabilitate; nejustificarea termenului iniţial de 120 de zile pentru citirea a 42 de simple documente, adică citirea unui document cu 1-3 pagini la patru zile; nejustificarea prelungirii termenului de evaluare a ofertelor până la 365 de zile; stabilirea termenelor de răspuns acordate pentru clarificările solicitate, termene scurte, eronate, în totală contradicţie cu prevederile legale, termenul de răspuns fiind de minimum trei zile lucrătoare, zilele nelucrătoare din cadrul termenului nefiind luate în considerare; tardivitatea, ilogismul adreselor eronate prin care aţi solicitat prelungirea termenelor de valabilitate a garanţiei de participare şi a ofertelor; declararea ofertei noastre ca fiind inacceptabilă, prin inventarea unor motive nesustenabile şi ilegale, care au demonstrat că adevăratul scop al acestei proceduri nu este achiziţionarea serviciilor în condiţii de eficienţă economică şi socială pe baza nediscriminării, a tratamentului egal, a recunoaşterii reciproce; transparenţa, proporţionalitatea şi asumarea răspunderii, scopul real fiind numai o achiziţie cu dedicaţie, un act premeditat, menit a descuraja ofertanţii competitivi, a-i determina să renunţe la această procedură şi a favoriza pe actualul prestator, astfel încât acesta să mai presteze servicii încă un an. Drept pentru care această achiziţie poate fi model al practicii incorecte, al simulării şi tergiversării unei licitaţii, în care e musai să câştige un anumit ofertant.
 
În ceea ce ne priveşte, considerăm că fiind inadmisibil ca, după ce aţi declarat ca fiind câştigătoare oferta societăţii noastre, să alegeţi oferta clasată pe locul II, cu preţ mult mai mare, cu aproape 30% decât preţul ofertei noastre.
 
Să respingi o ofertă care a îndeplinit absolut toate cerinţele, sub pretextul că: societatea are mai multe mijloace de transport la dispoziţie, în condiţiile în care în documentaţia de atribuire nu ai cerut un anumit număr de autovehicule; autorizaţiile sanitar-veterinare nu ar fi vizate, când acestea sunt conforme, perfect valabile; în autorizaţia emisă de ANSVSA pentru punctul de lucru este menţionat un număr de nouă salariaţi, iar oferta propusă este pentru zece salariaţi; în autorizaţia emisă de ANSVSA pentru punctul de lucru este menţionat un număr de cinci autovehicule, iar autorizaţiile transmise sunt pentru nouă mijloace de transport; nu ar fi actualizată, chipurile, autorizaţia de funcţionare, când legea nu prevede astfel de obligaţie, adică anticipat, cum pretindeţi dumneavoastră că ar fi trebuit să procedăm; avizul de funcţionare emis de Poliţia Locală Sector 3 a fost depăşit cu câteva zile, fără a cunoaşte noile reglementari de avizare.
 
Toate acestea nu demonstrează decât reaua-credinţă şi dispreţul faţă de banul public, mai ales în condiţiile în care, potrivit art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, începând cu ianuarie 2018 aveţi obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru bunuri şi servicii. Reaua-credinţă este demonstrată, în mod vădit, şi de faptul că, deşi v-am rugat în scris să va adresaţi oficial ANSVSA şi Primăriei Sector 3, pentru a vă lămuri în această privinţă, aţi refuzat.
 
În consecinţă, societatea noastră s-a adresat acestor instituţii pentru a obţine punctele de vedere oficiale în legătură cu motivele respingerii ofertei noastre, pentru a vă demonstra erorile pe care le-aţi săvârşit.
Răspunsul primit de la ANSVSA confirmă faptul ca am avut dreptate, iar reacţia dumneavoastră a demonstrat încă o dată reaua-credinţă. Pentru că, în loc să procedaţi la remedierea situaţiei, v-aţi exprimat surprinderea, nedumerirea faţă de faptul că ANSVSA ne-a răspuns într-un termen de cinci zile, şi nu într-un termen de peste 30 de zile, aşa cum aţi dorit dumneavoastră să se întâmple. Asta trebuia să vă preocupe pe dumneavoastră? Timpul de răspuns sau răspunsul în sine? Răspunsul v-a confirmat prevederi legale pe care aveaţi obligaţia să le cunoaşteţi!
 
În realitate, motivele invocate pentru respingerea ofertei noastre nu puteau fi considerate decât un avantaj pentru unitatea dumneavoastră, înţelegând că oferta este net superioară faţă de oricare altă oferta depusă, dar reaua-credinţă v-a determinat să procedaţi murdar.
 
Reaua-credinţă v-a determinat să încălcaţi şi principiul tratamentului egal, care stă la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. O dovedeşte o dată în plus gestul prin care aţi declarat, în mod eronat, oferta depusă de societatea noastră ca inacceptabilă, fără a ţine cont de întreaga documentaţie depusă în cadrul procedurii de achiziţie, favorizând astfel trecerea la operatorul economic clasat pe locul II în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire stabilit: preţul cel mai scăzut, fără a ne solicita vreo clarificare cu privire la documentele prezentate.
 
Nu aşa aţi procedat însă şi în cazul celuilalt operator, membrii comisiei de evaluare solicitându-i clarificări cu privire la documentele prezentate. Tratament egal, nu-i aşa? Rea-credinţă aţi dovedit şi prin nerespectarea clauzelor de confidenţialitate stabilite în oferta societăţii noastre, încălcând în mod clar prevederile art. 129, alin. (1) din HG 395/ 2016. Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire.
 
Aşa cum v-am demonstrat prin ultimele două adrese, comisia de evaluare sau persoane care au acces la documentele achiziţiei au furnizat ofertantului favorizat copii ale documentelor confidenţiale aflate în dosarul procedurii.
 
Şi, nu în ultimul rând, societatea noastră a contestat la CNSC documentele prin care oferta noastră a fost declarată neconformă. Intuind decizia instanţei, în loc să aşteptaţi această decizie, care, în mod cert, grăbea finalizarea procedurii achiziţiei, în data de 28.12.2017, prin decizia 22918, dumneavoastră, din proprie iniţiativă, aţi anulat cele două documente contestate de noi, dar şi alte documente, făcând prin aceasta ca dosarul contestaţiei aflat la CNSC să rămână fără obiect. Efectul obţinut este tergiversarea procedurii, aşa cum am intuit şi v-am şi demonstrat, fapt dovedit şi în data de 19.01.2018, când aţi recidivat, emiţând o nouă decizie care anulează o altă serie de documente întocmite de dumneavoastră.
 
Faţă de cele prezentate, având în vedere istoricul procedurii, precum şi atitudinea dumneavoastră ostilă, constatând ca aţi încălcat, cu bună ştiinţă, cel puţin prevederile art. 2 din Legea nr. 98/2016, vă solicităm demisia, d-na manager!“, a precizat Vergil Drăghici, administratorul societăţii Arimex Comexim 2000 SRL.
 
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza scrisoarea deschisă adresată de SC Arimex Comexim 2000 SRL Spitalului Judeţean Ilfov, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi Curţii de Conturi a României.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii