Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:25 17 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proprietarii blocului din Faleză Nord, de pe strada Maior Șofran, la judecată cu Primăria. Cer anularea unui document de urbanism

ro

24 Sep, 2021 00:00 725 Marime text
  • CT&VMA Construcții SRL și SC Rent Anytime SRL se luptă în instanță pentru anularea unui document emis de Primăria Constanța
  • Ei au cerut Certificat de Urbanism pentru supraetajare, care le-a fost respins
  • Prima instanță a dat dreptate municipalității, iar, acum, investitorii au depus recurs
 
 
 
Firmele CT&VMA Construcții SRL și SC Rent Anytime SRL au declarat recurs în procesul deschis împotriva Primăriei Constanța, după ce în fond cererea lor a fost respinsă de către judecători.
 
Este vizat un imobil ce este edificat pe strada Maior Șofran din Constanța, la numărul 18. Acolo se ridică un imobil cu trei-patru etaje pentru locuințe colective. Autorizația de construire a fost eliberată de Primăria Constanța în data de 19 octombrie 2020, în favoarea companiilor CT&VMA Construcții SRL și, respectiv, SC Rent Anytime SRL.
 
În prezent, cei doi proprietari ai terenului de 950 mp din strada Maior Șofran nr. 18, din Constanța, cu număr cadastral 252220, înscris în CF 252220, sunt cele două companii, respectiv SC CT & VMA Construcții SRL și SC Rent Anyime SRL, în urma Contractului de partaj voluntar cu sultă nr. 1279 din 18.09.2020.
 
Așa cum spuneam mai sus, cele două societăți au depus recurs în dosarul 2256/118/2021, deschis împotriva municipalității, pentru anulare act administrativ, procesul fiind înregistrat la Curtea de Apel Constanța. Soluția judecătorilor pe fondul, care a fost dezbătut la Tribunalul Constanța, a fost dată în vară. Soluția pe scurt: „Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii CT&VMA CONSTRUCTII S.R.L. şi RENT ANY TIME S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA Ia act că pârâtul, în prezenta cauză, nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Constanţa-Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.06.2021”.
 

De unde a pornit

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța - Secția de contencios administrativ și fiscal reclamantele CT&VMA Constructii S.R.L. şi Rent Any Time S.R.L a chemat în judecată pe pârâtul Primarul Municipiului Constanța, solicitând: anularea parțială a Certificatului de urbanism nr. 511/10.02.2021 emis de către Primarul Mun. Constanța pentru imobilul situat în Mun. Constanța, strada Maior Șofran, nr 18, județul Constanța, obligarea pârâtului la emiterea unui nou certificat de urbanism, pentru supraetajare cu un nivel, în suprafață maximă de 20 % din suprafața construită desfășurată, în conformitate cu disp. art. 2 alin. 4 lit. a/l Legea nr. 50/1991 R, în termen de 10 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în prezenta cauză; obligarea pârâtului la plata unei penalități de 1000 lei/zi de întârziere în favoarea reclamantului, dacă nu se respectă termenul de 10 zile instituit de instanță; obligarea pârâtului la plata unei amenzi de 20 % din salariul minim pe economie, fiecare, pentru fiecare zi de întârziere, la expirarea termenului de 10 zile; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
 
Potrivit rolii.ro, în motivarea cererii reclamantele au arătat, în esență că a data de 03.11.2020, prin cererea înregistrată a solicitat emiterea unui certificat de urbanism de către Primarul Mun. Constanța pentru: modificări în timpul execuției a Proiectului autorizat cu Autorizația de construire nr. 1436/19.10.2020 prin recompartimentări interioare, modificare fața de, schimbare de destinație a parterului din locuințe colective în spațiu comercial; supraetajare cu un nivel, în suprafață maximă de 20 % din suprafața construită desfășurată, în conformitate cu disp. art. 2 alin. 4 lit. a/l Legea nr. 50/1991 R; extindere pe orizontală etaj 4 imobil.
 
Reclamantele au menționat că la data de 10.02.2021 le-a fost eliberat de către Primarul Mun. Constanța Certificatul de urbanism nr. 511/10.02.2021, având ca obiect „Modificări în timpul execuției a Proiectului autorizat cu Autorizația de construire nr. 1436/19.10.2020 prin recompartimentări interioare, modificare fața de, schimbare de destinație a parterului din locuințe colective în spațiu comercial” și le-au fost respinse solicitările pentru: supraetajare cu un nivel, în suprafață maximă de 20 % din suprafața construită desfășurată, în conformitate cu disp. art. 2 alin. 4 lit. a/l Legea nr. 50/1991 R; extindere pe orizontala etaj 4 imobil.

 
Pentru aceste motive reclamantele au învederat că au formulat plângere prealabilă la data de 25.02.2021, înregistrată sub nr. 12/02.03.2021 la Primăria Mun. Constanța, prin care au solicitat revocarea parțială a Certificatului de urbanism nr. 511/10.02.2021 emis de către Primarul Mun. Constanța pentru imobil, iar prin Adresa nr. R/Recl 12 din 02.03.2021 emisă de către pârât la data de 16.03.2021, fost respinsă plângerea prealabilă, reluându-se motivările din cuprinsul certificatul de urbanism nr. 511/10.02.2021.
 
Reclamantele au arătat că certificatului de urbanism prin care se instituie interdicții de construire constituie un act administrativ tipic ce poate fi revocat de către autoritatea publică emitentă și poate fi anulat de către instanța de contencios administrativ, întrucât acest act de „informare” al autorității publice produce efecte juridice, el stând la baza emiterii unei autorizații de construire și determinând sau nu eliberarea acestei autorizații de construire, în condițiile solicitate de către beneficiarul acesteia, astfel rezultând că el reprezintă un act administrativ, prin efectele sale și se poate dispune anularea sa ori obligarea la emiterea lui de către instanța de contencios administrativ.
 
Reclamantele au indicat faptul că prezenta cauză este o cerere având ca obiect anularea unui act administrativ unilateral cu caracter individual tipic - respectiv a unui certificat de urbanism, astfel că instanța de contencios administrativ urmează ca în prezenta cauză, raportat la probele ce se vor administra să verifice legalitatea certificatului de urbanism nr. 511/10.02.2021 emis de către Primarul Mun. Constanța și să dispună obligarea Primarului Mun. Constanța la emiterea certificatului de urbanism solicitat, întrucât sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru obținerea certificatului de urbanism solicitat, având ca obiect Supraetajare cu un nivel, în suprafață maximă de 20 % din suprafața construită desfășurată, în raport de disp. art. 2 alin. 4 lit. a/l Legea nr. 50/1991R.
 
De asemenea reclamantele au mai învederat că autoritatea publică le-a respins în mod greșit solicitarea de emitere a certificatului de urbanism, în raport de disp. art. 11/1 lit. d Legea nr. 50/1991 R, în condițiile în care există o diferență clară între cele două temeiuri de drept în care se poate solicita supraetajarea unui imobil, în sensul că: Art. 2 alin. 4 lit. a/l din Legea nr. 50/1991 R permite supraetajarea cu 1 nivel în limita a 20 %, necondiționat de derogările anterioare pentru C.U.T și/sau regim de înălțime stabilite în documentația de urbanism aprobată în bazarea căreia a fost emisă autorizația inițială; art. 11/1 lit. d Legea nr. 50/1991 R permite supraetajarea cu un nivel întreg, dar cu condiția ca autorizația inițială să nu fi beneficiat de derogările anterioare pentru C.U.T. și/sau regim de înălțime stabilite în documentația de urbanism aprobată în bazarea căreia a fost emisă autorizația inițială.
 

Ce a spus Primăria Constanța 
Pe fondul cauzei municipalitatea a arătat, în esență, că reclamantelor le-a fost eliberată autorizația de construire nr. 1436/19.10.2020 pentru obiectivul Construire imobil S+P+3-4E (HMAX-17,00m) Locuințe colective, împrejmuire teren, organizare șantier, pentru imobilul din str. Maior Șofran, nr. 18, iar autorizația de construire trebuie să respecte reglementările urbanistice din HCL PUZ nr. 36/13.02.2015, iar conform CU, imobilul este situat în ZRL3.
Pârâtul a menționat că reclamantelor le-a fost autorizată inițial, prin AC 1436/19.10.2020 o clădire cu înălțimea maximă admisă de PUZ de 17m, ca derogare de la PUG, iar prin cererea din 03.11.2020 reclamantele au solicitat eliberarea unui CU pentru următorul obiectiv: Supraetajare cu un nivel în suprafață de maxim 20% din suprafața construită desfășurată conform prevederilor Legii nr. 50/1991, art.2 alin.4 lit.a1 și modificări în timpul execuției a proiectului autorizat cu AC nr. 1436/19.10.2020 prin recompartimentări interioare, modificare fața de, schimbare de destinație a parterului din locuințe colective în spațiu comercial și extindere pe orizontală la etaj 4.
 
Pârâtul a învederat că a fost eliberat CU nr. 511/10.02.2021 prin care s-a arătat că poate fi utilizat în scopul declarat pentru: modificări în timpul execuției a proiectului autorizat cu AC nr. 1436/19.10.2020 prin recompartimentări interioare, modificare fața de, schimbare de destinație a parterului din locuințe colective în spațiu comercial.
 
De asemenea, pârâtul a mai arătat că s-a indicat împrejurarea că CU nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru: supraetajare cu un nivel în suprafață de maxim 20% din suprafață construită desfășurată conform prevederilor Legii nr. 50/1991, art.2 alin.4 lit.a1 deoarece nu sunt respectate prevederile art.ll1 lit. d) din Legea nr. 50/1991. S-a beneficiat de derogări pentru CUT și regim de înălțime prin reglementările urbanistice stabilite în documentația de urbanism aprobată prin HCL nr. 36/13.02.2015, în baza căreia a fost emisă autorizația inițială; extindere pe orizontală la etaj 4 deoarece nu este respectată înălțimea maximă admisibilă a clădirilor P+3-4 din reglementările urbanistice stabilite în documentația de urbanism - PUZ - aprobată prin HCL nr. 36/13.02.2015.
 
Pârâtul a arătat că autorizațiile de construire emise în baza PUZ 36/2015 trebuie să respecte utilizarea maximă P+3-4 înălțime maximă 17m, iar în cauză AC nr. 1436/2020 emisă inițial reclamantelor prevedea o construcție cu exact maximul înălțimii, în consecință, reclamantele nu pot beneficia de supraetajare cu încă un nivel, pentru că se încalcă reglementările admise prin PUZ.
 
Totodată pârâtul a indicat faptul că pretențiile reclamantelor, care intenționează să deroge de la PUZ-ul existent (PUZ 36/2015) cu supraetajarea cu un nivel, în condițiile în care deja au autorizată clădirea cu înălțimea maximă admisă de PUZ, nu au niciun temei legal, iar susținerea că supraetajarea dorită este solicitată în temeiul art.2, respectiv nivelul superior să fie în suprafață de maxim 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii, în condițiile în care reclamantele au fost autorizate cu maximul înălțimii admis prin PUZ, astfel încât clădirea lor nu poate fi supraetajată, întrucât autorizația de construire trebuie să respecte reglementările urbanistice din PUZ, care deja au derogat de la PUG.
 
De altfel, în concluzie, instanța a respins cererea celor două societăți.


 

Supraimpozitare și mărturie la proces

 
Amintim că în anul 2017, municipalitatea a decis supraimpozitarea cu 400% a terenului din strada Maior Șofran nr. 18, lot 2, „proprietatea domnului Marin Cristin“, motivul fiind „clădirea (...) se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare în baza criteriilor stabilite prin prevederile HCL nr. 27/2016“. Documentația poate fi accesată în Secțiunea Documente.
 
Citește și:

O familie a ocupat abuziv o locuinţă din Faleză Nord. Nouă copii, dintre care un nou-născut, trăiau în condiţii teribile (galerie foto + document)

 

Despre societățile în cauză

 
Societatea CT&VMA Construcții SRL a fost înființată în 2018 și are sediul pe strada Ciprian Porumbescu nr. 33, obiectul de activitate fiind „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“.
 
Asociat unic și administrator este Constantin Berdilă, care apare și în firmele Disan Antrepriza și Construcții SRL, Disan Expert SRL, Hidro Cons SRL (radiată) și Navis Max SRL.
 
Ct&VMA Construcții SRL are un punct de lucrur în strada Maior Șofran nr. 18. În 2020, numărul angajaților a fost 0, profitul net a fost 91.115 lei, iar cifra de afaceri a fost 4.-758.456 de lei.

 
Compania Rent Anytime SRL a fost înființată în 2020 și are sediul social în Constanța, pe strada Răscoalei din 1907, nr. 38, etaj 3, obiectul de activitate fiind „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing“.
 
Asociat unic este avocatul Adrian Gheorghiță, iar administratorul este Ciprian Gheorghiță, fratele său. Numele lui Adrian Gheorghiță figurează și în firmele Total Freight Transport SRL  și Rasova Energy SRL (radiată).
 
Numele lui Ciprian Gheorghiță figurează în Life Forwarding SRL, Life Logistics și Total Freight Transport.
 
În 2020, firma Rent Anytime a avut 0 angajați, profit net 43.938 de lei și cifra de afaceri netă 56.948 de lei.
 
Cristin Marin mai este implicat în societățile Cristin Redivivus, Cristin Von Building, Marin C Cristin Întreprindere Individuală (radiată) și Monica SRL (radiată).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Ce se construiește:
Avocatul Adrian Gheorghiță a cumpărat cu 126.000 de euro, în rate, 500 de metri pătrați în Faleză Nord. „Acel teren avea o formă neregulată, nu se putea construi“

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii