Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:43 21 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Prezentarea modului de operare C (I). Vila Verde şi parcul Tăbăcărie (document)

ro

11 Aug, 2018 00:00 648 Marime text
Cotidianul ZIUA de Constanţa continuă prezentarea celor şase moduri de operare reţinute de Corina Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, în motivarea deciziei în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În prezenta cauză, aproximativ 40 de inculpaţi au fost deferiţi Justiţiei în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.
 
Corina Cornelia Dăescu a dispus 38 de achitări şi nouă condamnări, cea mai mare pedeapsă aplicată în acest dosar fiindu-i dată lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa - patru ani de închisoare cu suspendare.

Mod de operare C

„S-a reţinut că inc. MRȘ, în calitate de primar şi inc. CND, DDR, RC, MI, GB, TC în calitate de membri în Comisia pentru aplicarea Legii 10/2001 au soluţionat notificările după mai bine de doi ani, prin respingere, pentru restituirea pe acelaşi amplasament, concomitent cu determinarea de către inc. S.B. a notificatoarei G.S. la înstrăinarea drepturilor litigiose, cu consecinţa atribuiri, direct cesionarilor inc. S.B. şi E.G., de terenuri, în natură, pe amplasamentul iniţial, precum şi pe alte amplasamente, subevaluate, a căror suprafaţă însumată este de două ori şi jumătate mai mare decât cea revendicată“.
 
„La data de 06.08.2001, numiţii (...),(...) în calitate de moştenitori ai defuncţilor (...) prin notificarea nr. (...), înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. 105.830 din 07.08.2001, au solicitat Primăriei Constanţa «stabilirea şi acordare măsurilor reparatorii prin echivalent în privinţa imobilului situat în Constanţa, Parcul Tăbăcărie în suprafaţă de 100.000 mp, cu construcţia denumită «Vila Verde». La data de 01.10.2001 au revenit la solicitarea iniţială şi au solicitat ca principala măsura reparatorie să fie restituirea în natură, teren şi constructie, stabilirea şi acordare măsurilor reparatorii prin echivalent să fie măsura subsidiară şi/sau complementară. La datele de 06.05.2003 şi 12.09.2003 au depus acte doveditoare ale cererii certificate pentru conformitate. Prin Referatul nr. (...), inc. RC, în calitate de director APL, a solicitat primarului, inc. MRȘ, acordul pentru solicitarea de la DGFP Constanţa a avizului prevăzut de art.33 din Legea 10/2001, pentru măsuri reparatorii în compensare, motivat de împrejurarea că «o parte din teren constituie domeniu public al Municipiului Constanţa, iar o parte domeniu privat». Prin adresa nr. (...), inc. RC a cerut D.G.F.P. Constanţa avizul menţionat, precizând că «terenul nu poate fi restituit integral în natură deoarece o parte constituie domeniu public al Municipiului Constanţa». Prin adresa nr.(...) D.G.F.P. Constanţa a comunicat avizul, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile de formă şi de fond cerute de Legea 10/2001. Anterior, prin adresa nr. (...) Primăria Constanţa - Direcţia Patrimoniu - Serviciul cadastru a comunicat către S.C.A. (...) şi Asociaţii, urmare a solicitării acestora din data de 12.05.1999, referitor la situaţia juridică şi urbanistică a imobilului fosta proprietate G.S., situat în Parcul Tăbăcăriei: suprafaţa terenului era de cca 10 ha, în prezent suprafaţa terenului agricol a fost inclusă în Parcul Tăbăcarie, iar din construcţii se mai menţine Vila Verde -după 1970 întreaga suprafaţă a fost cuprinsă în ansamblul de blocuri şi locuinţe şi dotări Tomis Nord, este inclusă în limitele zonei propuse pentru amenajarea Parcului Tăbăcăriei, ca imobilul a fost în administrarea R.A.G.C. Constanţa până în anul 1991, cand a fost transferată S.C. (...) S.A. , devenită S.C. (...) S.A“.
 
„Solicitarea S.C. GS S.A. de a i se atribui dreptul de proprietate asupra terenului imobilului nu a fost acceptată de Primărie. În Referatul (...), întocmit de inc. CNA, este identificat imobilul ca având o suprafaţă de 100.000 m.p, situat în Parcul Tăbăcariei şi dobandit de către G.S. prin actul de vânzare cumparare nr. 567/22.02.1930, specificându-se ca în decursul timpului, imobilul a fost ocupat cu amenajarea Parcului Tăbăcărie, fiind în mare parte ocupat cu alei şi spatii verzi şi că pe teren sunt amplasate două construcţii şi anume, Casa Verde în suprafaţă de 90 mp, aflată în subordinea Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport şi Teatru de Vară Soveja, în suprafaţă de 4087,77 mp, în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa. La data de 10.09.2003, urmare a Notei de comandă nr.75045/12.06.2003 inc. D.A.H. a comunicat valoarea estimată a suprafeţei de 95.822,23 mp teren din Parcul Tăbăcărie - 8.624.000 USD şi o listă cu valorile a 19 terenuri pentru care i s-a solicitat evaluarea“.
 
„În baza Referatului nr (...), redactat de inc. CNA, Comisia de aplicare a Legii nr.10/2001, alcătuită din inc. CMD, RC, DDR , MI, TC şi GB, a constatat că «deoarece o mare parte din terenul revendicat este ocupat de utilităţi publice având destinaţia de domeniu public şi nu poate fi restituit în natură, loc pe loc, se vor acorda şi măsuri reparatorii prin atribuirea de bunuri de aceeaşi natură». Într-un tabel din cuprinsul referatului sunt menţionate 19 terenuri care totalizează suprafaţa de 39.461,64 mp, în valoare de 2.782.237 USD. În aliniatul final al referatului se precizează că «având în vedere că până în prezent au fost identificate terenuri în valoare de 94.020.134.941 lei, se va soluţiona parţial cererea formulată pentru aceste suprafeţe, urmând ca, pentru diferenţe, să se emită o nouă dispoziţie». În data de 16.09.2003, primarul inc. MRȘ, a emis Dispoziţia nr…, pentru atribuirea celor 19 terenuri. Prin Dispozitia nr. (...) inc. MRȘ a decis, la art. 1, respingerea cererii «de restituire în natură a imobilului, situat în Parcul Tăbăcărie, Constanţa, formulată de (...) , (...) prin notificarea nr.1886/06.08.2001, parţial, deoarece o parte din teren aparţine domeniului public». În art. 2 a precizat că «se stabileşte ca valoare echivalentă şi parţială a imobilului imposibil de restituit şi cuvenită notificatorilor, suma de 94.020.134.941 lei, reprezentând echivalentul a 2.782. 237 USD, (1 usd=33.793 lei), în limita căreia se vor acorda măsuri reparatorii». Art. 3 consemnează oferta privind cele 19 terenuri, iar, la art.4-7 sunt menţionate precizări prind procedura de urmat în caz de acceptare sau neacceptare a ofertei, precum şi invitarea notificatorilor pentru negocieri cu privire la ofertă. Terenul în suprafaţă de 22.750 mp, din Parcul Tăbăcărie, parte din suprafaţa notificată, a fost concesionat în baza contractului nr. (...), în baza HCLM 508/2001“, potrivit motivării.
 
„La data de 17.09.2003, numitele (...) în nume propriu, şi în calitate de mandatară a numiţilor (...) au încheiat cu (...), în calitate de reprezentant al SC (...) GROUP SA, contractul de cesiune de drepturi litigioase în care se menţioneaza că «Având în vedere că prin dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 2444 din data de 16.09.2003 a fost soluţionată parţial notificarea menţionată, prezentul contract de cesiune de drepturi litigioase are ca obiect numai acele drepturi care rămân după emiterea dispoziţiei enunţată mai sus şi are în vedere soluţionarea integrală a notificării nr.105830 din data de 07.08. 2001», preţul cesiunii fiind suma de 2 mld. lei, autentificat sub nr. (...) la B.N.P.A. (...)“.
 
„Sub nr. (...), a fost înregistrată la Primăria Municipiului Constanţa adresa prin care SC (...) Group SA a încunoştinţat despre existenta contractului de cesiune şi despre faptul că cesiunea are ca obiect drepturile litigioase care rămân după soluţionarea partială a notificarii, prin dispoziţia de primar nr. 2444/16.09.2003. A solicitat ca Primăria să analizeze notificarea înregistrată de cedenţi cu nr. 105830/07.08.2001, Dispoziţia de Primar nr. 2444/16.09.2003 prin care s-a soluţionat parţial notificarea, contractul de cesiune de drepturi litigioase nr. 3337/17.09.2003, iar pentru diferenţa să emită o nouă dispoziţie de primar. În data de 24.10.2003, SC (...) GROUP SA încunoştinţat Primăria Constanţa, respectiv pe primar, inc. MRȘ şi pe directorul Administraţiei Publice Locale, inc. RC, că «a cumpărat drepturile de natură litigioasă ce decurg din notificarea nr (...)», precizând, totodată, că este «de acord cu valoarea de 8.624.000 USD stabilită de experţi, pentru terenul de 10 ha situat în Parcul Tăbăcărie din Municipiul Constanţa». Scrisoarea de înştiinţare, fără număr şi dată din partea autorului a fost înregistrată la Primăria Constanţa cu nr (...)“.
 
„Prin Referatul nr. (...), în calitate de director al Administraţiei Publice Locale, inc. RC a confirmat depunerea contractului de cesiune nr. (...) în notificarea (...) formulată de către (...) menţionând că «se ia act de cesiunea de creanţă». Prin Referatul nr. (...), Comisia de aplicare a Legii 10/2001, alcătuită inc. MRȘ, CMD, RC, DDR, TC, MI, şi GB, a consemnat propunerea de atribuire a 5 terenuri, din acelaşi corp de proprietate, situat în Parcul Tăbăcărie, menţionate în Raportul nr.132419/23.10.2003, ce a fost înaintat comisiei de învinuita DDR. Cu adresa nr. (...) sub antetul Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 inc. MRȘ, primar, RC, director APL şi DDR, director patrimoniu, au comunicat, având în vedere notificarea nr. (...), cesionarei SC (...) GROUP SA ca terenul revendicat poate fi restituit în natură parţial, loc pe loc putând fi atribuite 3 terenuri, în suprafaţă totală de 28.635,11 mp, în natură, situate în Parcul Tăbăcărie (1. teren amplasat în zona (...) de 12 888, 05 mp, grefat de sarcina contractului de concesiune nr. 40746/20.03.2002, cu destinaţia comerţ agrement, 2. teren amplasat în zona Bulevard în suprafata de 3341,35 mp, teren studiat prin PUD aprobat prin HCLM nr. 396/28.09.2000, cu destinaţia comerţ agrement, 3. teren amplasat în zona Bulevard în suprafaţă de 12 405, 71 m.p. liber, cu destinaţia agrement) şi 2 terenuri în compensare, în suprafaţă 23.820,60 mp, tot în Parcul Tăbăcărie (1.teren amplasat în zona Bulevard în suprafaţă de 9861,95 mp, grefat de sarcina contractului de concesiune nr. 40746/20.03.2002, cu destinaţia comerţ turism, 2, teren amplasat în zona Bulevard în suprafaţă de 13 958,65 mp, teren studiat prin PUD aprobat prin HCLM nr. 396/28.09.2000, spatii circulatie). Oferta a fost acceptată de cesionară, SC (...) GROUP SA în data de 16.10.2003, fiind înregistrată la Primăria Constanţa cu nr.129974/17.10.2003“.
 
„Prin adresa înregistrată la Primăria Constanţa cu nr. (...), SC (...) GROUP SA i-a atenţionat şi somat pe inc. MRȘ şi RC că, în cazul în care dosarul de revendicare nu va fi soluţionat de urgenţă, îi va acţiona în judecată şi va solicita daune pentru tergiversarea în a da o rezoluţie finală. Prin Dispoziţia nr. (...) inc. MRȘ la art.1, a admis parţial cererea formulată de SC (...) Group SA , la art. 2 a restituit în natură terenul în suprafaţă de 26. 635,11 m.p. situat în Constanţa, Parcul Tăbăcăriei, Zona Bulevard în valoare de 1.995.288,15 USD identificand 3 parcele ce urmau a fi atribuite loc pe loc, în art. 3 a atribuit în compensaţie suprafaţă de teren de 23.820,6 m.p.- 2 parcele, situat în Constanţa, Parcul Tăbăcăriei, Zona Bulevard, în valoare de 900.475,85, identificând suprafeţele ce urmau a fi atribuite“, se mai arată în motivarea Curţii de Apel Bucureşti.
 
În ediţia următoare va fi publicată partea a doua a modului de operare C, exact aşa cum este consemnat în motivarea Corinei Cornelia Dăescu, judecător al Curţii de Apel Bucureşti.

Ti-a placut articolul?

Comentarii