Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:05 27 11 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Județean Constanța, învins în instanță de asistenții medicali. De la ce a pornit totul. Avem motivarea judecătorilor (documente)

ro

12 Oct, 2021 00:00 2168 Marime text
  • Este vorba despre trei acțiuni deschise de asistenții medicali ai Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei“ Constanța care foloseau locuințele de serviciu din Complexul Summerland, din Mamaia.
  • Aceștia au atacat hotărârea Consiliului Județean Constanța privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea spitalului pentru apartamentele din complet.
  • În cele trei cazuri în care au solicitat suspendarea HCJC nr. 32/17.02.2021, asistenții medicali au câștigat procesele, deciziile fiind definitive.
  • În continuare, la Tribunal se judecă procesele în care cei trei asistenți au solicitat anularea hotărârii Consiliului Județean Constanța.
  • În Secțiunea Documente puteți accesa cele trei hotărâri pronunțate de Tribunalul Constanța în procesele în care s-a solicitat suspendarea executării hotărârii.
Trei dintre asistenții medicali ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, care foloseau locuințele de serviciu din Complexul Summerland, din Mamaia, au câștigat în instanță procesele cu reprezentanții Consiliului Județean Constanța.
 
Este vorba despre dosarele în care cele trei cadre medicale, printre care se numără și asistentul medical șef al Secției de Ortopedie a SCJU Constanța, Violenta Elena Cizmașu, au solicitat suspendarea executării hotărârilor CJC privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea spitalului pentru apartamentele din Complexul Summerland.
 
Cele trei procese au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța încă din luna martie 2021, la Secția de contencios administrativ și fiscal, în toate cele trei cazuri pârât fiind Consiliul Județean Constanța, iar obiectul fiind reprezentat de o cerere de „suspendare executare HCJ nr. 32/17.02.2021“.
 
Astfel, în dosarul cu indicativul 2241/118/2021, reclamant este Emilia Băltărețu, asistent medical generalist S, în dosarul 2242/118/2021, reclamant este Lucian Dogariu, asistent medical generalist, iar în dosarul 2243/118/2021, reclamant este Violeta Elena Cizmașu, asistent medical șef al Secției Ortopedie.
 
„Situația invocată creează un indiciu de nelegalitate“
 
La data de 13 aprilie 2021, în dosarul 2242/118/2021, Tribunalul Constanța, în completul CA 17 prezidat de magistratul Marilena Victoria Mircioi, a decis să admită cererea de suspendare a executării hotărârii Consiliului Județean Constanța formulată de Lucian Dogariu.
 
În Hotărârea nr. 649/2021 a Tribunalului Constanța, citată pe Jurindex, se arată că „pentru ca instanța de contencios administrativ să se poată pronunța asupra legalității actului administrativ dedus judecății, ea trebuie să cunoască rațiunile de fapt și de drept care au stat la baza emiterii sau adoptării acestuia“, fiind vorba despre hotărârea Consiliului Județean Constanța atacată.
 
În continuare, magistrații au precizat că „din analiza formala a susținerilor reclamantului coroborate cu înscrisurile depuse la dosar se reține că situația invocată de către reclamant creează un indiciu de nelegalitate, un argument juridic aparent valabil în ceea ce privești nelegalitatea actului a cărui suspendare a executării se solicită“.
 

„Reclamantul a dovedit și existența unei pagube iminente, în sensul posibilității de a suferi un prejudiciu material viitor și previzibil, prin punerea în executare a HCJ Constanța nr. 32/17.02.2021, respectiv prin evacuarea acestuia din apartamentul pentru care Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» nu va mai avea drept de administrare“, se arată în hotărârea citată pe www.rolii.ro.
 
În acest context, au judecătorii au arătat că „în aprecierea Tribunalului, susținerile reclamantului privind prejudiciul ce urmează să se producă, așa cum a fost indicat, reprezintă un motiv suficient și concludent pentru a considera întrunită cerința analizată mai sus“.
 
Împotriva acestei hotărâri, reprezentanții Consiliului Județean Constanța au declarat recurs, însă acesta a fost respins prin Decizia nr. 863/2021 a Curții de Apel Constanța, pronunțată de completul C3 Recurs, format din magistrații Elisabeta Crihană, Andrea Bianca Andruș și Oana Damian.
 
Raportul de specialitate nu menționează care sunt categoriile mai importante
 
În continuare, la data de 15 aprilie 2021, Tribunalul Constanța, în completul CA 18 prezidat de magistratul Raluca Elena Lupu, a admis și cererea de suspendare formulată de Violeta Elena Cizmașu, în dosarul 2243/118/2021.
 
În Hotărârea nr. 662/2021 a Tribunalului, citată pe Jurindex, se arată, printre altele, că „raportul de specialitate nu menționează nici care sunt categoriile socio-profesionale pe care, probabil, le apreciază mai importante decât cea a personalului medical salariat al Spitalului Clinic Județean de Urgență, nici de ce e prioritar să le fie asigurate acestora locuințele de serviciu în defavoarea personalului medical cărora le deserveau până la acel moment și nici care au fost criteriile în baza cărora au fost nominalizate cele 4 apartamente dintre cele 25 de imobile cu destinația de locuință de serviciu aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sfântul Apostol Andrei»“.
 
Totodată, judecătorii au arătat și în acest caz că „pentru ca instanța de contencios administrativ să se poată pronunța asupra legalității actului administrativ dedus judecății, ea trebuie să cunoască rațiunile de fapt și de drept care au stat la baza emiterii sau adoptării acestuia“.
 
„Astfel, din analiza formală a susținerilor reclamantei coroborate cu înscrisurile depuse la dosar se reține că situația invocată de către reclamantă creează un indiciu de nelegalitate, un argument juridic aparent valabil în ceea ce privește nelegalitatea actului a cărui suspendare a executării se solicită“, se arată în hotărârea citată pe www.rolii.ro.
 
Judecătorii au mai spus că „reclamanta a dovedit și existența unei pagube iminente, în sensul posibilității de a suferi un prejudiciu material viitor și previzibil, prin punerea în executare a HCJ Constanța nr. 32/17.02.2021, respectiv prin evacuarea acesteia din apartamentul pentru care Spitalulul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» nu va mai avea drept de administrare“.
 
Astfel, conform sursei citate, „în aprecierea Tribunalului, susținerile reclamantei privind prejudiciul ce urmează să se producă, așa cum a fost indicat, reprezintă un motiv suficient și concludent pentru a considera întrunită cerința analizată mai sus“.
 
Și această hotărâre a fost atacată în recurs de către reprezentanții Consiliului Județean Constanța, cazul urmând să fie analizat de magistrații Secției a II-a Civile, de contencios administrativ și fiscal, în completul format din magistrații Ramona Poppa, Camelia Trifanov și Cristina Belecciu.
 
Cerere respinsă la fond, dar admisă în recurs
 
Pe de altă parte, în cel de-al treilea proces privind suspendarea hotărârii CJC, deschis de Emilia Băltărețu și înregistrat sub numărul 2241/118/2021, Tribunalul Constanța, în primă instanță, a decis să respingă acțiunea asistentei, la data de 23 aprilie 2021.
 
În Hotărârea nr. 701/2021 a Tribunalului Constanța se arată că „instanța fără a analiza actul administrativ în fond, apreciază că nu sunt împrejurări vădite de fapt sau de drept capabile să producă o îndoială serioasă cu privire la legalitatea actului administrativ“.
 
Judecătorii au spus că „Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 32/17.02.2021 este motivată în drept însă motivarea în fapt nu rezultă în mod expres din conținutul actului administrativ ci doar prin analizarea actelor de care se face vorbire în preambulul hotărârii respectiv referatul de aprobare al președintelui Consiliului județean , rapoartele de specialitate, avizele comisiilor de specialitate, motivarea în fapt a actului administrativ fiind prezentată de către inițiator în cadrul referatului de aprobare (f.76) de unde rezultă clar că motivul care determină adoptarea proiectului de hotărâre este necesitatea repartizării locuințelor de serviciu și altor categorii socio profesionale“, potrivit www.rolii.ro.
 
În aceeași hotărâre, judecătorii au arătat că „instanța constată că reclamanta nu a făcut dovada producerii unei astfel de pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat și nici a perturbării previzibile grave a funcționării unei autorității publice sau a unui serviciu public, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Constanta nr. 32/17.02.2021 în condițiile în contractul de muncă încheiat de reclamantă nu conține obligația angajatorului de a-i asigura locuință de serviciu, reclamanta a încheiat un contract de închiriere pe o perioadă de timp determinată, cunoștea faptul că potrivit ultimului act adițional la contractul de închiriere nr. (...)/25.09.2014, durata contractului era până la data de 28 februarie 2021, data expirării contractului și și-a asumat și riscul contractual potrivit prevederilor art.3 alin.(3) din contractul de închiriere nr. (...)/25.09.2014 care stipulează: «în cazul în care părțile nu convin asupra înnoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual», clauză contractuală obligatorie. Ca atare nu se poate reține iminența producerii unui prejudiciu material în patrimoniul reclamantei și care ar fi dificil de reparat“.
 
Împotriva acestei decizii Emilia Băltărețu a declarat recurs, astfel că, la data de 6 septembrie 2021, completul C3 Recurs al Secției a II-a Civile, de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Constanța, format din magistrații Elisabeta Crihană, Andrea Bianca Andruș și Oana Damian, a admis recursul.
 
În minuta Deciziei nr. 962/2021 se arată că instanța „admite recursul. Caseaza în tot sentinta recurata şi rejudecând: Admite cererea de chemare în judecată. Suspenda executarea actului administrativ reprezentat de Hotararea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 32/17.02.2021, privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă «Sfantul Apostol Andrei» Constanţa asupra imobilelor -locuinte de serviciu pâna la pronuntarea instantei de fond asupra legalității aceluiasi act administrativ în dosarul nr. 3794/118/2021“.
 
Trei procese pentru anularea hotărârii
 
Trebuie menționat că, în paralel cu cele trei acțiuni privind suspendarea hotărârii Consiliului Județean Constanța, cei trei asistenți medicali au deschis procese și pentru anularea acesteia.
 
Este vorba despre cazurile înregistrate sub numerele 3792/118/2021, 3793/118/2021 și 3794/118/2021.
 
În primul caz, 3792/118/2021, reclamant este Lucian Dogariu, iar la data de 28 septembrie 2021, completul CA1, prezidat de magistratul Radu Dumitru Comșa, a decis declinarea cauzei în favoarea Tribunalului București – Secția de contencios administrativ și fiscal, hotărârea fiind fără cale de atac.
 
În continuare, în dosarul 3793/118/2021, reclamant este Violeta Elena Cizmașu, iar acesta se află în atenția completului CA 18, prezidat de magistratul Raluca Elena Lupu, următoarea înfățișare fiind stabilită pentru data de 28 octombrie 2021, de la ora 13.30.
 
Nu în ultimul rând, în dosarul 3794/118/2021, reclamant este Emilia Băltărețu, iar cazul se află în atenția completului CA 9, prezidat de magistratul Laura Iulia Opariuc Dan, termenul următor fiind stabilit pentru data de 1 noiembrie 2021, de la ora 8.30.
 
Oricare vor fi deciziile pronunțate de Tribunalul Constanța în privința cererilor de anulare a hotărârii Consiliului Județean Constanța, acestea vor putea fi atacate la Curtea de Apel Constanța.
 
Sursa motivare: www.rolii.ro

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
DGASPC Constanța, în colaps? A fost penalizată de Ministerul Muncii cu 25% din buget! Ce măsuri a dictat șeful Consiliului Județean
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii