Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
06:24 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Blocul de 15 etaje din zona cluburilor din Mamaia va fi modificat! Primăria Constanța a eliberat documentul necesar

ro

27 May, 2022 00:00 2162 Marime text
 • „Practic, am cerut pentru 18.000 de mp suprafață totală obținută după construcție, iar ce este precizat în document înseamnă 7.200 mp suprafață construibilă”
 
Municipalitatea a emis un certificat de urbanism nou pentru investiția realizată de către PFA Panait Ion Ilie în stațiunea Mamaia, pe aleea Lamia nr. 16. Investitorul ridică un bloc de 15 etaje.
 
Prin CU 1030 din data de 26 mai 2022, investitorul va modifica Autorizația de Construire 920 din 2021. Documentul este valabil 12 luni. Contactat telefonic, reprezentantul investitorului Cristian Gabriel Panait a precizat că este vorba de aducerea la zi a proiectului conform hotărârii judecătorești prin care Primăria Constanța a fost obligată să emită certificatul de urbanism cu cele cerute de constructor. „A durat din decembrie până acum emiterea certificatului de urbanism”, ne-a spus Cristian Gabriel Panait.
 
Procesul de fond la care face referire omul de afaceri, care a fost finalizat la final de an, prin sentință definitivă, a fost înregistrat, dezbătut și finalizat la Tribunalul Constanța. Soluția pe scurt a fost „Admite cererea. Anulează în parte certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020, în ceea ce priveşte menţiunea de la pct. 3 Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): „coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălţime specificat şi procentul de ocupare admis este maxim 4, conform planşă reglementări zona Mamaia Nord”. Obligă pârâtul să emită un nou certificat de urbanism care la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) să menţioneze: „coeficientul de utilizare a terenului rezultat din regimul de înălţime specificat şi procentul de ocupare admis este de maxim 4, raportat la suprafaţa UTR”.
 
Contactat telefonic anul trecut, Cristian Gabriel Panait, fiul lui Ilie Panait, care se ocupă de construcția imobilului afectat de proces a transmis că „Diferența pe care o face precizarea din Certificatul de Urbanism reprezintă o suprafață mare. Practic, am cerut pentru 18.000 de mp suprafață totală obținută după construcție, iar ce este precizat în document înseamnă 7.200 mp suprafață construibilă”.
 

Ce a cerut reclamantul Panait Ilie

 
În motivarea cererii reclamantul a arătat că urmare cererii formulate de reclamant, pârâtul a emis certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020 pentru realizarea unui imobil cu regim de înălțime S+P+12-15 etaje + terasa circulabilă, pe terenul situat in Stațiunea Mamaia - Constanța. Este vorba de terenul de pe aleea Lamia, nr. 16.
 
A arătat că certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020 precizează Ia pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) următoarele: „coeficientul” de utilizare al terenului rezultat din regimul de înalțime specificat și procentul de ocupare admis este maxim 4, conform planșa reglementări Mamaia Nord", iar certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020 precizează ca a fost emis în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza PUZ, aprobată prin HCL Constanța nr. 121/24.05.2013 și anterior, pârâtul a emis urmare cererii formulate certificatul de urbanism nr. 920/03.04.2019 pentru realizarea unui imobil cu același regim de inălțime (S+P+12-15 etaje+terasa circulabilă) pe același teren (situat in Stațiunea Mamaia -Constanța).
 
A mai arătat că certificatul de urbanism nr. 920/03.04.2019 precizează la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) următoarele: „aprobat maxim 4/UTR" iar certificatul de urbanism nr. 920/03.04.2019 precizează, la fel ca și cel atacat, că a fost emis în temeiul reglementarilor documentației de urbanism, faza PUZ, aprobata prin HCL Constanța nr. 121/24.05.2013.
 
Cu privire la documentația de urbanism, faza PUZ, aprobată prin HCL Constanța nr. 121/24.05.2013, a arătat că aceasta stabilește Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) pentru UTR 30 (Careu 4) unde este situat imobilul teren, după cum urmează: „CUT maxim/UTR = 4" Extras din Regulamentul Local de Urbanism - aferent Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia - modificare HCL nr. 129 / 2001 - zona UTR 30 – Partea III/ Articolul 11, punctul 30 - pag. 18.

 
A mai precizat că, totodată, Regulamentul Local de Urbanism în cadrul prevederilor specifice pentru stațiunea Mamaia - secțiunea III - posibilități maxime de ocupare si utilizare a terenurilor, stabilește în cadrul art. 16 că, coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălțime specificat și procentul de ocupare admis este maxim 4, raportat la suprafața UTR.
 
Nu în ultimul rând, a precizat că pârâtul a emis certificate de urbanism și pentru alte imobile edificate în Stațiunea Mamaia și a formulat plângere prealabilă împotriva certificatului de urbanism nr. 517/30.01.2020, solicitând revocarea acestuia și emiterea unui nou certificat de urbanism care la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) să precizeze coeficientul de utilizare a terenului este maxim 4, raportat la suprafața UTR.
 
A mai precizat că prin adresa nr. R43315/13.03.2020, s-a răspuns plângerii prealabile formulate, și s-a comunicat faptul că procedura revocării actului administrativ nu este aplicabilă certificatului de urbanism si că certificatul de urbanism a fost emis in baza Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 121 /24.05.2013. A mai arătat că se consideră vătămat ca urmare a limitărilor impuse prin acest act in privința coeficientului de utilizare a terenului și se află în imposibilitatea de a mai continua demersul pentru obținerea autorizației de construire în condițiile pe care le dorește.
 

Ce a spus Primăria Constanța

 
Pârâta, legal citată, a formulat și a depus întâmpinare, prin care a solicitat instanței să dispună admiterea excepției inadmisibilitatii capătului de cerere prin care se solicita obligarea pârâtului la emiterea unui nou certificat de urbanism, raportat la faptul că o instanța de judecata nu își poate aroga atribuțiile unei autorități publice si, pe cale de consecință, respingerea capătului de cerere ca inadmisibil; admiterea excepției inadmisibilității capătului de cerere privind anularea certificatului de urbanism, raportat la faptul ca certificatul de urbanism nu reprezintă act administrativ, si, pe cale de consecința, respingerea capătului de cerere ca inadmisibil, pe fondul cauzei, respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare in judecată și în temeiul dispozițiilor art. 453 C. proc. civ., obligarea reclamantului la plata către reclamant,a cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei cauze.
 
Pe fondul cauzei a arătat că autorizația de construire se obține în condițiile legii, iar nu în condițiile pe care orice persoana și le dorește, și a arătat că atât Certificatul de urbanism nr. 920 din 03.04.2019 (la care a făcut referire reclamantul) și cât si Certificatul de urbanism nr. 517 din 30.01.2020 au fost emise în baza Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 privind aprobare PUZ Stațiunea Mamaia, modificare HCL nr. 129/2001, a arătat că HCL nr. 121/24.05.2013 privind aprobare PUZ Stațiunea Mamaia - Modificare IICI. nr. 129/2001, obiectul avizului favorabil emis de către instituția abilitată legal în acest sens respectiv, de către MDRAP.
 
A învederat dispozițiile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism și a arătat că, în ciuda susținerilor contrare ale reclamantului, certificatul de urbanism contestat a fost emis în baza reglementărilor urbanistice prevăzute în documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013, regulamentul prevede împărțirea stațiunii Mamaia în 5 zone: Zona A - formala din UTR 1 -UTR 9, Zona B formată din UTR 10-UTR 16, Zona C - formata din UTR  8-UTR 22, Zona D formată din UTR 23-UTR 24, Zona Nord formată din UTR 26-UTR-34. Astfel că atât certificatele de urbanism la care reclamantul a făcut referire în cererea de chemare în judecată, cât si certificatul de urbanism contestat în speță au respectat regulamentul aprobat.
 

Ce a decis instanța


Din răspunsul pârâtului la interogatoriul propus de reclamant, instanța reține că Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin H.C.L. nr. 121/24.05.2013 este aplicabil și terenului reclamantului, că acest regulament nu a fost modificat, iar sintagma CUT „maxim 4” precizată prin certificatul contestat este diferită de sintagma CUT maxim 4/UTR prin aceea că, CUT maxim 4 este menționat pentru terenul reclamantului așa cum este înscris pe Planșa de Reglementări Urbanistice Zona Mamaia Nord – parte desenată.
 
Or, în acord cu reclamantul, conform dispozițiilor legale citate anterior, regimul tehnic al imobilului, incluzând CUT, se precizează conform piesei scrise a PUZ, respectiv conform Regulamentului local de urbanism aferent PUZ, în speță art. 16 din regulament.
 
În aceste condiții, refuzul pârâtului de a insera în cuprinsul certificatului de urbanism mențiunile conforme cu reglementările locale de urbanism apare ca fiind unul nejustificat, în sensul Legii nr. 554/2004, situație în care, în baza dispozițiilor art.18 alin.1 din Legea nr.554/2004, Tribunalul va admite cererea reclamantului, va anula în parte certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020, în ceea ce privește mențiunea de la pct. 3 Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): „coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălțime specificat și procentul de ocupare admis este maxim 4, conform planșă reglementări zona Mamaia Nord” și va obliga pârâtul să emită un nou certificat de urbanism care la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) să menționeze: „coeficientul de utilizare a terenului rezultat din regimul de înălțime specificat și procentul de ocupare admis este de maxim 4, raportat la suprafața UTR”.
 

Povestea de pe Lamia 16

 
În anul 2019, Ilie Panait, tatăl lui Cristian Gabriel Panait, anunța o investiție într-un imobil de 15 etaje, în staţiunea Mamaia, pe aleea Lamia, cum s-ar spune, în buza mării. Investitorul a prezentat la Autoritatea pentru Protecţia Mediului Constanţa proiectul „Construire imobil hotel - apartamente cu alimentaţie publică la parter S+P+12-15 etaje+terasa circulabilă”, propus a fi amplasat în staţiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 16. Terenul, însă, are o istorie mai lungă și mai interesantă.
 
Tot în 2019, a fost eliberat Certificatul de Urbanism cu nr. 920 din data de 3 aprilie 2019, pentru aleea Lamia nr. 16, pentru construire imobil hotel-apartamente cu alimentație publică la parter S+P+12-15E+terasă circulabilă. Certificatul ar fi expirat la începutul lunii aprilie 2021.

 

Terenul primit de Maria și Virgil Dumitrescu

 
Totul a început în anul 2011, când Primăria municipiului Constanța a emis actul administrative 3731/26.09.2011 prin care s-a intabulat dreptul la proprietate asupra terenului de pe aleea Lamia nr. 16 pentru persoanele Maria și Virgil Dumitrescu.
 
Conform acestui document menționat anterior, în baza sentinței civile nr., 3408/2011 pronunțată de Tribunalul Constanța, în conformitate cu legea, s-a respins cererea Mariei Dumitrescu privitoare la restituirea în natură a terenului în suprafață de 10.000 mp situate în vatra suburbiei Andalchioi, municipiul Constanța. Primăria a decis acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru Virgil și Maria Dumitrescu, astfel: teren în strada Apusului, zona cimitirului central – 100 mp, teren pe strada Pescăruș  - 292 mp, teren Mamaia, careu C4, lot 3 B (actual aleea Lamiei 16) – 1.800 mp. „Pentru valoarea rămasă de atribuit se va emite o nouă dispoziție”, se arată în documentul municipalității.
 
Ținând cont de numele vecinilor de pe aleea Lamia, este posibil ca numele lui Virgil Dumitrescu să fie unul și același cu cel regăsit și în trecut, când ar fi fost mandatarul lui Orania Poppa, în anul 2004, când a fost încheiat contractul de cesiune de drepturi succesorale litigioase, contract prin care Orania Poppa, prin mandatar Virgil Dumitrescu, a cesionat către Holland Development Group SA toate drepturile pe care le dobândise de la fostul soț, Cecil Poppa, în baza certificatului de moștenitor nr. 118/22.10.2201.
 

Terenul vândut la 55 euro/mp, pe plajă, în Mamaia

 
După 3 luni de la primirea terenului de la primărie, Virgil și Maria Dumitrescu au vândut terenul din Mamaia către Marius Mocanu și Consuela Ștefania Mocanu. Marius Mocanu este cunoscut pentru că a apărat nume sonore, în calitate de avocat, cum ar fi Radu Ștefan Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinsky. Ce este foarte interesant este prețul vânzării. Conform contractului de vânzare-cumpărare din 30 ianuarie 2012, prețul de vânzare a fost de 433.940 lei, echivalentul a 100.000 de euro. Mai exact, terenul a fost vândut cu aproximativ 55 de euro/metro pătrat, teren situat pe plajă, într-o zonă extreme de căutate din Mamaia.
 
Consuela Ștefania Mocanu și Marius Mocanu au divorțat în anul 2016, iar prin decizia de partaj voluntar, bunurile imobile au fost cedate de către Marius Mocanu către Consuela Ștefania Mocanu, inclusiv terenul la care facem referire din stațiunea Mamaia. Marius Mocanu este, în prezent, avocatul lui Sorin Strutinsky, depistat pe 11 mai în Italia.
 

Teren profitabil

 
În urma partajului după divorțul dintre Consuela Ștefania Mocanu și Marius Mocanu, cea dintâi a vândut terenul de pe aleea Lamiei. În anul 2019, a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare, cumpărător fiind Ilie Panait. Trebuie menționat că terenul și construcția existentă pe acel teren au fost vândute separat.
 
În data de 15 februarie 2019, contractul de vânzare încheiat între Consuela Ștefania Mocanu și Ilie Panait făceau referire la terenul de 1.800 de mp, situat în stațiunea Mamaia, Careu C4, lot 3B, judecțul Constanța, învecinat la nord cu Seaview Advertising SRL, la sud cu lot 3A, proprietar Paraschiva Barbu, la est plajă – Apele Române și la vest – aleea proiectată – lot 1, cu proprietar Holland Development SRL. Mai mult, contractul este încheiat între vânzător, Consuela Ștefania Mocanu și cumpărător – Ilie Panait, în calitate de titular al PFA Panait Ion Ilie, reprezentat prin mandatar Cristian Gabriel Panait.
 
În contractul menționat este explicat clar că sunt cesionate cumpărătorului toate drepturile și obligațiile, inclusiv Certificatul de Urbanism 2335/19.06.2018 eliberat de Primăria Constanța, din care rezultă că pe teren se poate edifica o construcție S+P+12-15E+Terasă circulabilă – apartamente de vacanță cu alimentație publică la parter, precum și obligațiile ce rezultă din cererea pentru emiterea CU 18542/29.01.2019 la primărie pentru construirea unui imobil hotel-apartamente cu alimentație publică la parter S+P+12-15E+ terasă circulabilă.
 
Este menționată construcția P+1E Beach Club, care se află pe terenul în cauză, construcție edificată de Trotter Restaurant SRL București, în calitate de investitor.
 

Prețul stabilit... 800.000 de euro

 
Prețul stabilit pentru achiziția terenului este de 820.000 de euro, care a fost achitată în rate astfel:
 • Suma de 20.000 de euro a fost achitată cu titlu de avans către Mocanu Consuela-Ștefania
 • Restul de 800.000 de euro se va plăti astfel:
  • 21.754 euro s-a plătit în momentul semnării contractului (30 ianuarie 2019)
  • Suma de 578.246 euro se va achita prin virament bancar după cum urmează:
   • 478.246 euro în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului
   • 100.000 de euro până la data de 15 aprilie 2019
  • Suma de 200.000 de euro prin virament bancar până la data de 15 aprilie 2019
Totodată este menționat că prețul vânzării urma să fie achitat din veniturile realizate de cumpărător din activitatea desfășurată în cadrul PFA Panait Ion Ilie. 
 

Cumpărarea beach bar-ului a costat alți 400.100 de euro

 
Pe 16 aprilie 2019, la o zi după ce ar fi trebuit să se achite toate sumele pentru teren, a fost încheiat un nou contract de vânzare între Consuela-Ștefania Mocanu, Marius Mocanu, Trotter Restaurant SRL, prin administrator Cătălin Eugen Mahu, cei trei fiind reprezentanți de mandatar Cristian Gabriel Panait, în calitate de proprietari, respectiv investitor și Ilie Panait, reprezentant de Cristian Gabriel Panait, în calitate de cumpărător. Astfel, toate părțile au fost reprezentant de aceeași persoană, Cristian Gabriel Panait.
 
Este vorba de vânzarea construcției P+1E Beach Bar de pe terenul vândut anterior, așa cum am menționat mai sus. Este pentru prima oară când în documente este menționată adresa locației – aleea Lamiei 16. Construcția are o suprafață de 714 mp la sol și o suprafață de 1.062 mp desfășurată. Construcția este edificată pe terenul intravilan de 1.800 mp, de pe aleea Lamia 16. Prin contractul din 16 aprilie, proprietarul terenului își întregește proprietatea asupra imobilului de la adresa menționată.
 
Cristian Gabriel Panait a spus că, ținând cost de prețul achiziției, tot este profitabil comparativ cu suprafața terenului.
 
Vânzătorii au cesionat cumpărătorului Ilie Panait, toate drepturile și obligațiile ce decurg din:
 • Contractul de închiriere încheiat între Consuela Ștefania Mocanu și Trotter Restaurant SRL
 • Contractul de închiriere încheiat între Trotter Restaurant SRL și Sufro Company SRL
Părțile au convenit ca Trotter Restaurant SRL să folosească cu titlu gratuit până pe data de 16 ianuarie 2020 imobilul ce face obiectul contractului.
 

Consuela a primit doar 100 de euro pe construcție

 
Conform documentației, Sufro Company SRL a renunțat la dreptul său de preempțiune la cumpărarea imobilului, fiind reziliat și contractul de subînchiriere din martie 2016 încheiat între Lipscani Restaurant SRL și Tapo Network SRL.
 
Prețul stabilit a fost de 400.100 de euro, sumă ce s-a achitat astfel:
 • 100 de euro a fost achitată către Consuela-Ștefania Mocanu
 • Suma de 400.000 de euro se achită vânzătorului Trotter Restaurant SRL, după cum urmează:
  • 250.000 de euro a fost achitată cu titlu de avans, în rate, în februarie, martie, respectiv aprilie 2019
  • Suma de 100.000 de euro se va plăti in termen de 10 zile de la emiterea autorizației de construire pentru terenul de pe aleea Lamiei 16 pentru blocul de 15 nivele. În cazul în care nu se va obține autorizația de construire, indiferent de cauze, această sumă se va plăti cel mai târziu la data de 14 februarie 2020
  • Suma de 50.000 de euro se va plăti în termen de 3 ani de la data promisiunii, până la data de 14.02.2022, prin darea în plată a unui apartament cu 2 camere și dependințe situat în imobilul ce va fi edificat pe terenul aferent construcției sau în orice alt bloc edificat de cumpărător în stațiunea Mamaia
 Panait a precizat că valoarea investiției făcută, făcând referire la valoarea totală de peste 1,2 milioane de euro, a precizat „că aceasta va fi recuperată și este garantat profitul”. 
Despre MCF Construct 2000 SRL

Societatea MCF Construct 2000, cea care ridică Tomis Tower, a fost înființată în anul 2006, având sediul social pe intrarea Mr. Șofran din Constanța. Capitalul social este de 220.200 lei. Asociat unic în firmă este Cristian-Gabriel Panait. Tot el este și administratorul firmei. Activitatea principală a societății este „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 36 de salariaţi, un profit de 37.980 lei şi o cifră de afaceri de 1.158.729 lei. Anul 2019 a fost caracterizat prin 46 de salariați, la o cifră de afaceri de 4.168.702 lei, cu un profit de 138.959 lei. Pentru anul 2020, societatea a raportat 47 de salariați, cu o cifră de afaceri de 4.445.288 lei, profitul fiind de 137.305 lei.
 
În 2006, când a fost înființată societatea, Cristian Panait deținea 70% din societate, iar Eugen Stanciu deținea 30%, iar sediul social era pe strada Dobrogeanu Gherea. În data de 15 mai 2008, cei doi asociați au cooptat în firmă un asociat nou, pe Lucian Dugheană. Panait s-a retras din firmă, iar Dugheană a primit cele 70 de procente. Pe 7 noiembrie 2008, s-a retras și Stanciu din firmă, iar Lucian Dugheană a devenit asociat unic.
 
Pe 19 ianuarie 2010, Dugheană se retrage din firmă și cesionează lui Marian Preda Amansio părțile sociale. Cel din urmă devine administrator și asociat unic.
 
În 2015, conform vrajitorul.eu, apar asociați în MCF Construct 2000 SRL Panait Cristian Gabriel și Adrian Măriuț. Atunci s-a făcut și schimbarea de adresă, fiind mutat sediul social pe intr. Maior Șofran.
 
Cristian-Gabriel Panait este asociat și în firmele Black Sea Design Concept SRL, care are sediul în municipiul Constanța, pe strada Ionel Teodoreanu și Concept Consult Service SRL, cu sediul pe intr. Mr. Șofran. Black Sea Design Concept SRL îi are ca asociați pe Cristian Gabriel Panait – 25%, pe Melin Ozgur – 40% și David Yaes – 35%. În firma Concept Consult Service, Cristian Gabriel Panait și Elena Dinu sunt acționari cu câte 50% cotă de participare la beneficii și pierderi.
 
PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

 
Citește și

Stăpânii terenurilor: Mirajul de pe aleea Lamia
 

 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii