Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:13 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se modifică Statutul rezerviștilor voluntari. Era neatractiv salarial în raport cu obligaţiile şi sarcinile. Cum vor fi atrași rezerviștii (text integral+documente)

ro

03 May, 2018 03:36 5960 Marime text
 
 
 La data de 26 aprilie a fost postată pe pagina oficială de internet a Ministerului Apărării Naționale, la Capitolul Transparenșă decizională-Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270⁄2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari.
 
În acest sens s-a avut în vedere descrierea situaţiei actuale potrivit căreia ”În urma punerii în aplicare, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, activităţile de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar desfăşurate în anul 2017 nu au asigurat nivelul aşteptat de încadrare a numărului de funcţii prevăzut pentru această categorie de militari, principalul factor constituindu-l caracterul neatractiv al unor prevederi ale Legii nr. 270/2015”.
 
Dintre elementele de reglementare care au determinat neînscrierea în procesul de recrutare şi selecţie sau, ulterior, renunţarea la continuarea acestuia, pot fi reţinute ca fiind cele mai importante, următoarele:

- beneficiile obţinute în calitate de rezervist voluntar (în special remuneraţia în cuantum de 10 % din suma reprezentând solda de funcţie şi solda gradului deţinut în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni) sunt apreciate ca fiind foarte scăzute în raport cu obligaţiile şi sarcinile asociate acestui serviciu;

- obligativitatea anunţării părăsirii localităţii de domiciliu sau a deplasării în străinătate, respectiv rezilierea contractului pentru plecări în străinătate pe o perioadă mai mare de 60 zile, cu obligarea restituirii cheltuielilor pentru selecţie şi instruirea iniţială sunt percepute ca restrângeri excesive ale dreptului la liberă circulaţie;

- prevederile referitoare la obligativitatea restituirii cheltuielilor pentru recrutare şi selecţie de către cetăţenii care, din motive imputabile lor, renunţă la semnarea angajamentului sau cărora le încetează contractul în calitate de rezervist voluntar sunt apreciate ca inechitabile (sau chiar discriminatorii), având în vedere faptul că, pentru recrutarea şi selecţia personalului militar în activitate, cadrul legal nu prevede o asemenea obligativitate.

Pentru schimbarea situației actuale se propun o serie de schimbări având în vedere că ”Soluţiile legislative propuse asigură creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, prin creşterea nivelului de remunerare şi prin eliminarea unor obligaţii/constrângeri”.
Astfel, la modificarea art. 1 alin. (3) se are în vedere corelarea cu propunerile de modificare/completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.
 
Prin modificarea art. 3 lit. e) se are în vedere corelarea cu prevederile art. 21 alin. (1).

Se modifică prevederile art. 3 lit. h) apreciindu-se ca excesivă constrângerea din textul iniţial, propunerea de eliminare a textului neafectând responsabilitatea celui în cauză de a se prezenta la unitate în termenul prevăzut prin ordinul de chemare.
 
Prin modificarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 se are în vedere creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar prin creşterea nivelului de remunerare la semnarea contractului şi pe durata acestuia. În acest sens, prima de fidelitate se va raporta la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi va cuprinde, în plus faţă de prevederile actuale, gradaţiile şi solda de comandă, iar cuantumul remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni se va mări la 30 % din solda de funcţie, la care se va adăuga solda gradului deţinut.
 
Se modifică art. 5 alin. (1) lit. j) în sensul precizării condiţiilor de aplicare a prevederii privind selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.
 
Se abrogă art. 5 alin. (4) apreciindu-se ca dublă prevedere, având în vedere faptul că încetarea contractului în baza art. 27 alin. (1) lit. o) şi p) se face oricum în urma deciziei comisiile de expertiză medico-militară.
 
Se elimină prevederile art. 3 lit. h) şi ale art. 10 alin. (2) lit. d) referitoare la obligativitatea înştiinţării unităţii militare despre părăsirea localităţii de domiciliu sau despre plecarea în străinătate, precum şi cele ale art. 27 alin. (1) lit. q) referitoare la rezilierea contractului în situaţia plecării în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile.
 
Se modifică prevederile art. 10 alin. (2) avându-se în vedere faptul că rezerviştii voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni, au aceleaşi drepturi şi obligaţii similar personalului militar în activitate.
 
Se modifică prevederile art. 12 alin. (1) lit. f)  pentru corelare cu prevederile art. 19 şi coroborat cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora soldaţii şi gradaţii în rezervă se ţin în evidenţă până la împlinirea vârstei de 55 ani.
 
Se modifică art. 13 apreciindu-se că nivelul de reglementare a repartiţiei pe structuri a rezerviştilor voluntari este mult prea ridicat, aceasta putând fi stabilită de către şeful Statului Major al Apărării, respectiv de către şefii structurilor centrale subordonate ministrului.
 
Se elimină prevederile art. 14 alin. (4) şi se modifică prevederile art. 14 alin. (2), art. 16 şi art. 31 în sensul eliminării obligativităţii restituirii cheltuielilor efectuate pentru recrutare şi selecţie, în situaţia în care cei în cauză nu doresc să semneze angajamentul sau contractul, respectiv cărora le încetează contractul din motive imputabile lor.
 
Se modifică prevederile art. 14 alin. (5) şi ale art. 15 pentru evitarea interpretării eronate a cuantumului sumei acordate pe durata instruirii iniţiale şi pentru clarificarea categoriilor de cetăţeni care participă la programul de instruire iniţială - sunt incluşi în această categorie şi cei care au îndeplinit serviciul militar în alte arme/specialităţi militare decât cea a funcţiei, întrucât se impune dobândirea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi specifice înainte de încadrarea funcţiei respective (semnarea contractului).
 
Se modifică prevederile art. 17 avându-se în vedere de că data depunerii jurământului militar se stabileşte conform reglementărilor în vigoare.
 
Se modifică şi se completează art. 20 în sensul creării posibilităţii încadrării ca rezervişti voluntari a cadrelor militare şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în primul an după trecerea în rezervă, fără a mai parcurge probele de selecţie.
 
Se modifică art. 21 în sensul eliminării unor blocaje în executarea instruirii rezerviştilor pe durata primului an de contract – în forma actuală a prevederilor, în situaţia în care contractul ca rezervist voluntar este încheiat în prima parte a anului, acesta nu poate executa instruirea în anul respectiv întrucât nu este îndeplinită condiţia legală referitoare la termenul de înmânare a ordinului de chemare (până la data de 20 decembrie a anului, pentru anul următor).
 
Se elimină prevederile art. 22 alin. (3) referitoare la obligativitatea prezentării rezervistului la unitate, la solicitarea comandantului, pentru actualizarea datelor de evidenţă militară, deoarece poate fi interpretată eronat în sensul că orice chemare în afara cadrului formal (ex: un apel telefonic, o comunicare verbală ş.a.) ar deveni obligaţie pentru rezervistul voluntar fără ca acesta să aibă protecţie în raport cu angajatorul.  Actualizarea datelor de evidenţă militară se poate realiza pe timpul participării la instruire.
 
Se modifică prevederile art. 24 lit. c) în sensul corelării cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. b).
 
Se modifică prevederile art. 26 în sensul extinderii situaţiilor de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu a rezerviştilor voluntari cu angajatorii şi pe timpul participării la instruire, precum şi pentru corelarea cu propunerea de modificare a prevederilor art. 21.
 
Se modifică prevederile art. 27 alin. (1) lit. b) şi r) referitoare la situaţiile de încetare a contractului, prin creşterea flexibilităţii privind încadrarea rezervistului voluntar, fiind în concordanţă cu înţelegerea raporturilor stabilite între rezervistul voluntar şi instituţia prevăzută la art. 1 din lege.
 
Se abrogă art. 27 alin. (1) lit. q) avându-se în vedere faptul că prevederea din textul iniţial a generat un număr mare de renunţări în rândul candidaţilor recrutaţi în anul 2017, fiind interpretată ca o limitare a dreptului la libera circulaţie. Eliminarea nu afectează responsabilitatea celui în cauză de a respecta prevederile contractului.
 
Se modifică art. 28 alin. (2) ca urmare a necesităţii corelării cu propunerea de la art. 27 alin. (1) de eliminare a  lit. q).
 
Se modifică prevederile art. 34 şi ale art. 35 pentru corelarea cu propunerea de modificare a art. 14.
 
Se abrogă prevederile art. 39, acestea fiind în contradicţie cu cele ale art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6.
 
Având în vedere cele mai sus prezentate Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„(3) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, precum şi la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviştilor voluntari se suspendă, iar aceştia sunt concentraţi/mobilizaţi, în condiţiile legii, şi sunt încadraţi în aceleaşi funcţii. La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviştii voluntari sunt desconcentraţi sau demobilizaţi, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.”
 
2. La articolul 3, literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
„e) să participe necondiţionat la instruire şi îndeplinirea misiunilor pe teritoriul naţional, precum şi la misiuni în afara teritoriului statului român, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale;
 
………………………………………………………………………………………..
 
h) să înştiinţeze de îndată unitatea cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidenţă şi de anunţare;”
 
3. La articolul 5 alineatul (1), literele b) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
„b) primă de fidelitate, egală cu solda de funcţie, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la care se adaugă solda de grad, gradaţiile şi solda de comandă, după caz, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani, încheiat în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2);
 
j) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate, după finalizarea primului contract, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”
 
5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 6 - Rezerviştii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni, sunt menţinuţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, beneficiază lunar de o remuneraţie, în cuantum de 30 % din suma reprezentând solda de funcţie pe care sunt încadraţi, conform contractului încheiat, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la care se adaugă solda gradului deţinut. În această perioadă, rezerviştii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii.”
 
6. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„(2) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni, le este interzisă exercitarea aceloraşi drepturi şi le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi  libertăţi, similar personalului militar în activitate.”
 
7. La articolul 12 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezervişti voluntari, respectiv între 18 şi 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari.”
 
8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 13 - Numărul de funcţii pe categorii de personal care pot fi încadrate cu rezervişti voluntari se stabileşte anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.”
 
9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 14 - (1) Recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se organizează şi se execută de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale.
 
(2) Cheltuielile necesare pentru recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
 
 (3) Modul de executare a selecţiei rezerviştilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale. Selecţia este obligatorie pentru toţi cetăţenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.
 
(4) După executarea selecţiei, cetăţenii care nu au îndeplinit serviciul militar, precum şi cei instruiţi în alte arme/specialităţi militare decât cea a funcţiei pe care urmează să o încadreze, declaraţi admişi, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.”
 
10. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 15 - (1) După semnarea angajamentului, cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. (4) parcurg un program de instruire iniţială în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. Structurile specializate, modul de executare a instruirii iniţiale şi durata acesteia se stabilesc prin ordin al şefului Statului Major al Apărării.
 
(2) Pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut garantat în plată, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte. Suma primită pe durata programului de instruire iniţială constituie venit asimilat salariilor în înţelesul impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale.
 
(3) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar activ în arma şi specialitatea militară a funcţiei în care urmează a fi încadraţi nu parcurg programul de instruire iniţială.
 
(4) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar în alte arme şi specialităţi militare decât ce a funcţiei în care urmează a fi încadraţi parcurg numai modulul instruirii individuale de specialitate din cadrul programului de instruire iniţială.”
 
11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 16 - (1) Nerespectarea de către participanţii la instruirea iniţială a angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (4), precum şi întreruperea instruirii iniţiale din motive imputabile lor atrag plata cheltuielilor efectuate pentru instruirea iniţială.
 
 (2) Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii iniţiale şi modalitatea de restituire a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.”
 
12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 17 - Pe durata perioadei de instruire iniţială, cetăţenii care au participat la aceasta depun jurământul militar prevăzut de lege.”
 
13. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„(2) În situaţia în care contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen de 3 ani de la trecerea în rezervă, cei în cauză nu mai execută instruirea prevăzută la art. 22 alin. (1) pe durata primului contract.”
 
 14. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
 
„(4) Prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (3), rezerviştii prevăzuţi la alin. (1) pot fi repartizaţi pe funcţii corespunzătoare gradului, armei şi specialităţii militare deţinute fără a mai parcurge probele de selecţie, dacă optează pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar în primul an de la trecerea în rezervă.”
 
15. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 21- (1) Rezerviştii voluntari pot fi concentraţi sau mobilizaţi, după caz, pentru participare la instruire sau îndeplinirea unor misiuni în ţară şi în afara teritoriului statului român, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, potrivit legii.
 
(2) Chemarea rezerviştilor voluntari, în situaţiile prevăzute la alin. (1), se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării şi perioada concentrării, întocmite şi înmânate prin grija structurilor în care sunt încadraţi, astfel:
 
 a) cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru concentrările în vederea participării la instruire sau la misiuni;
 
b) imediat, la declararea stării de război, a mobilizării, instituirea stării de asediu, a stării de urgenţă, precum şi pe timpul antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, precum şi altor activităţi stabilite prin ordin al şefului Statului Major al Apărării.
 
(3) În perioada în care deţin calitatea de rezervist voluntar, cetăţenii nu pot fi mobilizaţi la locul de muncă şi nu pot fi folosiţi pentru prestări de servicii, în condiţiile legii.”
 
16. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
 
17. La articolul 24, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„c) imediat după primirea ordinului de chemare, în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. b).”
 
18. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 26 - (1) Raporturile de muncă sau de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi angajatori se suspendă, în condiţiile prevăzute de lege, pe durata programului de instruire iniţială şi în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1).
 
(2) Pe perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1), raporturile de muncă sau de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot înceta, din iniţiativa angajatorului, decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice. În aceste situaţii, reconversia profesională a respectivelor persoane, pentru profesii care sunt cerute pe piaţa forţei de muncă, se asigură, în mod gratuit, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.”
 
19. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„b) la desfiinţarea funcţiilor pe care sunt încadraţi ca urmare a restructurării sau modificării prevederilor statelor de organizare ale unităţilor, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de încadrare pe o altă funcţie vacantă, corespunzător gradului, specialităţii militare şi pregătirii profesionale a acestora, în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării Naţionale;”
 
 20. La articolul 27 alineatul (1), litera q) se abrogă.
 
21. La articolul 27 alineatul (1), litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„r) la încadrarea funcţiei cu personal care îndeplineşte serviciul militar activ, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de încadrare pe o altă funcţie vacantă, corespunzător gradului, specialităţii militare şi pregătirii profesionale a acestora, în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării Naţionale;”
 
22. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„(2) Contractul încetează ca urmare a deciziei comandanţilor sau şefilor structurilor militare care au semnat contractul, la propunerea comandanţilor sau şefilor direcţi, înaintată ierarhic, în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), h) - j), l), m), r) şi s).”
 
 23. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 31 - Rezerviştii voluntari ale căror raporturi de serviciu încetează în condiţiile prevederilor art. 27 alin. (1) lit. g) - m) şi s) sunt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruire iniţială, proporţional cu perioada din primul contract rămasă neexecutată, precum şi prima de fidelitate acordată în baza art. 5 alin. (1) lit. b).”
 
24. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 34 - Structurile Ministerului Apărării Naţionale cu care cetăţenii au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4) au obligaţia să înştiinţeze angajatorii cu care aceştia au raporturi de muncă sau de serviciu, după caz, despre perioada în care are loc programul de instruire iniţială, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea acesteia.”
 
25. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
„ART. 35 - (1) Angajatorii suspendă raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, cu rezerviştii voluntari şi cu persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4), pe perioada participării acestora la concentrare/mobilizare, conform contractului, sau la instruirea iniţială prevăzută în angajament.
 
(2) Raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4) nu pot înceta decât în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2).”
 
În secțiunea Documente poate fi accesat integral proiectul de modificare a Statutului Rezerviștilor militari și Nota de fundamentare.

Sursa foto: ZIUA de Constanta


 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii