Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:21 18 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Procurorii Anticorupţie, Nicuşor Constantinescu şi RAJA Cum a început dosarul şefului Consiliului Judeţean Constanţa (4)

ro

15 Jul, 2013 00:00 1090 Marime text
Acuzat de procurorii anticorupţie că ar fi cauzat un prejudiciu de circa 1.000.000 de euro în dauna reţelei judeţene de apă, dar achitat de două ori de instanţele constănţene, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost protagonistul unui proces care a durat aproximativ patru ani şi jumătate. ZIUA de Constanţa vă prezintă acum, pe baza documentelor oficiale puse la dispoziţie de magistraţi, întregul curs al dosarului în instanţă, începând de la actul de acuzare propriu-zis şi culminând cu hotărârile de achitare. Menţionăm că achitările au fost pronunţate în baza faptului că acuzaţiile aduse de procurori nu se susţin, pentru că presupusei fapte a lui Nicuşor Constantinescu îi lipseşte unul dintre elementele constitutive.

Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie, „la data de 15.08.2006, OPCP a solicitat Consiliului Judeţean Constanţa şi RAJA efectuarea de urgenţă a plăţii corespunzătoare cotei de contribuţie la contractul 2000/RO/16/P/PE/003-05, o declaraţie prin care să fie asumată obligaţia de a suporta toate cheltuielile neeligibile datorate eventualei întârzieri cauzate de lipsa de cooperare în ceea ce priveşte întârzierea achitării cotei de contribuţie la proiect”. „La data de 25.08.2006, Contractantul A. SA GRECIA a comunicat OPCP că, din 26 august 2006, va reduce ritmul de lucru, rezervându-şi dreptul de a solicita daune financiare şi rezilierea contractului. La data de 27.09.2006, OPCP a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa obligaţia de a plăti în continuare suma ce-i revine pentru Cofinanţare în conformitate cu prevederile contractuale, precum şi faptul că suma aferentă Consiliului Judeţean Constanta ce trebuie plătită Contractantului se ridică la valoarea de 1.088.893,23 Euro, reprezentând contravaloarea Certificatelor Intermediare de Plată nr. 11, 12, 13 şi 14, neachitate la data scadenţei. La data de 6.11.2006, Contractantul A. SA GRECIA a transmis Inginerului Pretenţia nr. 3 pentru extindere de timp şi plata costului plus un profit rezonabil, subliniind reducerea ritmului de execuţie a lucrărilor în perioada 26.08 - 31.10.2006, motivat de faptul certificatele intermediare de plată nr. 11 (aprilie 2006), nr. 12 (mai 2006), nr. 13 (iunie 2006) şi nr. 14 (iulie 2006) au fost plătite integral abia la data de 13.10.2006, cu întârziere de 108 zile, 79 de zile, 49 de zile şi, respectiv, 18 zile.

La data de 14.12.2006, OPCP a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa şi SC RAJA SA Constanţa despre Pretenţia Contractantului privind plata unor sume compensatorii în cuantum de 2.827.029,4 Euro şi o extindere de timp de 207 zile, precum şi atenţionarea că în cazul în care în urma determinării făcute de către Inginer rezultă costuri suplimentare care trebuie plătite către Contractant, acestea vor fi suportate în totalitate de către Beneficiarul Final împreună cu Beneficiarul Local, respectiv SC RAJA SA Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa”, potrivit DNA. Din aceleaşi surse mai reiese că, „la data de 10.01.2007, Inginerul a comunicat OPCP că a evaluat Pretenţia nr. 3 prezentată de Contractant în data de 6.11.2006, precizând că, la data de 4.08.2006, Contractantul a dat notificarea de 21 zile de reducere a ritmului de lucru, că plata sumelor neplătite a fost primită de Contractant în 13.10.2006, că acesta a reluat în totalitate lucrul la 1.11.2006 şi a recomandat corectarea pretenţiilor Contractantului, respectiv extindere de timp de 100 zile şi Costuri de compensare în sumă de 1.006.658,97 Euro”.

Daune pentru plăţi întârziate

„La data de 14.05.2007, SC RAJA SA Constanţa a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa implicaţiile produse de întârzierile la plata cotei de Cofinanţare ce revine Consiliului Judeţean Constanţa, că aceste costuri nu pot fi suportate din contract şi reprezintă costuri neeligibile pentru măsura ISPA, respectiv să decidă asupra soluţionării Certificatului Intermediar de Plată nr. 23A în care s-a înscris suma de 1.006.658,97 EURO, reprezentând penalităţile corectate şi recomandate de Inginer potrivit Pretenţiei nr. 3 înaintată de Contractantul A. SA GRECIA. La data de 17.05.2007, OPCP a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa şi SC RAJA SA Constanţa că plata penalităţilor cerute de către Contractant sunt în valoare totală de 1.006.658,97 EURO, valoare determinată de către Inginer în urma plângerii depuse de Contractant, care se bazează pe întârzieri la plată a Certificatelor Intermediare de Plată nr. 11, 12, 13 şi 14, că toate cheltuielile declarate ne-eligibile sunt suportate de Beneficiarul Local şi/sau Beneficiarul Final, precum şi somaţia ca, în termen de 30 de zile, să dispună de suma de 1.006.658,97 Euro pentru a efectua plata penalităţilor. La data de 18.06.2007, SC RAJA SA Constanţa a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa că a returnat Contractantului factura fiscală 23A în valoare de 1.006.658,97 EURO, reprezentând daune pentru plăţi întârziate, având în vedere art. 11.8 din Contractul de Implementare, care prevede că Beneficiarul Final nu va aproba plata unor costuri care nu sunt eligibile în conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanţare. La datele de 26.06.2007 şi 18.07.2007, Contractantul a comunicat OPCP o notificare de 21 de zile cu intenţia de a suspenda lucrările (sau de reducere a ritmului lucrărilor), apoi suspendarea acestora din data de 18.07.2007”, tot potrivit procurorilor Anticorupţie. Din documentul mai sus precizat, „la data de 26.07.2007, SC RAJA SA Constanţa a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa că, în conformitate cu solicitarea OPCP prin care s-a notificat Beneficiarului Final obligaţia de a achita direct CIP nr. 23A, SC RAJA SA a plătit suma de 1.006.658,97 euro cu dispoziţia de plată externă nr. B040640 din 25.07.2007, plata fiind efectuată în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 11 din 25.07.2007, pentru evitarea acumulărilor de penalităţi şi a altor prejudicii în sarcina SC RAJA SA, ca urmare a suspendării lucrărilor de către Contractant până la încasarea sumei revendicate”.

„Alocare din Fondul de Rezervă al Ministerului de Finanţe”

Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie mai arată că, „la data de 12.02.2008, în Nota OPCP se face referire la sprijinul solicitat de Consiliul Judeţean Constanţa la 17.03.2006 pentru alocarea din Fondul de Rezervă al Ministerului de Finanţe a sumei necesare completării cofinanţării, menţionându-se că accesarea Fondului de Rezervă numit Fondul de Indisponibilităţi Temporare ISPA se poate efectua numai în cazurile în care se constată o lipsă temporară a fondurilor comunitare”. „În conţinutul acestui document s-au subliniat prevederile art. 11.11, 11.12, 11.13, 18.2, 18.3 din Acordul de Implementare, referitoare la obligaţiile SC RAJA SA Constanţa şi ale Consiliului Judeţean Constanţa privind costurile ne-eligibile, includerea în buget a fondurilor necesare cofinanţării şi răspunderea pentru prejudiciile cauzate. Referatul întocmit de directorul Direcţiei Buget Finanţe, T.P., către inculpat, înregistrat sub nr. 1631/20.03.2006, nu a fost aprobat de către inculpat în ceea ce priveşte efectuarea plăţilor pentru Măsura ISPA şi de altfel nu au fost efectuate plăţile conform obligaţiilor legale şi contractuale, ceea ce a avut drept consecinţă crearea prejudiciului.

Referatul are următorul conţinut: „în baza contractului B «conducte de deversare în mări», Consiliul Judeţean Constanţa are obligaţia de a vira cofinanţarea programului ISPA conform datelor de mai jos: 1 Ministerul Finanţelor Publice - OPC cu adresa nr.542787/07.02.2006 a solicitat virarea sumei de 125.219,98 Euro cu scadenţa 28 februarie 2006. Deşi în baza referatului din 15 februarie 2006 am solicitat plata sumei respective, nu aţi aprobat efectuarea plăţii până la clarificarea unor aspecte legate de realizarea programului ISPA în ansamblul său. Ulterior, Ministerul Finanţelor Publice, cu adresa nr.547849/17.03.2006, comunică Consiliului Judeţean Constanţa că neplata sumei de 125.219,98 Euro la scadenţă atrage calcularea de penalităţi de 0,1% pe zi, ce vor fi în sarcina beneficiarului final. 2. Ministerul Finanţelor Publice, cu adresa nr. 547643/16.03.2006, ne solicita plata sumei de 80.226,72 Euro cu scadenţa 23 martie 2006, în caz contrar se vor calcula penalităţi de 0,1%/zi în sarcina beneficiarului final. 3. RAJA Constanţa, cu adresa nr. 9955/14.03.2005, notifică Consiliul Judeţean Constanţa prin Biroul executorului Judecătoresc M.I. că nu a respectat obligaţiile asumate în Programul ISPA privind achitarea cotelor de cofinanţare şi alimentarea contului de garanţie ESCROW. De asemenea, solicită ca eventualele penalităţi achitate revin în sarcina Consiliului Judeţean Constanţa din vina căruia au rezultat”, conform procurorilor. „Având în vedere datele de mai sus, solicit aprobarea: a) achitarea cotelor de cofinanţare solicitate de Ministerul Finanţelor Publice în valoare de 125.219,98 euro, respectiv 80.226,72 euro. b) înaintarea la BERD de propuneri ale Consiliului Judeţean Constanţa privind reprogramarea plăţilor în contul ESCROW (412.218 euro în anul 2008 aprobate de BERD pentru plată în anul 2006). BERD solicită achitarea sumei de 412.218 euro, amânată la plată în 2005, pentru a putea onora în martie 2006 plăţile la Contractul C.”, se mai arată în cercetarea celor de la DNA, potrivit cărora „inculpatul C.N.D. (n.r. Constantinescu Nicuşor Daniel) a fost atenţionat în mod ferm de către OPCP, prin adresele înaintate atât către Consiliul Judeţean Constanţa, cât şi către SC RAJA SA Constanţa (adresa nr. 682873/15.08.2006, adresa nr. 740610/ 27. 09. 2006, scrisoarea nr. 742961/11.10.2006, adresa nr. 679109/17.05.2007), în legătură cu consecinţele neasigurării cofinanţării”. 

Iminenţa suspendării

„Procurorul a apreciat că cele expuse mai sus relevă reaua-credinţă a inculpatului C.N.D. (Constantinescu Nicuşor Daniel), modul deliberat al acestuia în ceea ce priveşte neîndeplinirea îndatoririlor sale care rezultau din exerciţiul funcţiei, aceea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa şi ordonator principal de credite, în legătură cu derularea investiţiei «Conducte de descărcare pentru staţiile de epurare Constanţa Nord şi Eforie Sud». Se apreciază că reaua-credinţă a inculpatului este evidenţiată şi de faptul că celelalte părţi implicate în Măsura ISPA au notificat în repetate rânduri pe inculpat referitor la consecinţele ce decurg din neîndeplinirea obligaţiilor acestuia care-i reveneau din lege şi din contracte. Se arată că inculpatul, prin modalitatea sa de a îndeplini sarcinile funcţiei, a periclitat Măsura ISPA, deoarece a existat iminenţa suspendării lucrărilor şi rezilierii contractului, fapt care nu s-a produs doar prin intervenţia celorlalte părţi din contract, prin plata penalităţilor şi a costurilor suplimentare - în valoare de 1.006.658,97 euro - de către SC RAJA SA Constanţa şi negocierea amiabilă prin recurgerea la arbitrajul Comisiei de Soluţionare a Disputelor, în condiţii de pasivitate totală a inculpatului. Această intervenţie a condus la neproducerea unei tulburări în bunul mers al investiţiei”, potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
Într-o ediţie viitoare, ZIUA de Constanţa va continua prezentarea cercetărilor procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie realizate în acest dosar.

Ti-a placut articolul?

Comentarii