Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:12 24 02 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Mondial Român. Principii, scop și activități. Conferință de presă pe tema Renașterii Spiritualității Românești

ro

29 Jul, 2019 22:40 463 Marime text

Consiliul Mondial Român, în parteneriat cu Muzeul de Istoria Națională și Arheologie-Constanța, organizează conferința pe tema Renașterii Spiritualității Românești. Conceptul de Unire, joi, 29 august 2019, la ora 11, în Piața Ovidiu, nr. 12 din Municipiul Constanța.

Bazele Consiliului Mondial Român, sub denumirea inițial propusă de Consiliul Național Mondial Român, au fost puse la data de 26 octombrie 2000.
 
Certificatul de naștere a noii organizații era lansat în spațiul public sub forma unui Protocol, prezentat in continuare:

 “Considerând că a sosit momentul apropierii și consolidării relațiilor interromâne în cadrul societății românești global distribuite, organizațiile semnatare ale acestui Document, au decis să-și unească eforturile și resursele în cadrul Consiliului Mondial Național Român pentru a contribui la renașterea spiritului național, păstrarea identității naționale și reclădirea unității neamului. Această alianță are caracter de consultare și coordonare este deschisă tuturor organizațiilor și asociațiilor legal constituite, mijloacelor de presă, radio și televiziune și va desfășura activități: – în folosul întregii societăți românești – pentru restructurarea fundamentala a relațiilor cu autoritățile române pe baza respectului și recunoașterii actualei alianțe ca una dintre forțele reprezentative a românilor – pentru creșterea importanței și influenței națiunii române în raport cu autoritățile naționale și organismele internaționale, în conformitate cu principiile și scopurile din Anexa însoțitoare, parte componentă a actualului Protocol”.

Consiliul Mondial Român s-a înființat în Noiembrie 2000 prin consultări și aderări ale unor organizații din diverse țări. Până în luna Martie 2001, a fost conceput Statutul și s-a constituit un comitet de organizare a ședinței de constituire democratică a Consiliululi Mondial Român prin votul organizațiilor prezente. Adunarea de constituire a avut loc, în mod simbolic, pe data de 27 Martie 2001, la Atlanta, Georgia în prezența printre alții, a Mitropolitului Petru al Basarabiei și a unei numeroase delegații de basarabeni. Cu această ocazie, Primăria orașului Atlanta a emis o Proclamație, care constituie primul document oficial al unei instituții străine cu caracter administrativo-guvernamental care recunoaște Unirea Basarabiei cu România.

The World Romanian Council (WRC)/ Consiliul Mondial Român (CMR), numit în continuare CMR, este o organizație înregistrată în Statele Unite ale Americii funcționând în conformitate cu stricta respectare a legislației americane în domeniul organizațiilor non profit 501 (c).
În perioada 2000-2004, CMR a fost un promotor activ în Statele Unite al aderării României la NATO, a mișcărilor unioniste din Basarabia, a apărării drepturilor românilor din Grupul Ilașcu întemnițați de autoritățile din Transnistria, precum și înaintarea, în premieră, și susținerea unor propuneri legislative, cum ar fi înființarea Circumscripției 43-Diaspora și reprezentarea parlamentară a românilor de pretutindeni. În acest timp numărul membrilor a crescut, unii dintre aceștia impunându-se ulterior și în mediul politic românesc de vârf.

A urmat apoi o perioadă de stagnare și recul datorită procesului natural al îmbătânirii și dispariției multora dintre membri cei mai activi. În anul 2016, CMR s-a reactivat și și-a reînceput acțiunile în vederea promovării intereselor naționale, în strictă conformitate cu principiile și scopurile stipulate în Statut.

În România, Consiliul Mondial Român (CMR) -România s-a inființat conform Sentinței civile Nr. 35/PJ publicată în ședința Publică din 24.06.2004 TRIBUNALUL București Secția A IV-A Civilă, Dosar nr. 8/PJ/2004 în conformitate cu HG. nr 1606 din 23 decembrie 2003 și are Codul de identificare fiscală (CIF) nr. 17796985 din 20.07.2005 și s-a reorganizat în 2018.

2. STRATEGIE ȘI LIMITĂRI LEGISLATIVE a. Strategie externă b. Strategie internă
 
 
 
Într-o lume extrem de dinamică, în plină schimbare, unde interesele națiunilor vin, de multe ori, în coliziune, rolul organizațiilor etnice de reprezentare globală, a intereselor populației și a țărilor de obârșie, devine din ce în ce mai important pentru echilibrarea influențelor externe de lobby pe lângă guvernele altor țări sau instituții internaționale. Cele mai multe astfel de organizații de reprezentare, indiferent de locul în care își au sediul, se bucură de sprijinul logistic al autorităților patriilor lor, fiind socotite elemente importante de legătură și influență externă în favoarea respectivelor națiuni.

Consiliul Mondial Român a avut de la început un scop similar fiind conceput ca o organizație ”umbrelă” cu rolul de reprezentare a organizațiilor românilor de pretutindeni care doresc să colaboreze în condiții de totală autonomie, dar împreună, sub egida CMR, pentru realizarea unor scopuri comune în interes românesc. Ca atare, am considerat că înființarea a cât mai multor filiale regionale în cât mai multe state de reședință ale românilor răspândiți global, este singura soluție viabilă pentru a putea face față concurenței dure a altor congrese/consilii etnice mondiale. O asemenea rețea extinsă de filiale CMR, conferă autoritate și credibilitate pentru a putea, atunci când este nevoie, să fie purtate dialoguri cu partenerii altor comunități pentru găsirea unor soluții amiabile de conlucrare, dar și cu factori guvernamentali sau instituții internaționale.

Congresul de reactivare din Martie 2018 de la București a hotărât reactivarea sau înființarea a patru centre globale de coordonare a activităților organizației: CMR-România (reactivarea Reprezentanței aprobate prin Hotărârea de Guvern din 2004, cu filiale în toate regiunile țării), CMR-Europa (cu filiale în toate țările europene), CMR-Basarabia (cu filiale în Republica Moldova și “teritoriile istorice”), CMR-SUA/Canada (cu filiale în statele din America și Canada). Pe măsură ce apar solicitări din partea altor comunități, se pot înființa noi centre în alte zone de pe Glob.

Pe plan intern, un rol important îi revine CMR în atenționarea instituțiilor guvernamentale române atunci când interesele naționale sunt afectate sau neglijate și implicarea în rezolvarea acestora împreună cu alte organizații civile, guvernamentale și politice.

Astfel, CMR consideră că dezideratul principal, dincolo de crearea unei puternice baze de mase pe care ”Alianța pentru Centenar” o poate pune în mișcare, este implicarea partidelor politice și a instituțiilor statului român în acțiuni politico-diplomatice pentru promovarea pe plan extern a reunificării României, având ca precedent european, modelul german al unificării.

De aceea, fără condiții prealabile, CMR va încerca să contacteze și să coopereze cu forțele politice și instituțiile statului român, pentru a iniția dialoguri și acțiuni comune privind procesul de reunificare a țării.

Fiind sub jurisdicția Statelor Unite, CMR nu se poate implica în campaniile electorale pentru susținerea candidaților politici, în Statele Unite, România sau în orice altă țară, putându-și sprijini, dacă este cazul, doar candidații care sunt membri CMR și care prevăd în platforma lor electorală susținerea principiilor și propunerilor legislative înaintate de CMR.

3. PRINCIPII
 
3.1. Recunoașterea României ca stat national, unitar, independent și suveran ale cărei hotare istorice au fost consfințite la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia. 3.2. Refacerea integrității teritoriale a spațiului național românesc în hotarele sale istorice recunoscute internațional prin Conferința de Pace de la Paris (1919-1920). 3.3. Apărarea și protejarea spațiului cultural național împotriva presiunilor pentru schimbarea demografico-culturală a României. 1.4. Considerarea moralei creştine, bazată pe dragostea şi împăcarea dintre semeni și pe valorile tradiționale ale familiei, ca fundament al societății românești. 3.5. Respectarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, fără discriminări şi fără acţiuni compensatorii colective pe principiul “discriminării pozitive” aplicate oricărui grup care se consideră minoritar sau diferit din punct de vedere etnic, religios sau social. 3.6. Independenţa şi echidistanţa faţă de partidele politice manifestată prin abținerea de la activități de prozelitism politic, inclusiv a propagandei electorale pentru partide sau personalități politice. 3.7. Independenţa de decizie sau acţiune în relaţiile cu organismele și instituțiile internaționale, precum și ale administraţiei de stat americane sau române.

4. SCOP
 
4.1. Încurajarea și sprijinirea, prin mijloace legale, a refacerii unității teritoriului național al României consfințită prin cele trei acte istorice din 1918 (unirea Basarabiei, unirea Bucovinei și unirea Transilvaniei), în hotarele istorice din decembrie 1918.

4.2. Încurajarea, facilitarea și consolidarea proceselor de integrare culturală, spirituală, socială și economică a românilor din teritoriile istorice românești în arealul național românesc.

4.3. Consolidarea conștiinței identității și apartenenței naționale a românilor din afara României, prioritar a celor din provinciile istorice.

4.4. Recunoașterea limbii române ca minoritate lingvistică în statele având comunități de români, pentru promovarea patrimoniului național, a valorilor, a spiritualității românești și a moralei creștine prin educație și mass-media în limba maternă.

4.5. Consolidarea profilului și politicii externe a României, a statutului acesteia de membru UE și NATO, precum și îmbunătățirea mediului securitar din imediata vecinătate a României și zona extinsă a Mării Negre.

4.6. Susținerea proceselor de integrare a românilor din afara României și apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, facilitarea și consolidarea respectării depline a drepturilor românilor din afara granițelor României în țările lor de rezidență.

4.7. Consolidarea legăturilor dintre românii din afara României și cei din România, a legăturilor directe dintre comunitățile românești din afara teritoriului național, a legăturilor dintre acestea și instituțiile Statului Român.

4.8. Sprijinirea și consilierea instituțiilor democratice din teritoriile locuite de români, prin realizarea și menținerea contact permanent cu acestea și prin implicarea permanentă în inițiative și acțiuni comune, în vederea facilitării integrării comunităților românești în țările lor de rezidență și a consolidării relațiilor lor cu țara de origine/apartenență, România.

4.9. Sprijinirea și implementarea programelor pan-naționale strategice și/sau a proiectelor de țară decise de autoritățile Statului Român și societatea civilă românească, în vederea îmbunătățirii situației culturale, spirituale, materiale și sociale a românilor de pretutindeni. 4
 
4.10. Promovarea României și românilor în și din România, în și din lume, în domeniile juridic, administrativ, relațiile cu autoritățile, economie, științele vieții, educație, cultură, identitate națională, promovarea unirii, intereselor naționale, geostrategie, monitorizarea și combaterea antiromânismului, în concordanță cu legislațiile din România și din statele de interes.

5. ACTIVITĂȚI
 
5.1. CMR-România va elabora, formula, încuraja, sprijini, promova și derula proiecte, programe, evenimente și inițiative de impact, care să contribuie la atingerea scopurilor de stabilite.

5.2. CMR-România va acorda îndrumare, consultanță și sprijin instituțiilor Statului Român, precum și instituțiilor democratice din țările în care există comunități de români (diaspora istorică și cea emergentă), în vederea desfășurării de acțiuni, separate sau comune, care pot facilita atingerea scopurilor stabilite.

5.3. CMR-România va sprijini activitățile diplomatice și va propune soluții pentru îmbunătățirea activităților misiunilor diplomatice și consulare ale României, în vederea creșterii eficienței acțiunilor acestora de consolidare a legăturilor cu românii din țările de rezidență, de consolidare a legăturilor cu România a comunităților românești din diaspora (istorică sau emergentă) și de apărare/promovare a drepturilor acestora, în țările de rezidență.

5.4. CMR-România respinge încercările sau acțiunile organizațiilor politice și altor grupuri de presiune de a politiza sau manipula eforturile de satisfacere a intereselor minorităților etnice, religioase sau de orice altă natură din România și de a implica guvernele străine sau organizațiile internaționale în rezolvarea problemelor sau conflictelor interne ale României, altele decât cele privind crimele împotriva umanității și încălcarea drepturilor omului.

5.5. Consiliul Mondial Român , în conformitate cu legile Statelor Unite, pe al căror teritoriu este înregistrat, conlucrează cu alte organizaţii internaționale pentru promovarea și susținerea intereselor naționale ale României și ale poporului român, fără a intra în contradicție cu acelea ale SUA.

În cadrul manifestațiilor propuse , obiectivul primordial este dezvoltarea și consolidarea Filialelor Regionale din România și din întreaga lume.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii