Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:00 08 04 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rectificarea bugetară vine cu bani pentru RAEDPP şi pentru Handbal Club Dobrogea Sud

ro

23 May, 2019 00:00 1152 Marime text
Comisia nr. 5 - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului din cadrul Consiliului Local Municipal Constanţa a avizat ieri mai multe proiecte de hotărâre care urmează să fie introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din această lună.
 
Astfel, în urma rectificării bugetului local pentru anul în curs, se va aloca suma de 1.200.000 de lei necesară RAEDPP pentru plata expertizelor şi pentru demararea reabilitării clădirilor pe care le deţine în zona peninsulară.
 
„Anul acesta vor fi reabilitate faţadele pentru primele 16 imobile pentru a da o faţă nouă acestor imobile aflate în zona istorică a oraşului. Unele clădiri sunt de patrimoniu, motiv pentru care, în urma unei discuţii cu conducerea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Constanţa, s-a convenit ca la aceste clădiri să nu se intervină în arhitectură, culoare sau tâmplărie. Cu alte cuvinte, vor fi doar recondiţionate”, preciza, în prima zi de mandat ca director al RAEDPP, Florin Gheorghe.

După reabilitare, RAEDPP intenţionează să închirieze aceste clădiri ca spaţii comerciale, nu locative. Florin Gheorghe apreciază că astfel vor creşte veniturile regiei şi vor fi amortizate în timp şi investiţiile aferente reabilitării/renovării. O parte din banii proveniţi din aceste închirieri vor fi reinvestiţi în reabilitarea şcolilor din municipiu, care se vor reîntoarce sub umbrela RAEDPP.

Un milion de lei urmează să ajungă şi la Handbal Club Dobrogea Sud pentru finalizarea în condiţiile optime a sezonului competiţional, aşa cum ne-a declarat preşedintele Clubului, Ionuţ Rudi Stănescu. „Anul acesta am făcut performanţă cu echipa de seniori atât în campionatul intern, cât şi pe plan internaţional, în Cupa EHF. Clubul mai are o echipă de seniori care joacă în Liga a doua de handbal din România, precum şi o Academie, unde pregătim 150 de copii, juniori şi minihandbal, care au reuşit să se califice la turneele finale. Trei grupe au reuşit această performanţă, după numai doi ani de la înfiinţare, ceea ce ne dă speranţe de viitor. Două milioane merg anual pentru pregătirea acestor copii minunaţi. Bugetul nu merge numai pe salarii, aşa cum s-a speculat, e adevărat că valoarea unui sportiv înseamnă şi un contract bun pentru el, dar sunt multe cheltuieli la un club profesionist”, a explicat Stănescu.
 
Vă reamintim că, în 2018, consilierii locali au aprobat alocarea unei buget de 10.000.000 de lei pentru HCM, pentru susţinerea activităţii în sezonul competiţional 2018-2019. Anul trecut, clubul a încasat 5 milioane, iar diferenţa - anul acesta. HCM va încheia sezonul în luna iunie.
 

Iată proiectele luate în discuţie de aleşii locali!

 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2018; Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2019; Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2019; Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2018; Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2018 ale RATC Constanţa; Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RATC Constanţa pe anul 2019; Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete şi abonamente, a tarifului social şi a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete şi/sau abonamente pentru transportul public local în comun; Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2019; Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus Social Henri Coandă - str. Ștefăniţă Vodă; Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 220/2016 modificată prin HCL nr. 178/2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale sau în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 273/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociaţiei Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa în anul competiţional 2018-2019; Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; Proiect de hotărâre pentru completarea şi actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanţa din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanţa; Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării; Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa, din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa a unor imobile ce constituie domeniul public al municipiului Constanţa; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa; Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85736/02.05.2019 ce stabileşte preţul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanţa, situat în str. Liliacului nr. 7, în suprafaţă de 50 mp, în vederea vânzării directe către Ciocîrlan Dumitru-Florin şi Ciocîrlan Mihaela; Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 85738/02.05.2019 ce stabileşte preţul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanţa, situat în str. Salonic nr. 12, în suprafaţă de 309 mp, în vederea vânzării directe către Percsi Letiţia Ligia; Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88603/07.05.2019 ce stabileşte preţul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanţa, situat în str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 88G, în suprafaţă de 44 mp, în vederea vânzării directe către Măniţiu Victor; Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 88600/07.05.2019 ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 şi sub nr. 80/10.02.2017; Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scara E şi F, în suprafaţă de 733 mp, către SC Stejarul SRL; Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanţa a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanţa.
 
Comisia nr. 5 - Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeanului - are următoarele atribuţii:

a) iniţiază şi întocmeşte regulamentul de funcţionare al consiliului, pe baza statutului şi regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestora atunci când se impune, în funcţie de condiţiile locale;
 
b) avizează statutul personalului, organigramele şi numărul de personal, la propunerea primarului; 

c) avizează, din punct de vedere juridic, toate proiectele de hotărâre şi iniţiază de comun acord cu Comisiile 1 şi 3 propuneri privind înfiinţarea de instituţii şi agenţi economici de interes local; avizează asupra concesionării sau închirierii de servicii publice, participării la societăţi comerciale, locaţii de activităţi sau servicii ale administraţiei publice;
 
d) avizează asupra propunerilor privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat de interes local; 

e) urmăreşte şi controlează activitatea societăţilor comerciale de interes local în colaborare cu Comisia nr. 3, pe perioada existenţei lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informează plenul Consiliului Local;
 
f) avizează normele orientative pentru regiile autonome şi societăţile comerciale înfiinţate de consiliul local, iniţiate de Comisiile 1 şi 3; 

g) urmăreşte activitatea organelor de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din municipiu; 

h) iniţiază propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului; 

i) analizează şi avizează, după caz, în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate, programele privind asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în baza realizării şi explorării unor lucrări de interes comun;
 
j) analizează şi avizează posibilităţile de legături de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate; 
 
k) urmăreşte activitatea compartimentului juridic în ceea ce priveşte reprezentarea Consiliului Local în instanţele de judecată şi în relaţiile cu terţii;
 
l) comisia exercită şi alte atribuţii stabilite de lege.
 
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeanului are următoarea componenţă:
Adriana Arghirescu - PNL - preşedinte
Dede Perodin - PSD - secretar
Costin Avătafului - PNL - membru
Secil Cataragiu - PMP - membru
Cristian Mihăilescu - PSD -membru
Andrei Popescu - consilier independent.
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii