Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:07 30 01 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Localitatea Poarta Albă are un regulament al taxelor speciale. Iată ce conține

ro

14 Nov, 2022 00:00 946 Marime text
 • Regulamentul a fost adoptat în ședința din data de 27 octombrie 2022
 
 
Consiliul local al comunei Poarta Albă a adoptat un proiect privind regulamentul taxelor speciale.
 
În ședința din data de 27 octombrie 2022, consilierii locali din Poarta Albă au adoptat Hotărârea nr. 126/2022 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxelor speciale.  Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 vot „împotrivă”, din totalul de 14 voturi exprimate.
 
Redăm mai jos regulamentul integral:
 
I . SCOPUL ADOPTĂRII PREZENTULUI REGULAMENT
Art.1. (1) - Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinire în procedura de instituire și percepere a taxelor speciale.
(2) — Taxele speciale se instituie prin hotărâri de consiliu local distincte, caz în care acestea stabilesc și modalitatea administrării acestora, sau prin hotărârile consiliului local prin care se adoptă anual impozitele și taxele locale.
 1. CADRUL LEGAL
Prezentul Regulament este elaborate în temeiul prevederilor:
 • art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
 • H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
 • Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
 • art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 1. DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE SE ADOPTĂ TAXE SPECIALE
Art.2 - Domeniile de activitate în care Consiliul Local Poarta Albă poate institui taxe speciale sunt
 • domeniul fiscal : pentru toate serviciile prestate contribuabililor în domeniul impozitelor si taxelor IocaIe,precum si a altor venituri ale bugetului local ;
 • administrarea domeniului public si privat al comunei ;
 • asigurarea serviciilor publice — apă, canal, iluminat public, gospodărirea localitații,saIubrizare,spatii verzi ;
 • cuItură,sport ,agrement ;
 • urbanism,
 • asistentă socială ;
 • serviciul voluntar pentru situatii de urgenta ;
 • autorizații pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ;
 • cadastru, agricultură, pășunat;
 • stare civilă;
 • copiere și comunicare documente din arhiva Primariei.
Domeniile de activitate prevăzute în prezentul titlu se vor completa în funcție de necesitățile comunității în conformitate cu prevederile legale.
 1. CONDIȚII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE
Art.3 - Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Art.4 - Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de
serviciile oferite de instituția publică/serviciul public de interes local.
Art.5 - În vederea adoptării taxelor speciale este necesar să se prezinte un studiu de calculație privind influența taxei asupra funcționării serviciului public pentru care se instituie taxa.
Studiul va cuprinde
 • elementele de delimitare si identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru persoanele fizice si juridice interesate ;
 • perioada necesară pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru funcționarea serviciului ;
 • desemnarea compartimentului care realizează în mod efectiv serviciul public;
 • monitorizarea sumelor obținute cu titlu de taxe speciale;
 • identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice și juridice ce vor beneficia de serviciul public instituit.
Art.6 - Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local.
Art.7 - Contul de executie al veniturilor provenite din încasarea taxelor speciale instituite

conform prevederilor prezentului Regulament, va fi aprobat de către Consiliul Local Poarta Albă.
Art.8 - Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual ,iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de întretinere și funcționare a acestor servicii.
 
   

Art.9. Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotărârile consiliului local prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunostință publică.
Art.10. Sumele încasate din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul urmator cu aceeasi destinatie, odata cu încheierea exercitiului bugetar.
Art.11. Modul de îndeplinire, stabilire, încasare, declarare, destinația taxelor speciale, contravențiile și sancțiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale.
Art.12. Condițiile prevăzute in prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale.
 1. MODALITAȚI DE CONSULTARE CI OBȚINERE A ACORDULUI PERSOANELOR FIZICE CI JURIDICE - BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE
Art. 13. Taxele speciale sunt aduse la cunostința publicului cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către Consiliul Local Poarta Albă, prin publicarea unui anunț referitor la această acțiune și afișarea la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului și prin publicarea pe siteul oficial al comunei Poarta Albă: www.primariapoartaaIba.ro
Anunțul va cuprinde următoarele elemente
 • referatul de aprobare și raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus ;
 • termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesati pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.
Art. 14. Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunostința publică a anunțului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.
Art.15. Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice și juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.
Art. 16. Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâre prin care se instituie taxe speciale , acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local Poarta Albă, în forma propusă de inițiator.
 1. APROBAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL POARTA ALBĂ A HOTĂRÂRILOR PRIN CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE
Art. 17. Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii Consiliului Local Poarta Albă cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de Organizare si Functionare a acestuia.
Art. 18. Hotărârile prin care se stabilesc taxele speciale se adoptă prin votul majorității consilierilor în funcție și vor fi aduse la cunostință publică.
Art. 19. Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestatie în termen de 15 zile de la aducerea lor la cunostinta publică. După expirarea acestui termen, Consiliul Local Poarta Albă se va întruni cât mai curând posibil și va delibera asupra contestațiilor primite.
 1. ACTUALIZAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL A TAXELOR SPECIALE
Art.20. Taxele special deja instituite și aprobate se indexează annual, tinând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației.
Art.21. Atât cuantumul cât și modalitatea de percepere a taxelor speciale deja instituite pot fi
redimensionate.
Art.22. În situația în care apare necesitatea actualizării sau redimensionării taxelor speciale deja instituite, procedura de consultare și obținere a acordului persoanelor fizice și juridice — beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxele speciale prevăzută la punctul V , se va respecta întocmai.
Art.23. O taxa specială odată aprobată rămâne în vigoare până la desființarea serviciului pentru care a fost instituită.
Art.24. Anularea unei taxe speciale se poate aproba doar prin hotărâre a consiliului local, în baza fundamentărilor temeinic justificate, fiind obligatoriu indicarea unei noi surse de finanțare.
VI. DISPOZITII FINALE
Art. 25. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 
PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Primăria Poarta Albă
Au început lucrările pentru înființarea rețelei de distribuție de gaze naturale (GALERIE FOTO)

 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii