Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:09 16 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consilierii municipali decid Cine și cum va repartiza spațiile de locuit tip ANL (documente)

ro

25 Jul, 2016 00:00 2133 Marime text


CLM Constanța, în noua sa formulă, se reunește, în premieră, în ședință ordinară. Nu mai puțin de 40 de proiecte de hotărâre au fost incluse pe ordinea de zi a întrunirii, printre ele și cele care vor stabili componența unor comisii ce vor decide pe viitor repartizarea spațiilor de locuit, a celor cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și a locuințelor construite prin ANL.

„Comisia de fond locativ și repartizare spații de locuit“ îl va avea ca președinte pe unul dintre viceprimarii municipiului Constanța, cel mai probabil pe Costin Răsăuțeanu, cinci consilieri locali și un consilier juridic din cadrul Primăriei Municipiului Constanța - ca membri. Secretariatul comisiei va fi asigurat de Mioara Rodica Vâlcov - director al Direcției Administrare Imobile din cadrul RAEDPP Constanța.
Aceeași situație va fi supusă atenției consilierilor municipali și în cazul stabilirii componenței altor două comisii pentru perioada 2016 - 2020: „Comisia de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință“ și „Comisia de repartizare a locuințelor construite prin programele ANL destinate închirierii“. În aceasta din urmă va fi prezent și un reprezentant al RAEDPP Constanța.

Însă, pentru că a venit vorba de locuințele ANL, trebuie precizat că, în ședința CLM Constanța de vineri, odată cu stabilirea componenței comisiei ce le va „împărți“, se vor aproba și „criteriile privind accesul la locuințele construite prin programele ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea  cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri“, dar și „criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj“ și „lista cu actele necesare întocmirii dosarelor pentru locuințele ANL“.

Criterii de acces la locuință ANL

Conform Anexei nr. 1 a proiectului de hotărâre, cuprinde criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
Astfel, „titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste“. În proiectul de hotărâre a fost menționat și faptul că „Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu“.

De asemenea, s-a stipulat ca „titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane afiliate în întreţinerea acestuia trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea atât în municipiului Constanţa, cât şi, după caz, în alte localităţi din afara municipiului Constanţa, unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă“. Prevedere la care s-a adăugat o mențiune importantă pentru unii:
„Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii. Face excepţie situaţia în care cotele-părţi din dreptul de proprietate asupra unui imobil sunt deţinute de către titularul cererii împreună cu membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia“.

După cum se menționa și înainte, titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea pe raza municipiului Constanţa sau, după caz, în afara municipiului Constanţa, la puncte de lucru din afara municipiului Constanţa, avand sediul central în municipiul Constanţa: pe platforma industiala Midia Năvodari sau pe platforme maritime, pe nave maritime şi fluviale, în unităţi turistice, cultural-sportive, de învăţământ, sănătate şi ocrotire socială sau alte asemenea cazuri“.

Numai că, odată cu aprobarea acestui proiect de hotărâre solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara municipiului Constanţa vor trebui să facă dovada că au domiciliul de cel puţin un an în municipiul reședință de județ.

Repartizarea locuinţelor ANL se va face în limita fondului disponibil, „luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii“. Pentru a evita interpretări, CLM Constanța va aproba ca lista solicitanților să se decidă anual, iar cei înscriși în „lista de priorităţi“ vor trebuie să respecte criteriile menționate anterior, iar aceia care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, „pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită“.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

Primul criteriu punctat vizează situația locativă a solicitantulu, iar punctele se acordă după cum urmează: chiriaş în spaţiu din fond locativ privat - 10 puncte; tolerat în spațiu - 7 puncte; Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat in spatiu) - mp/locatar - mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv - 5 puncte; mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv - 7 puncte; 8 mp și până la 15 mp inclusiv - 9 puncte, iar cei care au mai puțin de 8 mp vor primi 10 puncte. În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2“.
Un alt criteriu ce va conta în stabilirea ierarhiei va viza starea civilă a solicitantului și numărul persoanelor aflate în întreținere. Astfel, cei căsătoriți vor primi 10 puncte, cei necăsătoriți doar 8 puncte. În privința numărului de copii, punctajul obținut va crește odată cu creșterea numărului de minori aflați în întreținere - 1 copil - 2 puncte; 2 copii - 3 puncte; 3 copii - 4 puncte; 4 copii - 5 puncte, iar cei care au peste 4 copii    vor primi 5 puncte, plus câte un punct pentru fiecare copil.

Dacă solicitantul are în întreținere alte persoane, indiferent de numărul acestora, va primi numai două puncte. Un alt criteriu ce va face departajarea va oglindi starea de sănătate actuală a persoanei ce face cererea. Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus, ceea ce îi va aduce două puncte.
Nu în ultimul rând, vechimea cererii dumneavoastră va conta după cum urmează: dacă aveți până într-un an, obțineți un punct; între 1 şi 2 ani - 3 puncte; între 2 şi 3 ani - 6 puncte; între 3 şi 4 ani - 9 puncte, iar pentru fiecare an peste 4 ani veţi primi 4 puncte.

Și nivelul studiilor contează când vine vorba de a-ți spori șansele de a primi o locuință tip ANL. Prin urmare, cei fără studii şi fără pregătire profesională vor primi 5 puncte; cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă - 8 puncte; cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă - 10 puncte; cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurtă durată - 13 puncte; cu studii superioare -15 puncte, punctat fiind ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.
O altă stare de fapt care ar putea ridica punctajul solicitantului și, implicit, șansele de a primi o locuință tip ANL vizează „situațiile locative sau sociale deosebite“. Aici, tinerii proveniți din case de ocrotire socială și care au devenit majori vor primi 15 puncte;  tinerii care au adoptat sau adoptă copii - 10 puncte, iar tinerii evacuați din case naționalizate vor obține doar 5 puncte.

Ultimul criteriu luat în „calcul“ va fi venitul mediu brut lunar/membru de familie. Tinerii cu venit mai mic decât salariul minim pe economie vor fi „recompensați“ cu 15 puncte, iar cei cu  venituri între salariul minim pe economie şi  salariul mediu brut pe economie vor primi 10 puncte. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii