Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:32 13 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Un nou asociat cooptat în cadrul societății Dobrogea Morărit SRL Constanța. Cine a părăsit firma

ro

05 Jul, 2023 12:23 1145 Marime text
 
Asociații societății DOBROGEA MORĂRIT - S.R.L. Constanța au decis mai multe modificări în cadrul firmei. Astfel, Mihail-Cătălin Vulpe având 50% din participarea la pierderi şi beneficii şi 50% din capitalul social al Societăţii şi Ionuț-Valeriu Corniciuc având  50% din participarea la pierderi şi beneficii şi 50% din capitalul social al Societăţii renunţând în unanimitate la formalităţile de convocare a adunării generale a asociaţilor prevăzute de actul constitutiv al societăţii şi de Legea Societăţilor nr. 31/1990, au decis cu unanimitate de voturi următoarele:

1.Asociatul şi Ionuț-Valeriu Corniciuc cesionează toate părţile sociale pe care le deţine în Societate, respectiv 50 de părţi sociale, având o valoare nominală de 100 lei şi o valoare totală de 5.000 de lei, reprezentând 50% din participarea la pierderi şi beneficii şi 50% din capitalul social al societăţii, către noul asociat Teodorescu Fotini din Constanţa la valoarea nominală de 100 de lei parte socială, total valoare cesionată 5.000 lei.

2 Astfel, Ionuț-Valeriu Corniciuc se retrage din Societate, iar Fotini Teodorescu devine asociat al Societăţii, cu o participare de 50 de părţi sociale, având o valoare nominală de 10 lei şi o valoare totală de 1.000 de lei, reprezentând 50% din participarea la pierderi şi beneficii şi 50% din capitalul social al Societăţii.

În urma cesiunii, capitalul social al Societăţii va fi deţinut astfel:
a. Asociatul Mihail-Cătălin Vulpe va deţine 50 de părţi sociale, având o valoare nominală de 100 lei şi o valoare totală de 5.000 de lei, reprezentând 50% din participarea la pierderi şi beneficii şi 50% din capitalul social al Societăţii.
b. Asociata Fotini Teodorescu va deţine 50 de părţi sociale, având o valoare nominală de 100 lei şi o valoare totală de 5.000 de lei, reprezentând 50% din participarea la pierderi şi beneficii şi 50% din capitalul social al Societăţii.

3.Administratorul Societăţii, Corniciuc Ionuţ- Valeriu, se retrage din poziţia de administrator, fiind descărcat de gestiune, începând cu data prezentei, Societatea urmând a funcţiona şi a fi reprezentată de administrator unic, Vulpe Mihail-Cătălin,

4.Art. 5.1 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societăţii se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 5.1. Adunarea generală a asociaţilor este organul de conducere a societăţii şi are următoarele atribuţii principale:
- să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net:
- să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar anual;
- să aprobe programul de investiţii;
- să aprobe organigrama şi conducerea executivă;
- să desemneze administratorii şi cenzorii sau după caz, auditorii interni să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- să modifice actul constitutiv;
- alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. Adunarea generală decide prin votul reprezentând
majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale. Adunarea generală se poate ţine în prezenţa
asociaţilor sau prin mijloace de comunicare la distanţă cu transmisiunea simultană de voce, date şi imagini prin servicii accesibile în mod gratuit sau contra cost tuturor asociaţilor. În cazul adunărilor ţinute prin mijloace de comunicare la distanţă şedinţa va fi înregistrată iar transcrierea acesteia va fi pusă la dispoziţie de către administrator celorlalţi asociaţi în mod gratuit. Ordinea de zi şi materialele de şedinţă vor fi comunicate cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea datei şedinţei. Votarea se poate face şi prin corespondenţă.

5.Se modifică durata mandatului administratorului unic al societăţii de la 10 ani la 1 an.

6.Se modifică art. 7.4 din actul constitutiv al societăţii şi care va avea următorul conţinut:
„Art. 7.4. Profitul net al societăţii se stabileşte prin situaţia financiară aprobată de asociaţi în adunarea generală a asociaţilor.
1. Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.
2.Dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform actelor normative în vigoare, dacă prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
3.Dividendele plătite contrar dispoziţiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.
4.Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor plătite contrar dispoziţiilor anterioare, se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
5.Dividendele care se cuvin după data transmiterii părţilor sociale aparţin cesionarului, în afară de cazul în care părţile au convenit altfel.
Beneficiul cuvenit asociaţilor se împarte intre aceştia cote proporţionale cu participarea la capitalul social, dacă asociaţi nu hotărăsc altfel."

7.Actul constitutiv al Societăţii va fi actualizat în mod corespunzător, urmând a fi efectuate menţiunile la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

8.Cabinetul de Avocat TĂBÂRŢĂ CORNEL,este numit prin prezenta pentru a efectua menţiunile la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
 
Despre DOBROGEA MORĂRIT
 
Potrivit datelor furnizate de platforma termene.ro, interogată la data de 5 iulie 2023 societatea a fost înființată în anul 2023 și are sediul pe strada Celulozei, Nr. 1 din Constanța.
 
Asociați sunt Mihail Cătălin Vulpe și Fotini Teodorescu, fiecare cu câte 50%.
 
Mihail Cătălin Vulpe mai apare asociat 25% și administrator la CBL Investments SRL, asociat 35% și administrator la Trovant Capital SRL, unic asociat și administrator la Dorbogea Panificație SRL, asociat 50% și administrator la Dobrogea Patiserie SRL, administrator la Dorbogea Group SRL și reprezentant asociat persoană juridică la Dobrogea Biscuit SRL.  
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.

Citește și: 

Firme ConstanțaFotini Teodorescu intră în cea mai nouă firmă din familia Dobrogea Group
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii