Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:46 16 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Plan de Management pentru Aria Protejată Lacul Techirghiol. A fost depus memorandumul la APM Constanța

ro

11 Jan, 2021 00:00 1876 Marime text
 • La APM Constanța a fost depusă documentația pentru elaborarea avizului de mediu pentru Planul de Management necesar Ariei Protejate Lacul Techirghiol
 • Societatea Ornitologică din România a depus documentația
 • Planul poate fi consultat în secțiunea „Documente”Societatea Ornitologică din România, prin societatea Alma Group Research SRL, a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța memorandumul necesar elaborării Planului de Management Pentru Aria Protejată ROSPA0061 Lacul Techirghiol.Documentația a fost depusă la final de an 2020, fiind publicată recent pe portalul APM Constanța.Lacul Techirghiol reprezintă un ecosistem unic în Europa, întregul ansamblu, reprezentat de lacul sărat propriu-zis și lacul dulce, fiind o zonă de o importanţă deosebită pentru biodiversitate, găzduind specii de faună şi floră de interes mondial. Calităţile curative ale apei şi nămolului, adaugă valoare zonei şi reprezintă totodată un potenţial pentru dezvoltarea comunităţilor locale.„Planul de management al Ariei Naturale Protejate Lacul Techirghiol” constituie documentul oficial în baza căruia administratorul sau custodele gestionează aria protejată respectivă, reglementează activităţile din interiorul ariei şi din zonele limitrofe acesteia, în vederea atingerii scopului şi obiectivelor cuprinse în plan. Acest plan sintetizează informaţia existentă până la această dată şi stabileşte obiectivele de management şi planul de acţiune pe următorii 5 ani.
Scopul central al planului de management este stabilirea cadrului pentru menţinerea nealterată a caracteristicilor de bază ale lacului, fizice, chimice, biologice şi ale zonei adiacente, suportul necesar pentru a asigura conservarea valorilor naturale, biodiversitate, resurse naturale şi generarea serviciilor de mediu pe termen lung.Obiectivele planului de panagement sunt:
 • Asigurarea stării de conservare favorabile pentru speciile de păsări caracteristice terenurilor agricole din situl ROSPA0061
 • Asigurarea stării de conservare favorabile pentru speciile de păsări caracteristice terenurilor agricole din situl ROSPA0061
 • Asigurarea stării de conservare favorabile pentru speciile de păsări caracteristice regiunilor stepice și sărăturilor din situl ROSPA0061
 • Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile pentru care a fost declarat situl ROSPA0061
 • Reducerea la minim a deranjului cauzat de activități antropice și a mortalităţii directe cauzată de împuşcare accidentală, înecare datorită plaselor de pescuit industrial, electrocutare și coliziune cu liniile electrice
 • Realizarea evaluărilor şi a monitorizarea speciilor prioritare din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0061 Lacul Techirghiol şi a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări
 • Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservative
 • Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime
 • Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului precum braconaj piscicol şi cinegetic, distrugerea pajiștilor, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale
 • Promovarea valorilor naturale din cadrul Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0061 Lacul Techirghiol prin intermediul materialelor informative, site-lui web și altor mijloace de comunicare
 • Desfăşurarea de activități educaționale și conștientizare privind biodiversitatea din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0061 Lacul Techirghiol
 • Promovarea dezvoltării durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate.
 • Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit, etichetate cu sigla ariei naturale protejate
 • Promovarea turismului în cadrul sitului prin intermediul valorilor naturale, culturale și istorice locale
 • Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului


Lacul Techirghiol a fost declarat ca arie protejata prin Hotărârea Guvernului nr. 1266/2000 şi în prezent se fac demersurile necesare desemnării ariei ca Rezervaţie Naturală corespunzătoare categoriei IV IUCN de management al ariilor protejate, adică „arie de gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire.”


În data de 23.03.2006 Lacul Techirghiol a fost desemnat sit Ramsar.Convenţia cu privire la Zonele Umede, semnată la Ramsar, Iran, în 1971, este un tratat internaţional, care furnizează cadrul pentru acţiuni la nivel naţional şi cooperare la nivel internaţional în vederea conservării şi folosirii raţionale a zonelor umede şi a resurselor acestora, România fiind din 1991 semnatară a acestei convenţii. A devenit al cincilea astfel de sit din România. Această decizie a fost întărită în data de 20.11.2006 prin Hotărârea Guvernului nr. 1586/2006.


De asemenea, Lacul Techirghiol este desemnat din 24.10.2007 ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică făcând astfel parte din reţeaua europeană de arii protejate, Natura 2000 prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011.
 

Procesul de elaborare al Planului de management

Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0061 Lacul Techirghiol s-a realizat în cadrul proiectului „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței”, cod SMIS 2014+ 102540 de către Societatea Ornitologică Română, beneficiarul proiectului.

Finanţarea proiectului s-a realizat prin Programului Operaţional Infrastructură Mare. Planul de management a fost elaborat de către o echipă formată din 35 de specialişti din Societatea Ornitologică Română, respectiv: Ciprian Fântână – responsabil elaborare plan de management, Laurențiu Petrencu, Lucian Bolboacă, Cătălin Răzvan Stanciu, Ciprian Fântână –ornitologi, Sándor Dorottya, Bartha László, Mátis Attila, Szabó Anna - botaniști, Georgiana Păun, Daniyar Memedemin, Florina Stănescu, Buhaciuc-Ioniţă Elena - herpetologi, Battes Karina, Cîmpean Mirela, Mărginean Mircea – ihtiologi, Váncsa Éva – expert micronevertebrate, Ioana Cobzaru, Viorel Dumitru Gavril, Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia – experți mamifere, Német Enikő, Czekes Zsolt – entomologi, Petrișor Gălan, Igor Roșca, Silviu Costel Doru, Silvia Ursul – GIS/impact antropic, Mihaela Simion, Ovidiu Neculai Bufnilă, Alexandra Damian, Claudia Tache – comunicare, Ionica-Mirela Gavrilă, Antoaneta Ciobanu-Geolea, Geanina Jugănaru, Mariana Simon - UIP.

Studiile de teren a fost efectuate în perioada decembrie 2017 – august 2019. Studiile de teren au vizat:
- Determinarea efectivelor populaționale ale speciilor pentru care a fost declarat situl
- Determinarea indicilor populaționali de bază în scopul determinării ulterioare a tendințelor populaționale a speciilor pentru care a fost desemnat situl
- Cartarea habitatelor sitului și determinarea asociațiilor fitocenologice în scopul determinării nivelului de bază de pășunat pentru pajiștile din sit
- Studii faunistice pentru speciile de nevertebrate, pești, reptile, amfibieni și mamifere din sit necesare pentru caracterizarea habitatelor din punct de vedere trofic pentru speciile de păsări pentru care a fost declarat situl
- Identificarea amenințărilor și presiunilor din situl ROSPA0061
Pentru speciile de păsări pentru care a fost declarat situl au fost implementate un număr de 11 scheme de monitorizare, respectiv:
-Monitorizarea păsărilor comune
-Evaluarea speciilor de păsări acvatice cuibăritoare
-Evaluarea păsărilor de noapte și crepusculare din habitate deschise și semideschise
-Evaluarea păsărilor răpitoare diurne
-Evaluarea populației de ciocănitoare de grădini
-Evaluarea speciilor de păsări acvatice migratoare din sit
-Evaluarea păsărilor acvatice de iarnă
-Evaluarea populațiilor cuibăritoare de berze
-Evaluarea coloniilor de ciori de semănătură și de vânturei de seară (Falco vespertinus)
-Evaluarea populațiilor de păsări răpitoare de iarnă
În paralel au fost analizate și procesate toate rapoartele și datele obținute din aceste studii.

Principalele etape în elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Lacul Techirghiol au fost:

• Identificarea şi implicarea principalilor factori interesaţi în procesul de elaborare a planului de management;
• evaluarea efectivelor speciilor de păsări de interes comunitar din sit și identificarea factorilor care afectează starea de conservare a acestora;
• delimitarea problemelor actuale şi potenţiale din aria naturală protejată;
• stabilirea direcţiilor prioritare ale planului de management. Planul de management se bazează pe direcţii prioritare, prin care vor fi promovate acţiuni concrete pentru îndeplinirea obiectivelor ariei naturale protejate. Definirea direcţiilor prioritare s-a realizat ţinând cont de realităţile existente şi de obiective realizabile. Au fost identificate ca domenii prioritare conservarea diversităţii biologice şi a elementelor de peisaj, dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane, dezvoltarea turismului, promovarea activităţilor de educaţie şi conştientizare a publicului, promovarea imaginii ariei naturale protejate;
• identificarea obiectivelor şi acţiunilor planului de management pe domenii prioritare, Planificarea şi identificarea posibilelor surse de finanţare. În această etapă au fost stabilite acţiunile pentru toate domeniile prioritare, cu accent special pe acţiunile de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, au fost planificate aceste acţiuni, au fost stabilite resursele tehnice, financiare şi umane necesare pentru implementarea acestora şi sursele posibile de finanţare;

Consultarea factorilor interesaţi s-a asigurat prin:

• Organizarea a cinci întâlniri cu comunităţile locale şi alte categorii de factori interesaţi, desfăşurate în localitățile Techirghiol, Tuzla și Constanța în 30.07.2019, 01.08.2019, 4.12.2019, 5.12.2019 și 17 .09.2020. În cadrul acestor întâlniri s-au dezbătut măsurile de conservare pentru sit. La aceste întâlniri au fost invitați reprezentanți ai autorităților publice locale, ai fermierilor, piscicultorilor, crescătorilor de animale, ENEL Distribuție, Baza Nautică Techirghiol, Aeroportul Techirghiol, ANIF și ai administratorului fondului cinegetic din sit.
• solicitarea de date, comentarii/sugestii de la factorii interesaţi şi de la specialişti din diverse domenii, în perioada de elaborare a Planului de management;
Propunerile factorilor interesaţi au fost analizate, iar cele pertinente, care au respectat prevederile legale, au fost incluse în Planul de management.
S-a urmărit în principal opinia factorilor interesaţi referitoare la următoarele aspecte principale ale planului de management:
• obiectivul general al planului de management;
• temele principale ale planului de management;
• analiza valorilor biodiversităţii şi a ameninţărilor la adresa acestora;
• măsurile de management din cadrul planului de management.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii