Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:22 08 07 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

O nouă contestaţie pe masa CNSC, cu privire la licitaţia pentru corvetele militare organizată de Ministerul Apărării

ro

28 Jun, 2019 00:00 1287 Marime text

Contestaţii peste contestaţii cu privire la licitaţia organizată de Ministerul Apărării Naţionale pentru construcţia corvetelor militare. La Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost luată o nouă decizie privind contestaţiile depuse de participanţii la licitaţie. Astfel, finalizarea procedurii este îngreunată de aceste nemulţumiri ale candidaţilor.

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21672/10.06.2019, SC Fincantieri SpA, cu sediul în Via Genova 1, Trieste, reprezentată prin director şi preşedintele consiliului director şi reprezentată convenţional de SCA Pachiu şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, împotriva adresei nr.SA/371/04.06.2019, emisă de către Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02550 Bucureşti, prin Compania Naţională Romtehnica SA, cu sediul în Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii specifice pentru atribuirea acordului cadru de furnizare a produsului: „Corvetă multifuncţională”, organizată conform HG nr. 48/2018, s-a solicitat:
1. anularea Deciziei nr. A3/1356/22.02.2018 emisă de Departamentul de Armamente, modificată prin Decizia nr. A3/3784/03.05.2018, respectiv Decizia de numire, prin care a fost aprobată componenţa şi structura comisiei de evaluare pentru desfăşurarea „Procedurii specifice”, întrucât încalcă prevederile punctului B, capitolul III subpunctul 3 din HG nr. 48/2018, „Comisia de Evaluare”;

2. anularea întregii „Proceduri specifice” desfăşurată în baza anunţului de participare nr. A3/1528/26.02.2018 şi a tuturor actelor şi rapoartelor intermediare emise de comisia de evaluare, în îndeplinirea atribuţiilor sale, ca fiind vădit nelegal întocmite, acestea reprezentând acte subsecvente deciziei de numire emise de secretarul de stat din cadrul Ministerul Apărării Naţionale pentru aprobarea componentei şi structurii comisiei de evaluare, neputând fi vorba în cauză de dispunerea unor măsuri de remediere care să permită reluarea şi continuarea procedurii specifice de atribuire în condiţii de legalitate, urmând a dispune:

- anularea raportului procedurii de selecţie emisă la finalul primei etape de calificare a procedurii de achiziţie desfăşurată în baza anunţului de participare A3/1528/26.02.2018 publicat pe site-ul Companiei Naţionale Romtehnica SA la 01.03.2018;

- anularea invitaţiei de participare nr. A3/3434/23.04.2018 prin care s-a demarat şi desfăşurat Etapa a II-a de dialog de către comisia de evaluare, anularea documentaţiei de atribuire aferente etapei a II-a stabilită de comisia de evaluare, a raportului emis la finalul etapei de dialog întocmit de comisia de evaluare privind identificarea soluţiei optime a configuraţiei finale a corvetelor, suportul logistic, produsele şi serviciile pentru care participantă ofertanţi urmau a depune oferta finală;

- anularea raportului intermediar nr. A3/3527/25.04.2018, ca urmare a finalizării etapei I a procedurii, a raportului intermediar nr. A3(S) 122/21.08.2019, ca urmare a finalizării etapei a II-a a dialogului;

- anularea invitaţiei de participare nr. A3/S 129/23.08.2018, a minutelor, a tuturor actelor subsecvente, precum şi a procesului verbal şi/sau a raportului final întocmit de comisia de evaluare, efectuate în Etapa a III-a, de evaluare a ofertelor finale depuse în cadrul procedurii specifice, întrucât comisia de evaluare a fost constituită în mod nelegal, în baza Deciziei de numire emisă de Ministerul Apărării Naţionale cu încălcarea prevederilor HG nr. 48/2018;

3. obligarea autorităţii contractante la adoptarea masurilor pentru restabilirea legalităţii procedurii specifice, prin transmiterea tuturor operatorilor economici selectaţi în Etapa I a procedurii, atât a specificaţiilor şi detaliilor tehnice generale minimale ale celor 4 corvete, cât şi a specificaţiilor tehnice generale pentru modernizarea celor 2 fregate T22R din compunerea forţelor navale romane ce trebuie efectuată în baza operaţiunilor compensatorii prevăzute de OUG nr. 189/2002, cu impact direct asupra ofertei tehnice şi financiare finale a ofertanţilor calificaţi, în vederea identificării posibilităţilor tehnice de asigurare a interoperabilităţii şi compatibilităţii soluţiei tehnice a soluţiilor tehnice ofertate cu cele solicitate şi existente la beneficiar, astfel încât să fie asigurată o procedură de atribuire reală şi serioasă, egală şi transparentă pentru toţi operatorii economici calificaţi.

Prin adresa înregistrată la Consiliu sub nr. 22696/19.06.2019, asocierea formată din Naval Group, cu sediul în Paris, Franţa, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Paris, Franţa cu nr. 441 133 808, reprezentată legal prin director juridic al grupului şi SC Șantierul Naval Constanţa SA, cu sediul în Incinta Port nr. 1, Constanţa, reprezentată convenţional prin SCA Leroy Și Asociaţii, cu sediul procesual ales în Bucureşti, formulează cerere de intervenţie accesorie solicitând: respingerea ca inadmisibilă şi ca nefondată a contestaţiei formulată de SC Fincantieri SpA.

Consiliul Naţional De Soluţionare A Contestaţiilor a decis: „Respinge ca nefondată excepţia necompetenţei materiale a CNSC, invocată de autoritatea contractantă. Admite excepţia tardivităţii invocată de autoritatea contractantă şi, pe cale de consecinţă, respinge ca tardiv formulată contestaţia depusă de SC Fincantieri SpA, în contradictoriu cu Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02550 Bucureşti Prin Compania Naţională Romtehnica SA. Fără pronunţarea asupra fondului contestaţiei. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare”.

Ti-a placut articolul?

Comentarii