Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:10 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Licitația serviciului de salubrizare din județul Constanța, din nou, contestată la CNSC. Ce decizii au fost dictate?

ro

11 May, 2024 16:21 952 Marime text
  • Procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de concesiune de servicii având ca obiect „Delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipal în județul Constanța”, cu referire exclusivă la lotul nr. 2 organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" a fost contestată la CNSC
  • Decizia emisă de Consiliu este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 iar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat o decizie la contestația formulată de Polaris M Holding SRL, reprezentată legal de Itu Adrian - Petre, în calitate de administrator, împotriva comunicării privind rezultatul fazei de evaluare financiară, emisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea", în calitate de entitate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de concesiune de servicii având ca obiect „Delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipal în județul Constanța”, cu referire exclusivă la lotul nr. 2.

Compania contestatoare a solicitat Consiliului să dispună: suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației, potrivit dispozițiilor art. 22 din Legea nr. 101/2016; anularea comunicării rezultatul fazei de evaluare financiară a ofertelor nr. 448/25.03.2024 privind comunicarea deciziei de respingere a ofertei Polaris M Holding SRL ca neconformă și/sau inacceptabilă, prin care oferta depusă a fost declarată neconformă și/sau inacceptabilă pentru lotul nr. 2, în raport de prevederile art. 87 alin. (5) - (6) și art. 89 alin.(3) lit. a) și lit. c) din HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; anularea adresei de răspuns nr. 463/28.03.2024, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" a reiterat decizia de respingere; anularea procesului-verbal nr. 413/19.03.2024, referit în cuprinsul adresei de răspuns nr. 463/28.03.2024 și necomunicat; anularea Avizului conform necondiționat 15264/4136/GCCECMSS emis de către ANAP și înregistrat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" cu nr. 427/21.03.2024, comunicat către Polaris M Holding SRL la data de 28.03.2024; anularea raportului intermediar al fazei de evaluare financiară nr. 414/19.03.2024, referit în cuprinsul adresei de răspuns nr. 463/ 28.03.2024 și necomunicat, precum și a oricăror alte acte interne anterioare și/sau subsecvente și conexe acestora emise de către entitatea contractantă, prin care oferta depusă de Iridex Group Salubrizare SRL a fost declarată conformă și acceptabilă; obligarea entității contractante să adopte măsurile necesare restabilirii legalității procedurii de atribuire, prin reevaluarea ofertei depuse de Polaris M Holding SRL, cu luarea în considerare a documentelor puse la dispoziție, în sensul constatării caracterului acceptabil/admisibil și conform al ofertei Polaris M Holding SRL, precum și prin reluarea procedurii de atribuire și acces la dosarul achiziției.

Prin Încheierea nr. 1087/C8/1065 din 05.04.2024, Consiliul a respins, ca nefondată, cererea Polaris M Holding SRL de suspendare a procedurii de atribuire, vizând lotul nr. 2.

Prin cererea de intervenție voluntară nr. 946/15.04.2024, înregistrată la Consiliu cu nr. 23461/16.04.2024, formulată de Iridex Group Salubrizare SRL, reprezentată legal prin director general Dan Tiberiu Anghel, s-a solicitat Consiliului admiterea cererii de intervenție și respingerea contestației Polaris M Holding SRL, cu consecința menținerii actelor entității contractante ca temeinice și legale în ceea ce privește lotul 2.

Prin contestația nr. 859/04.04.2024 (dosar 1100/2024), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 20923/05.04.2024, formulată de către Iridex Group Salubrizare SRL, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, în ceea ce privește lotul 1 și 3, emis de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea", în calitate de entitate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de concesiune de servicii având ca obiect „Delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipal în județul Constanța”, cu referire exclusivă la lotul nr. 1 și lotul nr. 3, s-a solicitat Consiliului să dispună: anularea adresei nr. 445/25.03.2024, respectiv a adresei nr. 449/ 25.03.2024, a raportului procedurii de atribuire în ceea ce privește lotul 1 și lotul 3, precum și a tuturor actelor administrative anterioare sau ulterioare acestora, aferente etapei evaluării propunerii financiare a subscrisei, în ceea ce privește declararea ofertei subscrisei neconformă, respectiv a celor referitoare la anularea procedurii de atribuire, constatând că subscrisa a răspuns concludent la solicitările de clarificare adresate de entitatea contractantă, astfel că oferta Iridex Group Salubrizare SRL este admisibilă și conformă și nu există motive pentru anularea procedurii de atribuire; obligarea entității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării propunerii financiare a Iridex Group Salubrizare SRL și la stabilirea ofertei câștigătoare prin prisma celor ce vor fi dispuse de CNSC.

Prin cererea de intervenție fără număr de înregistrare din data de 12.04.2024, înregistrată la Consiliu cu nr. 23066/15.04.2024, formulată
de Polaris M Holding SRL a solicitat Consiliului: admiterea cererii de intervenție voluntară; respingerea contestației formulate de către Iridex Group Salubrizare SRL, ca nefondată; menținerea adresei nr. 445/25.03.2024 privind comunicarea rezultatului procedurii, prin care oferta depusă de către Iridex Group Salubrizare SRL în cadrul procedurii de atribuire pentru lotul 1 a fost declarată neconformă în raport de prevederile art. 87 alin. (6) și art. 89 alin.(3) lit. c) din HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016; menținerea adresei nr. 449/25.03.2024 privind comunicarea rezultatului procedurii, prin care oferta depusă de către Iridex Group Salubrizare SRL în cadrul procedurii de atribuire pentru lotul 3 a fost declarată neconformă în raport de prevederile art. 87 alin. (6) și art. 89 alin.(3) lit. c) din HG nr. 867/2016; respingerea cererii de obligare a entității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării ofertei financiare depuse de către Iridex Group Salubrizare SRL, ca nefondată.

Pentru a se asigura pronunțarea unei soluții unitare, Consiliul a procedat la conexarea contestațiilor formulate în cadrul aceleiași proceduri, în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile vor fi soluționate împreună cu cererile de intervenție, având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, precum și prevederile art. 61 și următoarele din Codul de procedură civilă.

Pentru cele constatate, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, Consiliul a admis, în principiu, cererea de intervenție formulată de Iridex Group Salubrizare SRL (lot 2 – dosar nr. 1065/2024) și respinge, ca inadmisibilă, cererea de intervenție formulată de Polaris M Holding SRL (lot 1 și 3 – dosar nr. 1100/2024).

Totodată, CNSC respinge ca prematur introduse contestațiile depuse de Polaris M Holding SRL (lot 2 – dosar nr. 1065/2024) și Iridex Group Salubrizare SRL (lot 1 și 3 – dosar nr. 1100/2024), formulate în contradictoriu cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" și admite cererea de intervenție formulată de Iridex Group Salubrizare SRL (lot 2 – dosar nr. 1065/2024).

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară” Dobrogea”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară” Dobrogea”, în calitate de autoritate contractantă, a demarat în 2022 procedura privind atribuirii contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor din județul Constanța, aferente Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor.
 
Licitația cuprinde trei loturi/zone de colectare din județul Constanța.
 
Zona 1: Municipiul Constanța, orașele Murfatlar și Ovidiu, comunele: Fântânele, Grădina, Istria, Lumina, Mihai Viteazu, Târgușor, Valu lui Traian, Săcele, Corbu;
 
Zona2 : Orașele Negru Vodă, Techirghiol și Eforie, comunele: Amzacea, Bărăganu, Cerchezu, Chirnogeni, Comana, Cumpăna, Mereni, Pecineaga, Topraisar, Tuzla;
 
Zona 3: Municipiul Medgidia, orașul Hârșova, comunele: Adamclisi, Aliman, Băneasa, Castelu, Ciocârlia, Cobadin, Cuza-Vodă, Ciobanu, Crucea, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Independența, Ion Corvin, Lipnița, Mircea-Vodă, Nicolae Bălcescu, Ostrov, Oltina, Peștera, Pantelimon, Rasova, Saligny, Siliștea, Tortoman, Topalu, Vulturu.
 
Valoarea totală estimată a contractelor este la 150 milioane de lei iar valabilitatea contractelor este de 5 ani.


Iridex Group Salubrizare SRL

Conform termene.ro, Iridex Group Salubrizare SRL are sediul social pe Șoseaua București – Ploiești nr. 9 – 13, sectorul 1, București, iar obiectul de activitate este „colectarea deșeurilor nepericuloase”.
 
Asociații firmei sunt: Iridex Group SRL, Olga Anghel, Cristian Pascu, Florin Pascu, Nicoleta Vâlsan, Green Knowledge SRL și Corneliu Pascu.
Dan Tiberiu Anghel este administratorul. Olga Anghel mai apare și în P.C. Sun Energy Production SRL și Green PAck SRL.
 
Corneliu Pascu apare în P.C. Management Consulting SRL, Iridex Group SRL, P.C. Sun Energy Production SRL, Triton Apaserv SRL, Greenpoint Management SA și Paso Vertgrun Mecanorent SRL.
 
Asta în timp ce Cristian Pascu mai figurează în P.C. Management & Consulting SRL, Multi Dent SRL, Iridex Group SRL, Vhala Beauty SRL, Greenpoint Management SA și Tallordent SRL.
 
Iridex Group SRL apare și în ABS Asigurări – Reasigurări SA. Green Knowledge SRL figurează și în Green Unit SRL.
 
Dantex International SRL este firma în care mai este prezent Dan Tiberiu Anghel. Iridex Group Salubrizare SRL are încheiate zeci de contracte publice cu primării din județul Constanța.
 
Iridex Group Salubrizare SRL a raportat în anul 2022 o cifră de afaceri egală cu 135.904.765 de lei, un profit egal cu 8.107.768 de lei și o medie de 1.147 de angajați.
 

Polaris M. Holding SRL

Compania a fost înființată la data de 01 septembrie 1999 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase .

Are 27 puncte de lucru în mai mult de 3 localități diferite.

Cifra de afaceri a fost de 178.978.826 lei în anul 2022, cu o pierdere de -13.135.974 lei, după 24 ani de activitate.


Polaris M. Holding SRL a raportat un număr de 1.096 angajați în anul 2022.

Asociații societății sunt Monica Maria Lățea cu 75% și Eduard Stelian Martin cu 25%.

Administrator este Adrian Petre Itu.

Cei doi mai sunt asociați și în Top Protect SRL, Servicii de Salubrizare SRL, Edmond Company SRL, Polaris Mediu SRL, City Enterprise Internațional SRL, Eco Heat &Energy SRL dar și în filialele Polaris M Holding din Mangalia și Eforie Nord.

Polaris M. Holding SRL a încheiat 339 de contracte de achiziții publice în valoare totală de 113.857.608,74 lei, potrivit www.termene.ro
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:

Iridex Group Salubrizare SRL, victorie de etapă la CNSC Este vizat contract de delegare a serviciului de salubrizare a deșeurilor municipale din județul Constanța

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii