Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:00 16 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decizii importante luate de acţionarii Oil Terminal SA. Au fost convocați în AGOA

ro

26 Apr, 2021 14:14 833 Marime text
 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Oil Terminal SA s-a desfășurat în data de 26.04.2021, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2021 au următorul conținut:
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA, nr. 1 din data de 26.04.2021

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2020, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.2 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2020, conform art 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
 •  5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.


HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 2 din data de 26.04.2021

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1
Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  351.600.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
 • 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
 • 10.000 voturi ”abținere”, reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 in valoare de 4.027.237 lei, astfel: • Rezerva legala: 283.358 lei • Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 526.339 lei • Participarea salariaţilor la profit: 321.754 lei • Dividende acționari 50%: 1.608.770 lei

• Sursa proprie de finanţare: 1.287.016 lei

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

 

 • 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
 • 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00276217 lei/acțiune.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  351.600.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
 •  5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
 • 10.000 voturi ”abținere”, reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă stabilirea datei de 07.06.2021 ca dată a plății dividendelor către acționari.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2020 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă descărcărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 351.600.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
 •  5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
 • 10.000 voturi ”abținere”, reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 9 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”.
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
 
HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 3 din data de 26.04.2021

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă menținerea la același nivel a cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și mentinută prin Hotărârile AGOA nr. 14/05.08.2019 și nr. 9/23.04.2020, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare.
Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
 • 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”.
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 votu
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 26.04.2021

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunide piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă Politica de remunerare, întocmită în conformitate cu art. 921 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  351.600.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
 • 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
 • 10.000 voturi ”abținere”, reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Hotărârea  Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 5 din data de 26.04.2021

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:
Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba stabilirea datei de 18.05.2021, ca data de înregistrare şi a datei de 17.05.2021 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”. 
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
 • 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi
.
Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 26.04.2021


Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni

de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă Politica de remunerare, întocmită în conformitate cu art. 921 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  351.600.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
 •  5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
 •  10.000 voturi ”abținere”, reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 •  356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba stabilirea datei de 18.05.2021, ca data de înregistrare şi a datei de 17.05.2021 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 • 0 voturi “împotrivă”.
 •  0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
 • 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
 •  0 voturi “împotrivă”.
 • 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 
 


 

Ti-a placut articolul?

Comentarii