Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:49 26 05 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce răspuns au primit Proton Impex 2000 SRL şi Tehsys Grup Company SRL de la CNSC. La mijloc, o licitaţie organizată de DSVSA Constanţa (document)

ro

09 Aug, 2017 00:00 2258 Marime text

Proton Impex 2000 SRL şi Tehsys Grup Company SRL au apelat la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), motivul fiind o licitaţie organizată de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Sistem analitic pentru determinarea reziduurilor de pesticide din alimente de origine non-animală“.
 
Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 25012/22.06.2017 şi, respectiv, sub nr. 25106/23.06.2017, care formează obiectul dosarului nr. 2125/2017, Proton Impex 2000 SRL, cu sediul social în Bucureşti, reprezentată legal de Eugen Paul Ioan, în calitate de administrator, a contestat solicitarea de clarificări a Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa nr. 7916/31.05.2017, document emis în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, online, fără etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Sistem analitic pentru determinarea reziduurilor de pesticide din alimente de origine non-animală“.
 
Proton Impex 2000 SRL a solicitat CNSC următoarele: să constate că, prin adresa nr. 7916/31.05.2017, autoritatea contractantă i-a solicitat să demonstreze îndeplinirea unor cerinţe care nu au fost stabilite prin documentaţia de atribuire; să constatate că solicitarea de clarificare vizează modul de îndeplinire a unor cerinţe de calificare referitoare la capacitatea profesională a ofertanţilor, dar care nu au fost stabilite prin anunţul de participare şi fişa de date a achiziţiei; să constatate că modul în care autoritatea contractantă procedează la evaluarea ofertei sale este nelegal; să anuleze, în parte, adresa de clarificare nr. 7916/31.05.2017.
 
În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia înregistrată sub nr. 28820/14.07.2017 şi respectiv, sub nr. 28961/17.07.2017, care formează obiectul dosarului nr. 2447/2017, prin care SC Proton Impex 2000 SRL a contestat adresa nr. 9160/22.06.2017, reprezentând comunicarea etapei de evaluare a propunerii tehnice.
 
Societatea a solicitat CNSC următoarele: să constate că, în mod netemeinic şi nelegal, comisia de evaluare i-a respins oferta ca neconformă, în contextul în care echipamentul ofertat îndeplineşte într-un mod echivalent cerinţele caietului de sarcini şi satisface necesităţile autorităţii contractante; să se ia act de împrejurarea că decizia de respingere a ofertei sale se întemeiază inclusiv pe o solicitare de clarificare care vizează modul de îndeplinire a unor cerinţe de calificare referitoare la capacitatea profesională a ofertanţilor, dar care nu au fost stabilite prin anunţul de participare şi fişa de date a achiziţiei şi a cărei legalitate urmează a fi stabilită de CNSC prin soluţionarea dosarului nr. 2125/2017; să dispună măsuri de remediere constând în anularea raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente, inclusiv a adresei nr. 9160/22.06.2017, şi să oblige autoritatea contractantă să procedeze la reevaluarea ofertei depuse de Proton Impex 2000 SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale. În temeiul art. 17, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 101/2016, CNSC a procedat la conexarea celor două contestaţii.

Şi Tehsys Grup Company SRL a depus o contestaţie  

De asemenea, SC Tehsys Grup Company SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, reprezentată legal de Valentin Purdilă, în calitate de administrator, a depus cererea de intervenţie nr. 18852/26.06.2017, înregistrată la Consiliu sub nr. 25406/26.06.2017, în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 2125/2017, prin care a solicitat menţinerea, ca temeinică şi legală, a solicitării de clarificare nr. 7916/31.05.2017 cu scopul unor completări formale şi de confirmare necesare evaluării propunerilor tehnice; respingerea contestaţiei formulate de SC Proton Impex 2000 SRL, ca nefondată, precum şi continuarea procedurii de evaluare a ofertelor de la faza la care ofertantul SC Proton Impex 2000 SRL este obligat să răspundă solicitării de clarificări la oferta depusă.
 
SC Tehsys Grup Company SRL a depus cererea de intervenţie nr. 18936/24.07.2017, înregistrată la Consiliu sub nr. 30245/24.07.2017 şi, respectiv, sub nr. 30304/ 24.07.2017, în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 2447/2017, prin care a solicitat menţinerea, ca temeinice şi legale, atât a procesului-verbal nr. 1/19.06.2017, cât şi a adresei nr. 9160/22.06.2017, respingerea contestaţiei formulate de SC Proton Impex 2000 SRL, ca nefondată, precum şi continuarea procedurii de evaluare a ofertelor de la faza evaluării propunerilor financiare a ofertelor declarate admisibile după finalizarea etapei de evaluare a propunerilor tehnice.

Iată ce a decis CNSC! 

Pentru aceste motive, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, CNSC a respins excepţia invocată de Tehsys Grup Company SRL privind lipsa de interes a contestatoarei. De asemenea, CNSC a admis contestaţia formulată de SC Proton Impex 2000 SRL care formează obiectul dosarului nr. 2125/2017 şi anulat, în parte, cererea de clarificări nr. 7916/31.05.2017, pe care autoritatea contractantă i-a transmis-o contestatoarei, conform celor cuprinse în motivarea deciziei.
 
Nu în ultimul rând, CNSC a respins cererea de intervenţie formulată de SC Tehsys Grup Company SRL în dosarul nr. 2125/2017; a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de SC Proton Impex 2000 SRL care formează obiectul dosarului nr. 2447/2017 şi a admis cererea de intervenţie formulată de SC Tehsys Grup Company SRL în dosarul nr. 2447/2017. 

Proton Impex 2000 SRL, în datele Registrului Comerţului 

Înmatriculată în anul 1996, Proton Impex 2000 SRL are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 2.000 de lei, integral vărsat, este compus din 200 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţii firmei sunt Eugen Paul Ioan, născut pe 29.06.1965, şi Codrin Bernevig, născut pe 2.09.1973, în Bacău. Fiecare asociat deţine 50% din capitalul social. Cei doi asociaţi sunt şi administratorii firmei, care se ocupă de comerţul cu ridicata nespecializat.

Tehsys Grup Company SRL, în datele Registrului Comerţului 

Cu sediul social în Bucureşti, firma Tehsys Grup Company SRL a fost înmatriculată în anul 2002. Capitalul social subscris, de 20.000 de lei, integral vărsat, este compus din 2.000 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt: Valentin-Irinel Purdilă, născut pe 29.10.1973, Olteniţa, Călărasi, şi Magdalena-Daniela Purdilă, născută pe
30.10.1968, în Vălenii de Munte, Prahova. Fiecare asociat deţine 50% din capitalul social. Valentin-Irinel Purdilă este administratorul societăţii, care se ocupă de comerţul cu ridicata nespecializat.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta răspunsul CNSC.

Ti-a placut articolul?

Comentarii