Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:15 19 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Servicii de transport personal in statii - 18.07.2013

ro

18 Jul, 2013 00:00 597 Marime text
CONTRACT NR: 361 / 04.07.2013
OBIECT: 94.608,00 Moneda: RON Fara TVA
VALOARE: Servicii de transport personal in statiile Tulcea Vest si Isaccea
ATRIBUIT: SC MARATON TRANS SRL
Adresa postala: STR. CRISULUI NR 14, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900309, Romania, Tel. 0241545422, Email: maratontrans@gmail.com, Fax: 0241545422

CONTRACT NR: 363 / 18.07.2013
OBIECT: Servicii de transport personal in statia Cernavoda
VALOARE: 100.156,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC MARATON TRANS SRL
Adresa postala: STR. CRISULUI NR 14, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900309, Romania, Tel. 0241545422, Email: maratontrans@gmail.com, Fax: 0241545422


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139462 / 26-08-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 143576 / 2013-05-13 12:25:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr. 195 A, Bl. LAV 1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Punct(e) de contact: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem dualist - Sucursala de Transport CONSTANTA, Tel. +40 241607511, In atentia: Serviciului Comercial – dna Maria Balta, Email: maria.balta@transelectrica.ro, Fax: +40 241607553, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport personal in statii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Traseele indicate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile constau in transportul personalului operativ la statiile de transformare Tulcea Vest, Isaccea si Cernavoda, conform caiet de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
194.764 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2172/DA 2173
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 361
Denumirea: Servicii de transport personal in statiile Tulcea Vest si Isaccea
V.1) Data atribuirii contractului 04.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARATON TRANS SRL
Adresa postala: STR. CRISULUI NR 14, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900309, Romania, Tel. 0241545422, Email: maratontrans@gmail.com, Fax: 0241545422
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 94.608,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94.608,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 363
Denumirea: Servicii de transport personal in statia Cernavoda
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARATON TRANS SRL
Adresa postala: STR. CRISULUI NR 14, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900309, Romania, Tel. 0241545422, Email: maratontrans@gmail.com, Fax: 0241545422
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 147.168,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100.156,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A.Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, solicitate la punctul III.2., operatorul economic are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire (Formular F 12 din Modele de Formulare).B.Ofertele vor fi evaluate prin calificativele: inacceptabila, neconforma sau admisibila conform HGR 925/2006 in vigoare la data prezenta, art.36, art. 36?1, art. 37, art.79.C.Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate „ADMISIBILE”, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile.D. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, au pretul total cel mai mic egal, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici, in termen de 48 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis.In acest caz oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut depusa in plic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Societate administrata in sistem - Sucursala de Transport Constanta -juridic
Adresa postala: B-dul Al. Lapusneanu, nr 195 A, Bl. LAV1, parter, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900472, Romania, Tel. +40 241607518, Email: nicoleta.sava@transelectrica.ro, Fax: +40 241607550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 09:29

Ti-a placut articolul?

Comentarii