Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:45 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata - 20.03.2013

ro

20 Mar, 2013 00:00 1699 Marime text
CONTRACT NR: 7836 / 20.03.2013
OBIECT: Servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata
VALOARE: 9.960.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: S.C Cubik Stone SRL Constanta
Adresa postala: Str Caiuti nr. 65, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900553 , Romania , Tel. +40 372722039 , Fax: +40 0372874704


Anunt de atribuire numarul 135966/27.04.2013


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 133428 / 02.03.2012
Denumire contract: Servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Punct(e) de contact: Sef Serv Achizitii - Ec. Stanculescu Corneliu , Tel. +0 241503525 , In atentia: Ec. Stanculescu Corneliu , Email: stanculescu_corneliu@yahoo.com , Fax: +0 241619260 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: B-dul Tomis nr 145
Codul NUTS: RO223 - Constanta


In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata a inventarului moale (lenjerie, halate, campuri, echipamente de protectie si lucru a personalului) din cadrul SCJU Constanta, cu transportul echipamentului si a lenjeriei tur-retur in termen de maxim 24 h de la preluare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
98311000-6 - Servicii de colectare de rufe pentru spalat (Rev.2)
98315000-4 - Servicii de calcatorie (Rev.2)


II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9.960.000 RON


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S450-073972 din 06.03.2012


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7836
Denumirea: Servicii de spalatorie lenjerie de spital si curatatorie uscata
V.1) Data atribuirii contractului 20.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C Cubik Stone SRL Constanta
Adresa postala: Str Caiuti nr. 65, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900553 , Romania , Tel. +40 372722039 , Fax: +40 0372874704


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9.960.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9.960.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: B-dul tomis nr 145 , Localitatea: constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Tel. +0 241503525 , Email: stanculescu_corneliu@yahoo.com , Fax: +0 241619260


VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2013 16:55Ti-a placut articolul?

Comentarii