Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:21 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proteze ortopedice - 01.10.2012

ro

01 Oct, 2012 14:13 458 Marime text
CONTRACT NR: 25761 / 01.10.2012
OBIECT: Proteze ortopedice
VALOARE: 19.790.560,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Bd. Tudor Vladimirescu nr.84, bl.131, sc.1, et.2, ap.9, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 040298 , Romania , Tel. +40 0213301130 , Email: mravariu@mt-intl.ro , Fax: +40 0213301930 , Adresa internet (URL): www.mt-intl.ro


Anunt de atribuire numarul 135994/30.04.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 137713 / 27.07.2012
Denumire contract: ACHIZITIE PROTEZE ORTOPEDICE/13 LOTURI

Tip legislatie: OUG nr. 34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Punct(e) de contact: Ec. Stanculescu Corneliu , Tel. +40 0241503255 , In atentia: Sef Serv.Achizitii Ec.Stanculescu Corneliu , Email: constanta_county_hospital@hotmail.com , Fax: +40 0241660473 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE PROTEZE ORTOPEDICE/13 LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic JUdetean de Urgenta Constanta , B-dul Tomis nr. 45 –Magazia de materiale
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1.PROTEZA TOTALA DE SOLD CIMENTATA CU AUTOCENTRARE IN CANALUL FEMURAL – MIN.10BUC - MAX. 600BUC LOT.2. PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA ACOPERITA CU TITAN POROS– MIN.6BUC - MAX. 600BUC LOT.3. PROTEZA TOTALA NECIMENTATA DE SOLD CU CUPLU DE FRECARE CERAMICA /POLIETILENA CROSS-LINKED– MIN.1BUC - MAX. 200BUC LOT.4. PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA CU COMPONENTA FEMURALACURBA CU SPRIJIN METAFIZAR – MIN.1BUC - MAX. 200BUC LOT.5. PROTEZA TOTALA CIMENTATA DE GENUNCHI HIPERSTABILIZATA – MIN. 4BUC - MAX. 600BUC LOT.6.PROTEZA TOTALA DE SOLD CIMENTATA DE REVIZIE CU AUTOCENTRARE IN CANALUL FEMURAL– MIN.1BUC - MAX. 100BUC LOT.7. PROTEZA DE REVIZIE DE SOLD– MIN.1BUC - MAX. 100BUC LOT. 8.BLOCURI DE AUGMENTARE ACETABULARA– MIN.1BUC - MAX. 200BUC LOT.9. CUPA PENTRU DEFECTE ACETABULARE MASIVE– MIN.1BUC - MAX. 100BUC LOT.10. INELE DE RANFORSARE COTIL– MIN.1BUC - MAX. 60BUC LOT.11. CABLURI CERCLAJ– MIN.1BUC - MAX. 400BUC LOT.12. PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CIMENTATA DE REVIZIE– MIN.1BUC - MAX. 80BUC LOT.13. PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CIMENTATA DE REVIZIE TIP BALAMA– MIN.1BUC - MAX. 80BUC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33183200-8 - Proteze ortopedice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21.571.710,4 RON TVA inclus (9%)

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S145-242231 din 31.07.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25761
Denumirea: proteze ortopedice
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Bd. Tudor Vladimirescu nr.84, bl.131, sc.1, et.2, ap.9, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 040298 , Romania , Tel. +40 0213301130 , Email: mravariu@mt-intl.ro , Fax: +40 0213301930 , Adresa internet (URL): www.mt-intl.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19.797.200,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19.790.560,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice si castigatoare, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta , Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul tomis nr.145 , Localitatea: constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Tel. +40 0241503427 , Fax: +40 0241503427

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 13:21Ti-a placut articolul?

Comentarii