Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:45 19 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitie fire sutura pentru Clinica Chirurgie Cardiovasculara - 27.03.2013

ro

27 Mar, 2013 00:00 524 Marime text
CONTRACT NR: 11311 / 27.03.2013
OBIECT: Achizitie fire sutura pentru Clinica Chirurgie Cardiovasculara
VALOARE: 3.228.156,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str.Opanez, nr.90-92 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020108 , Romania , Tel. 021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067 , Email: gina@gemedica.ro,office@gemedica.ro , Fax: 021.2420974;2420972

Anunt de atribuire numarul 136857/31.05.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 141700 / 30.01.2013
Denumire contract: Achizitie fire sutura pentru Clinica Chirurgie Cardiovasculara/5 loturi

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Punct(e) de contact: Ec. Stanculescu Corneliu , Tel. +40 241503255 , In atentia: Sef Serv. Achizitii -Ec.Stanculescu Corneliu , Email: constanta_county_hospital@hotmail.com , Fax: +40 241660473 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie fire sutura pentru Clinica Chirurgie Cardiovasculara/5 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta
B-dul Tomis nr. 45 –Magazia de materiale
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Fire sutura pentru Clinica Chirurgie Cardiovasculara /5 loturi Componenta loturilor se regaseste in caietul de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141121-4 - Suturi chirurgicale (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3.228.156 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S025-038558 din 05.02.2013

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11311
Denumirea: Fise sutura pt Clinica Chirurgie Cardiovasculara
V.1) Data atribuirii contractului 27.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str.Opanez, nr.90-92 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020108 , Romania , Tel. 021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067 , Email: gina@gemedica.ro,office@gemedica.ro , Fax: 021.2420974;2420972

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3.228.256,48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3.228.156,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
1,2,3,4,5


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice si sunt clasate pe primul loc , autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta -Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul Tomis nr. 145 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Tel. +40 0241503427 , Email: constanta_county_hospital@yahoo.com

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2013 09:50Ti-a placut articolul?

Comentarii