Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:06 21 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de repartii si de intretinere a autosanitarelor marca Mercedes - 15.10.2012

ro

15 Oct, 2012 18:28 808 Marime text
CONTRACT NR: 128 / 15.10.2012
OBIECT: Servicii de repartii si de intretinere a autosanitarelor marca Mercedes
VALOARE: 470.490,16 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: S.C. EUXIN TRUCKS S.R.L.
Adresa postala: STRADA BARBU VACARESCU NR. 157B, BIROUL NR. 12, SECTOR 2, BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020276 , Romania , Tel. +40 241607700 , Email: adrian.zalman@gmail.com , Fax: +40 241607706


Anunt de atribuire numarul 130909/21.11.2012


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA
Adresa postala: BRAVILOR, NR.1, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900270 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA GULA , Tel. +40 241625055 , Email: nicoletaachizitii@yahoo.com , Fax: +04 241623913

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“Servicii de repartii si de intretinere a autosanitarelor marca Mercedes
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta este interesata sa achizitioneze servicii de intretinere preventiva, revizii periodice si reparatii pentru autosanitarele marca Mercedes.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

470.490,16 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 128
Denumirea: Servicii de repartii si de intretinere a autosanitarelor marca Mercedes
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. EUXIN TRUCKS S.R.L.
Adresa postala: STRADA BARBU VACARESCU NR. 157B, BIROUL NR. 12, SECTOR 2, BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020276 , Romania , Tel. +40 241607700 , Email: adrian.zalman@gmail.com , Fax: +40 241607706
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 472.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 470.490,16 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

TRIBUNALUL CONSTANTA-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Str. Traian, nr.31, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900746 , Romania , Tel. +40 241551343 , Email: abuzelan@just.ro , Fax: +40 241610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA
Adresa postala: Str. Bravilor, nr. 1, judetul Constanta, telefon / fax 0241/623913, cod fiscal 7453157 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900270 , Romania , Tel. +40 241623913 , Email: nicoletaachizitii@yahoo.com , Fax: +40 241623913
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2012 10:17Ti-a placut articolul?

Comentarii