Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:55 11 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de mentenanta pentru sistemul informatic integrat Hipocrate - 26.04.2012

ro

26 Apr, 2012 01:00 648 Marime text

CONTRACT NR: 35 / 26.04.2012
OBIECT: Servicii de mentenanta pentru sistemul informatic integrat Hipocrate
VALOARE: 74.400,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ROMANIAN SOFT COMPANY SRL
Adresa postala: Str. Prisaca Dornei nr. 2E , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 032723 , Romania , Tel. +40 316200501 , Email: office@rsc.ro , Fax: +40 316200499 , Adresa internet (URL): http://www.rsc.ro

Anunt de atribuire numarul 124850/24.05.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia

Adresa postala: Str.Mircea cel Batran nr.2, jud.Constanta , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Punct(e) de contact: Marius Ciocanel , Tel. +40 241751337 , Email: rezervari@balnear.net , Fax: +40 241751759

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Sanatoriu Balnear

Activitate (activitati)

- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de mentenanta pentru sistemul informatic integrat HIPOCRATE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de mentenanta pentru sistemul informatic integrat HIPOCRATE implementat la Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

74.400 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 35

Denumirea: Servicii de mentenanta pentru sistemul informatic integrat Hipocrate

V.1) Data atribuirii contractului 26.04.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ROMANIAN SOFT COMPANY SRL
Adresa postala: Str. Prisaca Dornei nr. 2E , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 032723 , Romania , Tel. +40 316200501 , Email: office@rsc.ro , Fax: +40 316200499 , Adresa internet (URL): http://www.rsc.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 87.300,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74.400,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian nr. 31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Email: vmunteanu@just.ro , Fax: +40 241610241

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic al Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 2 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. +40 241751215 , Email: office@balnear.net , Fax: +40 241751759

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

22.05.2012 12:42

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii