Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:05 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acord-cadru Furnizare de combustibil pentru centrale termice CLU tip III - 26.04.2012

ro

26 Apr, 2012 01:00 885 Marime text

CONTRACT NR: 33 / 26.04.2012
OBIECT: Acord-cadru Furnizare de combustibil pentru centrale termice CLU tip III
VALOARE: 8.712.500,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Rafinaria Steaua Romana S.A.
Adresa postala: Calea Doftanei nr 15 , Localitatea: Campina , Cod postal: 050558 , Romania , Tel. 021/317 36 26 , Email: omnimpex@omnimpex.ro , Fax: 021/316 36 28

Anunt de atribuire numarul 124844/25.05.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133171 / 18.02.2012

Denumire contract: ACHIZITIE DE COMBUSTIBIL PENTRU CENTRALA TERMICA CLU tip III

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia
Adresa postala: Str.Mircea cel Batran nr.2, jud.Constanta , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Punct(e) de contact: Marius Ciocanel , Tel. +40 241751337 , Email: office@balnear.net , Fax: +40 241751215 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Sanatoriu Balnear

Activitate (activitati)

- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

ACHIZITIE DE COMBUSTIBIL PENTRU CENTRALA TERMICA CLU tip III

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia doreste sa achizitioneze combustibil lichid usor tip III necesar functionarii centralelor termice din dotare, pentru incalzit, preparare apa calda menajera, preparare hrana, baza de tratament.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09100000-0 - Combustibili (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

8.712.500 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S36-058101 din 22.02.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 33

Denumirea: Acord-cadru Furnizare de combustibil pentru centrale termice CLU tip III

V.1) Data atribuirii contractului 26.04.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Rafinaria Steaua Romana S.A.
Adresa postala: Calea Doftanei nr 15 , Localitatea: Campina , Cod postal: 050558 , Romania , Tel. 021/317 36 26 , Email: omnimpex@omnimpex.ro , Fax: 021/316 36 28

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8.750.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8.712.500,00 Moneda: RON Fara TVA

Numarul de ani: 3

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie - anexa1 la Legea 346/2004. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 2 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. +40 241751215 , Email: office@balnear.net , Fax: +40 241751215 , Adresa internet (URL): www.balnear.net

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

22.05.2012 11:52

Ti-a placut articolul?

Comentarii