Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:05 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Sistem de supraveghere aferente proiectului „Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in mun. Medgidia, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere” - 25.03.2013

ro

25 Mar, 2013 00:00 3249 Marime text
CONTRACT NR: 53 / 25.03.2013
OBIECT: Sistem de supraveghere (echipamente) cu montaj si dotari aferente proiectul "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in mun. Medgidia, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere”
VALOARE: 1.150.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: COMTEH S.R.L.
Adresa postala: str. Muncel, nr. 35 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900534 , Romania , Tel. 0241694747 , Email: contabilitate@comteh.ro , Fax: 0241694797


Anunt de atribuire numarul 135180/03.04.2013
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 136237 / 06.06.2012
Denumire contract: Sistem de supraveghere (echipamente) cu montaj si dotari aferente proiectul "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in mun. Medgidia, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere” cod SMIS 7247

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MEDGIDIA
Adresa postala: STR. DECEBAL, NR. 35, MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA , Localitatea: Medgidia , Cod postal: 905600 , Romania , Punct(e) de contact: HERGHELEGIU GABRIELA SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE , Tel. +40 241820800 , Email: herghelegiugabriela@yahoo.com , Fax: +40 241810619 , Adresa internet (URL): www.emedgidia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem de supraveghere (echipamente) cu montaj si dotari aferente proiectul "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in mun. Medgidia, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere” cod SMIS 7247
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MUNICIPIUL MEDGIDIA
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a) achizitionarea sistemului de supraveghere si instalarea acestuia (server central si aplicatie software monitorizare/inregistrare imagini video, monitoare LCD, echipament cu joystick comanda camera mobile, rack-uri comunicatii, acces point de exterior, antene min. 23dbi, switch local cu management, video injector, camera video fixa IP megapixel de exterior, camera video mobila 360’ tip speed dome IP exterior, lentila autoiris varifocala megapixel, cutie metalica de exterior 700x400x250, sursa UPS cu management 1000 VA, sursa UPS dispecerat) b) achizitia de dotari necesare pentru amenajarea centrului de supraveghere (Dispeceratul Politiei Comunitare Medgidia) reprezentate de birouri lucru operatori, scaune operatori, suporturi monitoare, dulap tip fiset metalic – pentru arhiva video, usa metalica tip antiefractie)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
45317000-2 - Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)
51314000-6 - Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.150.000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/23
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S109-181189 din 09.06.2012

Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S99-164912 din 25.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 53
Denumirea: SISTEM DE SUPRAVEGHERE (ECHIPAMENTE) CU MONTAJ SI DOTARI AFERENTE PROIECTUL "CRESTEREA SIGURANTEI SI
V.1) Data atribuirii contractului 25.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMTEH S.R.L.
Adresa postala: str. Muncel, nr. 35 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900534 , Romania , Tel. 0241694747 , Email: contabilitate@comteh.ro , Fax: 0241694797

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.150.000,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ”Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in mun. Medgidia, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere” cod SMIS 7247,finantat prin POR 2007-2013,Axa prioritara 1,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere,Domeniul major de interventie 1.1,Planuri integrate de dezvoltare urbana,Sub-domeniul:Centre urbane
VI.2) Alte informatii
1)Durata contr se poate prelungi fara modif.pretului,prin act adit,in cazul prelung.proiect.2)Cond.oblig.impusa of.este reprez.de vizit.amplasam.Chelt.vizit.amplasam.vor fi suport.de of.interesat.Of.au oblig.sa vizit.si sa exam.amplasam.ce face obiect.contr.de achiz.pt.a obtine toate inform.neces.în vederea elab.of.Vizita se va face cu reprez.AC.La final reprez.of.(împuter.prin doc.emis de of.)vor încheia un PV(Form.nr.21)care va fi atasat la of.In cazul unei asoc,aceasta cond.trebuie îndepl.de liderul asoc.Vizita în teren se va face numai în zilele lucratoare înainte de data limita de dep.a of.la ora 10.00 prin prez.la sed.Primariei mun.Medgidia,cam.20.Neprez.la datele stab.pt.efect.vizit.amplasam,atrage dupa sine decad.of.din dreptul de a mai solic.A.C.o noua vizit.a acestora.3)Refuzul unui of.de a se inscrie in SEAP in ved. particip.la faza fin. L.E. echiv.cu retrag.of.conf.art.38 alin.4 din HG925/2006.4)Pentru vizualiz.docum.de atrib.in SEAP,of.trb.sa aibe un prog.gratuit de vizual.a fisierelor semn.electr,progr.disp.gratuit pe site-urile furniz.de semn.electr.5)Contr.initial se poate suplim.cu cantit.neprev.conf.de proiectant in conf.cu art 122 din OUG34/2006.6)In cazul in care of.decl.admis si inreg.in SEAP nu modif.in faza de LE elem.of.care fac obiectul proces.repetitiv,resp. pretul of.,la stab.clasament.final este luata in consid.of.dep.de catre acesta anterior desf.acestei faze, introd.in SEAP de AC.Daca dupa LE,of.clasate pe primul loc au acelasi pret,AC va solicita of.care au of.cel mai mic pret o noua prop.finan.in plic inchis,caz in care contr.va fi atrib.of.a carui noua prop.are pretul cel mai scazut.Se solic.ca of.cu val.cea mai scazuta a of.sa dep.la sediul AC in cel mult 3(trei)zile lucrat.de la runda finala de LE,Form.de oferta,complet.cu noile val.rezult.in urma proces.de reof.electr. si cu toate doc.prop.finan.AC va atribui contr. cu resp.prev.art.200 alin.1 si pe baza rezult.obtinut in urma finaliz.LE conf.art.169 alin.2 din OUG 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Medgidia, Biroul Juridic
Adresa postala: str. Decebal, nr. 35, , Localitatea: Medgidia , Cod postal: 905600 , Romania , Tel. +40 241820800 , Email: birouljuridicmedgidia@yahoo.com , Fax: +40 241810619

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 10:02
Ti-a placut articolul?

Comentarii