Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:36 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de salubrizare in municipiul Mangalia - 30.08.2013

ro

30 Aug, 2013 00:00 1914 Marime text
CONTRACT NR: 49258/30.08.2013
OBIECT: Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de salubrizare in municipiul Mangalia
VALOARE: 11.992.500,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: POLARIS M HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str.Spiru Haret nr.2A,Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900146, Romania, Tel. 0241 548700, Email: radu@polaris.ro, Fax: 0241 548700, Adresa internet (URL): www.polaris.ro


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 140387 / 27-09-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: / 30-11-1999


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MANGALIA
Adresa postala: SOS CONSTANTEI NR.13, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Punct(e) de contact: ILEANA BUDURESCU, Tel. +40 241751060, Email: investitii@primaria.mangalia.ro, Fax: +40 241755606, Adresa internet (URL): www.mangalia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, IN MUNICIPIUL MANGALIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Municipiul Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, IN MUNICIPIUL MANGALIAactivitatea de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale, cu exceptia celor cu regim special, deseuri produse de persoane fizice si juridice din Municipiul Mangalia;sortarea deseurilor municipale ;depozitarea controlata a deseurilor municipale ;curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet ;colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice)colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari.Colectarea si transportul cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisajDezinsectieDezinfectie Deratizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90610000-6 - Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11.992.500 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12564/01.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S062-103662 din 28.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49258/30.08.2013
Denumirea: Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de salubrizare in municipiul Mangalia
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLARIS M HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str.Spiru Haret nr.2A,Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900146, Romania, Tel. 0241 548700, Email: radu@polaris.ro, Fax: 0241 548700, Adresa internet (URL): www.polaris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11.992.500,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11.992.500,00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, in conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1 si d) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. În acest sens, sustinatorii, vor completa FORMULARUL 3, FORMULARUL 5 (pct. a), pct.c), pct.d),FORMULARUL 7, FORMULARUL 16, FORMULARUL 17, Anexa 1 si Anexa 2 la Formularul 17, care se vor prezenta în original. Angajamentul ferm al sustinatorului se va prezenta in forma autentica (încheiat în fata notarului). Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj: in cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc punctaj egal si maxim totodata, departajarea se va efectua in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut. La centralizatorul de tarife vor fi prezentate fise de fundamentarea tarifelor in conformitate cu Ordinul ANRSC nr.109/2007.Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform art 209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In niciun caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.Contractantul care nu are sediul social sau punct de lucru situat pe raza municipiului Mangalia, se obligasa-si infiinteze un punct de lucru pe raza municipiului Mangalia pentru indeplinirea contractului, in maxim 30 de zile de la semnarea contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256ˆ2,alin.1. lit. b din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Primariei Municipiului Mangalia
Adresa postala: sos. Constantei nr.13, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Tel. +40 241751060, Email: primarie@mangalia.ro, Fax: +40 241751060
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 14:05
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii