Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:04 10 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitionarea prin leasing financiar de echipamente si aparatura medicala - 10.04.2012

ro

10 Apr, 2012 00:00 930 Marime text

CONTRACT NR: 97 / 10.04.2012
OBIECT: Achizitionarea prin leasing financiar de echipamente si aparatura medicala
VALOARE: 4.585.705,55 Moneda: EUR cu TVA inclus TVA(%): 24.00 / 19.281.974,7 Moneda: RON
ATRIBUIT: AGER LEASING IFN S.A.
Adresa postala: STR.PORTULUI (ZONA LIBERA GIURGIU),NR.2 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080016 , Romania , Tel. 021/4090000 , Email: proiecte2@ager.ro , Fax: 021/4090020 , Adresa internet (URL): http://www.agerleasing.ro

GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str.Opanez, nr.90-92 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020108 , Romania , Tel. 021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067 , Email: gina@gemedica.ro,office@gemedica.ro , Fax: 021.2420974;2420972

Anunt de atribuire numarul 124064/04.05.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 117569 / 24.03.2011

Denumire contract: Achizitionarea prin leasing financiar de echipamente si aparatura medicala pentru dotarea blocului operator si a sectiei ATI din cadrul Spitalului Municipal Mangalia

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA
Adresa postala: SOS CONSTANTEI NR.13 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Investitii, Achizitii , Tel. +40 241751060 , Email: primarie@mangalia.ro , Fax: +40 241755606 , Adresa internet (URL): www.mangalia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Achizitionarea prin leasing financiar de echipamente si aparatura medicala pentru dotarea blocului operator si a sectiei ATI din cadrul Spitalului Municipal Mangalia

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Leasing

Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Mangalia

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se vor achizitiona prin leasing financiar de echipamente si aparatura medicala pentru dotarea blocului operator si a sectiei ATI din cadrul Spitalului Municipal Mangalia

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)

66114000-2 - Servicii de leasing financiar (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

4.585.705,55 EUR TVA inclus (24%)

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S59-095759 din 25.03.2011

Alte publicari anterioare

Numarul anuntului in JO: 2011/S39-062883 din 25.02.2011

Numarul anuntului in JO: 2011/S15-022930 din 22.01.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 97

Denumirea: Achizitionarea prin leasing financiar de echipamente si aparatura medicala

V.1) Data atribuirii contractului 10.04.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

AGER LEASING IFN S.A.
Adresa postala: STR.PORTULUI (ZONA LIBERA GIURGIU),NR.2 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080016 , Romania , Tel. 021/4090000 , Email: proiecte2@ager.ro , Fax: 021/4090020 , Adresa internet (URL): http://www.agerleasing.ro

GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str.Opanez, nr.90-92 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020108 , Romania , Tel. 021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067 , Email: gina@gemedica.ro,office@gemedica.ro , Fax: 021.2420974;2420972

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4.600.000,00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 24.00

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4.585.705,55 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea: 19.281.974,7 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Mangalia
Adresa postala: Sos. Constantei nr.13 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. +40 241751060 , Email: primarie@mangalia.ro , Fax: +40 241755606 , Adresa internet (URL): www.mangalia.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

02.05.2012 11:21

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii