Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:18 19 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Port pentru ambarcatiuni mici turistice si pescaresti in localitatea 2 Mai - 28.01.2011

ro

27 Jan, 2011 20:00 1212 Marime text

CONTRACT NR: 676 / 28.01.2011
OBIECT: Port pentru ambarcatiuni mici turistice si pescaresti in localitatea 2 Mai
VALOARE: 29.967.319,40 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: DELTACONS S.A.
ADRESA POSTALA: Str.14 Noiembrie nr.3 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820009 , Romania , Tel. 0740259538 , Email: deltacons@tulcea.embit.ro , Fax: 0340401303

Anunt de atribuire numarul 103484/10.03.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 109756 / 21.10.2010

Denumire contract: Port pentru ambarcatiuni mici turistice si pescaresti in localitatea 2Mai

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA LIMANU
Adresa postala: str. Castanului, 32 , Localitatea: Limanu , Cod postal: 907160 , Romania , Punct(e) de contact: Bogdan Voicu , Tel. 0241858204 , Email: primarialimanu@gmail.com , Fax: 0241858201 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Port pentru ambarcatiuni mici turistice si pescaresti in localitatea 2Mai

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Port pescaresc in localitatea

2 Mai

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia executiei lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii ‘Port pentru ambarcatiuni mici turistice si pescaresti in localitatea 2Mai', inclusiv a serviciului de proiectare in faza PAC, PT+CS+DDE

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

45242200-7 - Lucrari de constructii de porturi de ambarcatiuni (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

29.967.319,4 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere

1. Pretul ofertei 55 % Descriere:

2. 2. Programul calitatii propus pentru executia lucrarii 35 % Descriere:

3. Durata de executie a lucrarilor 10 % Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2010/S206-314333 din 22.10.2010

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 676
Denumirea: Port pentru ambarcatiuni mici turistice si pescaresti in localitatea 2Mai

V.1) Data atribuirii contractului 1/28/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

DELTACONS S.A.
Adresa postala: Str.14 Noiembrie nr.3 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820009 , Romania , Tel. 0740259538 , Email: deltacons@tulcea.embit.ro , Fax: 0340401303

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 29.967.319,40 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): HG nr. 120/17.02.2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism cu modificarile si completatrile ulterioare si bugetul local al Comunei Limanu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Constanta
Adresa postala: Strada Traian, nr. 23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. 0241-551345 , Email: aurelia.buzelan@just.ro , Fax: 0241-619628

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria comunei Limanu - Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Castanului, nr. 32, , Localitatea: Limanu , Cod postal: 907160 , Romania , Tel. 0241858204 , Fax: 0241858201

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

03.03.2011 17:22

Ti-a placut articolul?

Comentarii