Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:49 14 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Contract de credit la termen - 08.03.2013

ro

08 Mar, 2013 00:00 679 Marime text
CONTRACT NR: 10337 / 08.03.2013
OBIECT: Contract de credit la termen
VALOARE: 12.125.498,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ALPHA BANK ROMANIA S.A.
Adresa postala: Calea Drobantilor, nr.237B, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010566 , Romania , Tel. 0212092714 , Email: cristimarcu@alphabank.ro,amircea@alphabank.ro;ctudorache@alphabank.ro , Fax: 0214086546 , Adresa internet (URL): www.alphabank.ro


Anunt de atribuire numarul 134891/26.03.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 139092 / 25.09.2012
Denumire contract: Contractarea unei facilitati de credit in valoare de 5.800.000 euro ce va fi utilizata pentru refinantarea obligatiilor de plata asumate in cadrul biletelor la ordin emise de catre Primaria Orasului Eforie in baza contractului de lucrari nr. 111474/07.04.2008 incheiat cu SC Aschroich Romania SRL, in prezent girate in favoarea Alpha Bank, Romania.

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL EFORIE (CONSILIUL LOCAL EFORIE)
Adresa postala: STRADA PROGRESULUI NR. 1 , Localitatea: Eforie Sud , Cod postal: 905360 , Romania , Punct(e) de contact: VIORICA GRECEANU , Tel. +40 0241/748633 , Email: vioricagreceanu@yahoo.com, catalin_contor@yahoo.com , Fax: +40 0241/748979 , Adresa internet (URL): www.primariaeforie.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei facilitati de credit in valoare de 5.800.000 euro ce va fi utilizata pentru refinantarea obligatiilor de plata asumate in cadrul biletelor la ordin emise de catre Primaria Orasului Eforie in baza contractului de lucrari nr. 111474/07.04.2008 incheiat cu SC Aschroich Romania SRL, in prezent girate in favoarea Alpha Bank, Romania.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Orasul Eforie, Str. Progresului nr.1 Eforie Sud, Jud. Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul acestui credit este de a contracta o facilitate de imprumut in valoare de 5.800.000 euro ce va fi utilizata pentru refinantarea obligatiilor de plata asumate in cadrul biletelor la ordin emise de catre Primaria Orasului Eforie in baza contractului de lucrari nr. 111474/07.04.2008 incheiat cu SC Aschroich Romania SRL. Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12.125.498 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 666 din 20.08.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S186-305938 din 27.09.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10337
Denumirea: Contract de credit la termen
V.1) Data atribuirii contractului 08.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA BANK ROMANIA S.A.
Adresa postala: Calea Drobantilor, nr.237B, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010566 , Romania , Tel. 0212092714 , Email: cristimarcu@alphabank.ro,amircea@alphabank.ro;ctudorache@alphabank.ro , Fax: 0214086546 , Adresa internet (URL): www.alphabank.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12.248.280,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12.125.498,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL CONSTANTA (SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL)
Adresa postala: Str. Traian, nr. 23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Email: vmunteanu@just.ro , Fax: +40 241619628

Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL CONSTANTA (SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL)
Adresa postala: Str. Traian, nr. 23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Email: vmunteanu@just.ro , Fax: +40 241619628

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatie in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ORASUL EFORIE
Adresa postala: str.Progresului nr.1 , Localitatea: Eforie Sud , Cod postal: 905360 , Romania , Tel. +40 0241748633 , Email: secretariat@primariaeforie.ro , Fax: +40 0241748979 , Adresa internet (URL): www.primariaeforie.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2013 15:52
Ti-a placut articolul?

Comentarii