Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:31 22 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Act aditional privind "Serviciul suplimentar de proiectare aferent ob. de investitii Construire parcare multietajata P+7E+T, in statiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros" - 19.06.2012

ro

19 Jun, 2012 01:00 916 Marime text

CONTRACT NR: 1/79200 / 19.06.2012
OBIECT: Act aditional privind "Serviciul suplimentar de proiectare aferent ob. de investitii Construire parcare multietajata P+7E+T, in statiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros"
VALOARE: 66.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC ARCADIA ENGINEERING SRL
Adresa postala: Str. Pecineaga,nr.10,bl17C,sc.1,et.4,ap.13,Sector 5. , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 900756 , Romania , Tel. +40 0213104614 , Fax: +40 0213104324

Anunt de atribuire numarul 126634/18.07.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP , Tel. +40 0241488157 , Email: ghiulnihal.mutalap@primaria-constanta.ro , Fax: +40 0241488195 , Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Act aditional privind "Serviciul suplimentar de proiectare aferent ob. de investitii"Construire parcare multietajata P+7E+T, in statiunea Mamaia,zona Cazino-Albatros"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Municipiul Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Revizuirea si adaptarea etapelor de proiectare la cerintele din Ghidul Solicitantului pentru POR-Axa prioritara1.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

66.000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1/79200

Denumirea: Act ad. serv.supl. aferent ob. de investitii"Construire parcare P+7E+T,in st.Mamaia,Cazino-Albatros

V.1) Data atribuirii contractului 19.06.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ARCADIA ENGINEERING SRL
Adresa postala: Str. Pecineaga,nr.10,bl17C,sc.1,et.4,ap.13,Sector 5. , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 900756 , Romania , Tel. +40 0213104614 , Fax: +40 0213104324

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66.000,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos,nr.6,sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Administratie Publica Locala-Serviciul Juridic
Adresa postala: bd.Tomis ,nr.51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 0241488115 , Fax: +40 0241488924

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

13.07.2012 11:54

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii