Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:09 19 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Împadurirea terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare Nisipari si Castelu, comuna Castelu - 15.05.2012

ro

15 May, 2012 01:00 854 Marime text

CONTRACT NR: 3170 / 15.05.2012
OBIECT: Împadurirea terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare Nisipari si Castelu, comuna Castelu
VALOARE: 729.012,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: GENUA CENTER SRL
Adresa postala: str.Democratiei,nr.90,Bl.G2,Ap.3 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100554 , Romania , Tel. +40 0244575347 , Email: bunghezaurel@yahoo.com , Fax: +40 0244575347

Anunt de atribuire numarul 125844/23.06.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA CASTELU (CONSILIUL LOCAL CASTELU)
Adresa postala: Str. Republicii, Nr. 56 , Localitatea: Castelu , Cod postal: 907040 , Romania , Punct(e) de contact: ANGHEL NICOLAE , Tel. +4 0241814983 , Email: casteluprimariacomunei@yahoo.com , Fax: +4 0241814983

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

Altele: Servicii publice locale

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

IMPADURIREA TERENURILOR DEGRADATE DIN PERIMETRELE DE AMELIORARE NISIPARI SI CASTELU, COMUNA CASTELU

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

27 - Alte servicii

Locul principal de prestare: COMUNA CASTELU

Codul NUTS: RO223 - Constanta

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

IMPADURIRE TERENURI DEGRADATE 31HA

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77231600-4 - Servicii de impadurire (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

729.012 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S59-096243 din 24.03.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 3170

Denumirea: Împadurirea terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare Nisipari si Castelu, comuna Castelu,

V.1) Data atribuirii contractului 15.05.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

GENUA CENTER SRL
Adresa postala: str.Democratiei,nr.90,Bl.G2,Ap.3 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100554 , Romania , Tel. +40 0244575347 , Email: bunghezaurel@yahoo.com , Fax: +40 0244575347

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 734.435.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 729.012,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ

Adresa postala: str. Traian, nr. 23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +4 0241619628

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic al Primariei Castelu
Adresa postala: str. Republicii, nr. 58 , Localitatea: Castelu , Cod postal: 907040 , Romania , Tel. +4 0241811831

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

21.06.2012 14:02

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii