Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:06 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Lucrari suplimentare imprevizibile la obiectivul ,,Reabilitare sistem rutier oras Babadag, judetul Tulcea" - 21.11.2013

ro

21 Nov, 2013 00:00 1049 Marime text
CONTRACT NR: 4148 / 21.11.2013
OBIECT: Lucrari suplimentare imprevizibile la obiectivul ,,Reabilitare sistem rutier oras Babadag, judetul Tulcea"
VALOARE: 497.064,12 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: GLACIAL PROD S.R.L.
Adresa postala: Sos. de Centura, nr. 77, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Tel. +40 213694681, Email: glacialprod@yahoo.com, office@glacialprod.ro, Fax: +40 213694683


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORAS BABADAG
Adresa postala: str.Republicii nr.89, Localitatea: Babadag, Cod postal: 825100, Romania, Punct(e) de contact: luminita georgescu, Tel. +40 0240561012/0747041605, Email: contact@primaria-Babadag.ro, Fax: +40 0240562939
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare imprevizibile la obiectivul ,,Reabilitare sistem rutier oras Babadag, judetul Tulcea"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Babadag
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare imprevizibile la obiectivul,, Reabilitare sistem rutier oras Babadag, judetul Tulcea"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
497.064,12 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 347507
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4148
Denumirea: Act aditional nr.1 la contractul nr. 3006 din 28.08.2013 -Reabilitare sistem rutier, oras Babadag
V.1) Data atribuirii contractului 21.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GLACIAL PROD S.R.L.
Adresa postala: Sos. de Centura, nr. 77, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Tel. +40 213694681, Email: glacialprod@yahoo.com, office@glacialprod.ro, Fax: +40 213694683
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 573.132,14 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 497.064,12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.A.T. Orasul Babadag – Oficiul juridic
Adresa postala: str. Republicii, nr.89, Localitatea: Babadag, Cod postal: 825100, Romania, Tel. +40 240561012, Email: juridic@primaria-babadag.ro, Fax: +40 240562939, Adresa internet (URL): www.primaria-babadag.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 20:40Ti-a placut articolul?

Comentarii