Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:28 03 02 2023 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de andocare si reparatii nave TIP NPR SI DgM - 19.06.2013

ro

19 Jun, 2013 00:00 1341 Marime text
CONTRACT NR: E3382 / 19.06.2013
OBIECT: Servicii de andocare si reparatii nave TIP NPR SI DgM
VALOARE: 2.461.725,84 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A
Adresa postala: Str. Portul Midia, int. Santierul Naval, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905700, Romania, Tel. 0241255633

Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 137889 / 02-07-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 143084 / 2013-04-16 01:30:00

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 143084 / 16.04.2013
Denumire contract: „servicii de andocare si reparatii nave tip N.P.R. proiect 1241 RE si tip DRAGOR MARITIM - proiect 1073/1, ICEPRONAV Galati”


Tip legislatie: OUG nr.114/2011 (Achizitii in domeniul apararii si securitatii)
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului nr.99, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900371, Romania, Punct(e) de contact: Octavian Patrascu, Tel. +40 241/655650, In atentia: Cristina PREDA, Email: um02022@canals.ro, Fax: +40 241/610074, Adresa internet (URL): www.bazanavala.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de andocare si reparatii nave tip N.P.R. proiect 1241 RE si tip DRAGOR MARITIM - proiect 1073/1, ICEPRONAV Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de întretinere si reparatii
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de andocare si reparatii nave tip N.P.R. proiect 1241 RE si tip DRAGOR MARITIM - proiect 1073/1, ICEPRONAV Galati”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2.461.725,84 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S075-126005 din 17.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: E3382
Denumirea: Servicii de andocare si reparatii nave TIP NPR SI DgM
V.1) Data atribuirii contractului 19.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A
Adresa postala: Str. Portul Midia, int. Santierul Naval, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905700, Romania, Tel. 0241255633
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2.550.614,76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.461.725,84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1,2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) Achizitia se încadreaza în prevederile art.1/OUG 114. Preturile unitare ofertate, exprimate în lei, vor ramâne ferme pe toata durata acordului cadru si reprezinta preturile pe baza carora se va stabili valoarea fiecarui contract subsecvent atribuit ulterior. Nava, perioada si cantitatile (manopera si materiale) pentru fiecare contract subsecvent vor fi stabilite corespunzator necesitatilor pentru care se vor încheia respectivele contracte subsecvente. Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru îsi asuma ca obligatie principala fata de autoritatea contractanta prestarea de servicii, asa cum a fost prevazuta în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractanta solicita acest lucru. Solicitarea autoritatii contractante, adresata operatorului economic pentru a presta serviciile, se materializeaza prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru. De fiecare data când intentioneaza sa atribuie un contract subsecvent acordului–cadru, autoritatea contractanta va transmite în scris, promitentului – prestator, aflat pe prima pozitie din clasament, datele necesare pentru prestarea serviciului (nava, perioada si cantitatile de manopera si materiale). Contractele subsecvente se atribuie în cascada, promitentul - achizitor având dreptul de a încheia contractul subsecvent cu urmatorul clasat, în cazul în care promitentul-prestator nu are capacitatea, din propria sa culpa, de a raspunde în termen de 3 zile solicitarii de semnare a unui contract subsecvent . La semnarea fiecarui contract subsecvent se vor prezenta:- propunerea tehnica si graficul de îndeplinire a contractului subsecvent;- formularul de oferta si centralizatorul de preturi, întocmite conform solicitarii autoritatii contractante. Formularele vor fi transmise de catre autoritatea contractanta odata cu invitatia pentru semnarea contractului subsecvent. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de operatori economici. Toti candidatii care îndeplinesc cerintele de calificate vor fi selectati pentru etapa II – negociere. Acordul cadru se va încheia cu primii 4 operatori economici.Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire solicitate de operatorii economici prin fax si mail, se vor atasa prezentului anunt de participare în SEAP. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egaleÎn cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, departajarea acestora se va realiza în baza depunerii unei noi oferte financiare depusa în plic închis.În cazul în care ofertantii clasati pe locurile 2,3,4 au preturi egale, elementul reofertarii îl va face pretul. Acesta nu poate fi mai mic decât pretul ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Autoritatea contractanta va solicita depunerea unor noi oferte financiare depuse în plic închis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 02022 Constanta
Adresa postala: str. Fulgerului nr. 99, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900371, Romania, Tel. +40 241/610064, Fax: +40 241/610064
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 11:24
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii