Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:06 19 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Orășenesc Cernavodă caută director medical. Ce criterii de selecție se cer

ro

08 Sep, 2017 18:20 1524 Marime text
Spitalul Orășenesc Cernavodă, cu sediul în Cernavodă, strada Gheorghe Doja nr. 1A, județul Constanța, organizează în data de 28.09.2017, ora 11.00, concurs pentru ocuparea funcției de director medical.

Concursul va avea loc în sala de ședințe din cadrul Spitalului Orășenesc Cernavodă după cum urmează:

- proba scrisă va avea loc în data de 28.09.2017, ora 11.00;
- susținerea proiectului de specialitate va avea loc în data de 28.09.2017, ora 15.00;
- interviul de selecție va avea loc în data de 02.10.2017, ora 11.00.

La concursul de selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:
  • Sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • Sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • Au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
  • Au domiciliul stabil în România;
  • Nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritățiim de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
-cererea de înscriere;
-copie de pe actul de indentitate;
-copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
-copie de pe certificatul de medic specilist;
-curriculum vitae;
-adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
-cazierul judiciar;
-declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
-proiectul de specialiate.

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 21.09.2017, ora 16.00.

Comisia de concurs, în termen de trei zile de la finalizarea înscrierilorm studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare rezultat, prin înscrierea mențiunii ”admis” sau ”respins”.

Rezultatul studierii dosarelor se afișează pe site și la sediul spitalului. Contestațiie se depun în termen de 24 de ore de la data afișării la sediul spitalului.

Relații suplmentare privind organizarea și desfășurarea concursului se pot obține de la secretariatul comisiei de concurs, Tanase Corina, Compartimentul Resurse Umane din cadrul sediului Spitalului Orășenesc Cernavodă, telefon 0241.237812.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii