Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:23 25 09 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Județul Constanța Post vacant la Școala Gimnazială „S.A. Esenin“ Ghindăreşti. Ce condiții sunt cerute

ro

15 Aug, 2022 11:26 639 Marime text
serviciul public de salubrizare corbu judetul constanta angajeaza muncitor calificat cine poate participa
 • Un post vacant de informatician a fost scos la concurs la Școala Gimnazială „S.A. Esenin“ Ghindăreşti, din județul Constanța.

Școala Gimnazială „S.A. Esenin“ Ghindăreşti, cu sediul încomuna Ghindăreşti, Str. Școlii nr. 15, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea postului de informatician (0,5 normä) - perioadă nedeterminată.

Condiţii:
 • studii superioare în domeniu
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
Concursul se va desfăşura la sediul unității din comuna Ghindăreşti, Str. Școlii nr. 438, jud. Constanța, astfel:
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 06.09.2022, în intervalul orar 09.00-11.00, la sediul unității;
 • proba practică se va desfăşura în data de 06.09.2022, în intervalul orar 11.30-12.30, la sediul unității. 
Persoană de contact: Ivan Mirela - secretar comisie de concurs, tel. 0241873040.

Condiții de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante contractuale de informatician şcolar:
 • Absolvenți cu diplomă de licență sau absolvire ai unei instituții de învățământ superior cu profil specific postului.
 • Absolvenți cu diplomă de bacalaureat.
 • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.
 • Cunoaște limba română, scris şi vorbit.
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei Infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte d corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care a face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepți situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pent care candidează, atestată pe baza adeverinței medical
 • eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
 • Abilități de comunicare şi relații publice.
 • Abilități de lucru în echipă.

Condiții specifice: competenţe IT:
 • operare PC (pachetul MS Office, G Suite pentr Educație, navigare Internet);
 • operare baze de date, SIIIR; - instalări, configurări programe, platforme, imprimante
 • reţele şi protocoale de comunicații I.AN. Internet. TCP/IP
 • instalări şi configurări de echipamente în rețele structurale
 • administrare de rețele, securitatea rețelelor; pagini web
 • abilități de comunicare şi relaționare;
 • capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor. Configurare, administrare rețele de calculatoare;
 • configurare, instalare, mentenanță tehnică de calcul;
 • creare administrare pagini web. Dosarul de înscriere va cuprinde:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi specializării;
 • copia carnetului de muncă sau adeverințe care să ates vechimea în muncă sau specialitate (REVISAL);
 • cazier juridic
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Concursul constă în:
 • selecția dosarelor,
 • proba scrisă;
 • probă practică. 
 • Tematica pentru postul de informatician:
 • Retele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
 • Echipamente de rețea și comunicație. 3. Instalari şi configurări de echipamente în rețelele locale structurate.
 • Administrarea rețelelor de calculatoare.
 • Securitate și mentenanță, programe antivirus
 • Cloud computing, partajarea fişierelor, stocare, lucru în cloud, backup şi restaurare.
 • Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licenţe. 8. Instalare şi configurare Windows 10, Microsoft Office. 9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare.
 • Sisteme de operare Windows, Linux. 11. Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
 • Publisher, Teams, Onedrive) şi Google Suite (Google Forms, Calendar, Drive). 13. Creare şi actualizare site-uri. Limbajul HTML.
 • Internet, servicii Internet.
 • Platforme educaționale (EduPage), administrare şi configurare.
 • Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Invăţământului din România (SIIIR). 

Bibliografie:

Legea nr. 1/2011 a educației naţionale
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 5079/2016.
Buraga Sabin - 2005 Proiectarea siturilor Web-design şifunctionalitate, laşi, Polirom.
Cerchez Emanuela - Internet. Utilizarea rețelei Internet. Dezvoltarea aplicațiilor
Luke Welling, Laura Thomson WEB cu PHP şi MySQL, Ed. Teora.
Dima Gabriel - Visual FoxPro 7.0, Ed. Teora.
Steve Bain - Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. All.
Utilizarea computerului - Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A., Bucureşti.
Utilizarea computerului - Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A., Bucureşti.
Editare de text - Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A., Bucureşti.
Calcul tabelar - Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A., Bucureşti.
Utilizare SIIIR - http://siiir. edu.ro/manuale-si-ghiduri
 
Graficul desfăşurării concursului:
 • Publicarea anunțului: 12.08.2022.
 • Depunerea dosarelor de înscriere - 12.08.2022 - 22.08.2022, între orele 08.00 şi 12.00
 • Verificarea şi validarea dosarelor - 23.08.2022
 • Afişarea rezultatelor în urma selecției dosarelor - 23.08.2022, ora 13.00. 5. Depunerea contestaţiilor în urma selecției dosarelor - 24.08.2022, până la ora 14.30
 • Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor - 25.08.2022, ora 18.00
 • Proba scrisă (2 ore) - 06.09.2022, orele 09.00-11.00
 • Proba practică (30 minute) - 06.09.2022, orele 11.30-12.00
 • Afişarea rezultatelor - 06.08.2022, ora 15.00
 • Depunerea contestațiilor - 06.08.2022, orele 15.30-16.30
 • Afişarea rezultatelor finale - 06.08.2022, ora 18.00
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii