Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:56 14 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța scoate la concurs două posturi de îngrijtor. Iată ce trebuie să faci

ro

11 Oct, 2023 10:01 928 Marime text
Foto cu rol ilustrativ: Sursă foto: Pexels
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, scoate la concurs în baza HG 1336/28.10.2022, la sediul unităţii două posturi de îngrijitor curățenie (un post I G și un post I M) pe perioadă nedeterminată.
 
Locul de desfășurare al concursului este sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 2, tel./fax. 0341 427401 liceulleonidaconstanta@gmail.com.
 
Dosarele de concurs se vor depune începând cu data de 09.10.2023 până la data de 27.10.2023 între orele 12:00-14:00 la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa.
 
1. Condiţii generale de participare la concurs:
 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de serviciu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condițiile specifice de participare la concurs pentru un post de îngrijitor curățenie 1 M sunt:
 
 • Cetățenie română;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitatea deplină de exercițiu;
 • Cunoscător al limbii române-scris și vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Fără antecedente penale;
 • Studii medii;
 • Vechime în domeniu de 2 ani;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Curs de igienă;
 • Capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 • Disponibilitate de a lucra în două schimburi.
 
Condițiile specifice de participare la concurs pentru un post de îngrijitor curățenie 1 G sunt:
 
 • Cetățenie română;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitatea deplină de exercițiu;
 • Cunoscător al limbii române-scris și vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Fără antecedente penale;
 • Studii gimnaziale;
 • Vechime in domeniu de 2 ani;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Curs de igienă;
 • Capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 • Disponibilitate de a lucra în două schimburi.
 
Calendarul de desfăşurare a concursului:
 
 • Candidații vor depune dosarele la secretariatul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, în intervalul 09.10.2023 - 27.10.2023, între orele 12:00 - 14:00;
 • Selecția dosarelor: 30.10.2023, ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecție dosare: 30.10.2023, ora 14:00;
 • Depunerea contestațiilor selecție dosare : 31.10.2023, orele 10:00 - 12.00;
 • Soluționarea contestațiilor: 31.10.2023, ora 13:00;
 • Afișarea rezultatelor finale selecție dosare: 31.10.2023, ora 15:00;
 • Proba scrisă în data de 01.11.2023, între orele 9:00 - 11:00;
 • Afișarea rezultatelor: 01.11.2023, ora 15:00;
 • Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 02.11.2023, orele 10:00 - 12:00;
 • Soluționarea contestațiilor: 02.11.2023, ora 13:00;
 • Afișarea rezultatelor: 02.11.2023, ora 15:00;
 • Proba practică: 03.11.2023, ora 9:00;
 • Afișarea rezultatelor finale: 03.11.2023, ora 15:00.
 
Candidații declarați admiși, în ordine ierarhică, se vor prezenta la secretariatul unității pentru încheierea contractului individual de muncă, în data de 06.11.2023.
 
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității de învățământ;
2. Cartea de identitate, certificat de naștere, certificat căsătorie - original și copie;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. Raport REVISAL, carnet de muncă, adeverințe care să ateste vechimea în muncă (după caz) - original și copie;
5. Cazier judiciar în original și certificat de integritate comportamentală;
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
7. Avizul psihologic;
8. Curriculum vitae;
9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
10. Opis în două exemplare care să cuprindă documentele depuse în dosar;
 
NOTĂ: Nu se primesc dosare incomplete.
 
Bibliografie:
 
– Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare (fără art.17);
– Ordinul MS nr. 1225/24.12.2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
– Ordinul MS nr.232/2004 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1225/5031/2003;
– Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
– Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „Răspunderea disciplinară” ( art.247-art.252).


Citește și:
Angajări Constanța: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii