Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:40 15 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ordin al ministrului. S-a schimbat legea privind încadrarea în condiţii deosebite şi speciale specifice personalului militar

ro

24 Apr, 2019 03:41 25203 Marime text
Ieri, în Monitorul Oficial al României numărul 317, din 23aprilie 2019, a fost publicat Ordinul M.72, semnat de ministrul apărării naţionale, Gabriel-Beniamin Leş, la 11 aprilie 2019.
 
În continuare vom publica, integral, actul normativ la care facem referire, şi la Secţiunea Documente, ordinul ministrului, iniţial, din anul 2015.
 
Ministerul Apărării Naționale-Ordinul nr. 72/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015
 
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I. - Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte conditii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.123/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30 decembrie 2015, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul de acomodare, concediul paternal, concediul pentru cresterea copilului, concediul pentru cresterea copilului cu handicap, concediul de studii, concediul fara plata, suspendarea din functie ca urmare a cercetarii si judecarii în stare de arest preventiv si perioada de predare a functiei dupa trecerea în rezerva/retragere nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în conditiile locului de munca în care personalul militar si-a desfasurat activitatea la data ivirii acestor situatii."
 
2. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Fisa de evidenta prevazuta la alin. (3) se actualizeaza permanent în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apararii Nationale - RESMIL.
(5) În situatia mutarii în alta unitate sau la trecerea în rezerva, fisa de evidenta prevazuta la alin. (3) actualizata, se tipareste, se certifica prin semnatura de catre seful structurii de resurse umane prin mentiunea «certific exactitatea datelor», se semneaza de comandantul unitatii, se ia la cunostinta de persoana în cauza si se ataseaza la memoriul original/dosarul personal".

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Fisa de evidenta se actualizeaza în sistemul informatic pentru gestionarea personalului în activitate din Ministerul Apararii Nationale - RESMIL ori de câte ori intervin modificari asupra încadrarii în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii."

4. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) În situatia mutarii în alta unitate sau la trecerea în rezerva, fisa de evidenta actualizata se tipareste, se certifica, se semneaza de comandantul unitatii, se ia la cunostinta de persoana în cauza si se ataseaza la memoriul original/dosarul personal."

5. La articolul 6, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) În situatiile în care, la transferul din Ministerul Apararii Nationale în celelalte structuri ale sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, personalului militar nu i s-a întocmit sau nu i-a fost actualizata fisa de evidenta, ultima unitate, militara în care acesta si-a desfasurat activitatea sau structura centrala/statul major al categoriei de forte/comandamentul de sprijin de care a apartinut aceasta unitate, în cazul în care a fost desfiintata, elibereaza adeverinta cu încadrarea în conditii de munca pentru întreaga perioada desfasurata în Ministerul Apararii Nationale."

6. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Personalul militar specializat nominalizat pentru executarea activitatilor prevazute la punctul III - Locuri de munca si activitati cu alte conditii pentru care, în vederea pensionarii, se iau în calcul 2 ani pentru fiecare an lucrat în asemenea conditii, numarul curent 4 din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificarile ulterioare, instruit conform legislatiei, pe baza pregatirii profesionale si conform atributiilor functionale/fisei postului, beneficiaza de încadrare în alte conditii de munca pe toata durata anului calendaristic daca executa cel putin o activitate în acel an, pe baza documentelor legale justificative."

7. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Directia generala management resurse umane verifica modul de aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificarile ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice, în toate structurile Ministerului Apararii Nationale".

8. La anexa nr. 1*) punctul II, numarul curent 15 se modifica si va avea cuprinsul prevazut în anexa.

9. La anexa nr. 1*) punctul III, numerele curente 2 si 9 se modifica si vor avea cuprinsul prevazut în anexa.
*) Anexa nr. 1 la normele metodologice nu a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificata potrivit art. 6 din Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificarile ulterioare.

Art. II. - Anexa face parte integranta din prezentul ordin si nu se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificata potrivit art. 6 din Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificarile ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii