Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:32 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cum vor fi plătiți militarii care se vor instrui și lucra pe „Sistemul lansator multiplu de rachete cu bătaie mare”

ro

27 Nov, 2017 05:16 7766 Marime text
La finele săptămânii trecute Ministerul Apărării Naționale a lansat spre dezbatere, în cadrul proiectului Transparență decizională Proiecte de acte narmative aflate în dezbatere publică proiectul Legii pentru realizarea “Capabilităţii de sprijin de foc indirect” aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”.
 

Astfel la primul articol se spune că ”Se aprobă realizarea „Capabilităţii de sprijin de foc indirect” aferentă programului de înzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”, prin: 

- atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS pentru achiziţionarea, începând cu 1 ianuarie 2018,  a 3 sisteme cu câte 18 instalaţii de lansare fiecare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, muniţia, elemente de comanda control, senzori, suport logistic, mentenanţa, echipamente criptografice şi cu regim special, precum şi a serviciului de instruire a personalului la toate nivelurile necesare, în conformitate cu prevederile art. 346 din TFUE şi art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012; 

- asigurarea în bugetul Ministerului Apărării Naţionale a fondurilor  necesare realizării achiziţiilor prevăzute la lit. a), precum şi a celor  necesare pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate naţională.

Ministerul Apărării Naţionale gestionează sumele în valută aferente achiziţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia, în cadrul contului de valută a Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României. Soldul contului respectiv, înregistrat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, se reportează în anul următor şi se va utiliza în scopul finanţării costurilor aferente realizării obiectivului menţionat la alin. (1).

Totodată, la articolul 2 se spune că pentru România constituie interes esenţial de securitate realizarea capabilităţii de sprijin de foc indirect prevăzută la art. 1 lit. a) din lege întrucât asigură întărirea securităţii naţionale şi regionale şi contribuie în mod semnificativ atât la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii cât şi la îndeplinirea angajamentului asumat de România în cadrul NATO.
 
Mai departe se spune, la articolul 4, că pentru realizarea şi menţinerea capabilităţii prevăzută la art. 1, Ministerul Apărării Naţionale trimite personal militar pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza prevederilor art. 1  alin. (1) lit. a).

Iar pentru misiunile prevăzute mai sus prin ordin al ministrului apărării naţionale se aprobă:

- structurile care propun personalul pentru misiune, responsabilităţile şi procedurile pentru selecţionarea acestuia;

- prevederile de grad, studii, clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare, precum şi armele şi specialităţile militare ale funcţiilor din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;

- asimilarea funcţiilor personalului din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;

- trimiterea personalului în misiune în afara teritoriului naţional, prin detaşarea în funcţiile prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada de misiune.

Art. 6. – (1) Pe întreaga perioadă a misiunilor prevăzute la art. 4, personalul participant la misiune beneficiază de drepturile salariale în ţară prevăzute la art. 71 alin. (1) Cap. II Secţiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, stabilite cu respectarea prevederilor art. 38 din aceeaşi lege şi a celorlalte prevederi legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(2) Compensaţia lunară specifică prevăzută la art. 71 alin. (1) lit. c) din Cap. II Secţiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, se acordă personalului participant la misiunea prevăzută la art. 4, în cuantum de 100% aplicată la solda  de funcţie.

Art. 7 - (1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4 personalul beneficiază de drepturile minime de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, majorate cu 50%.

Pe durata îndeplinirii misiunilor în străinătate prevăzute la art. 4, în zilele când personalului nu i se asigură hrana, acesta beneficiază de alocaţia valorică de hrană stabilită pentru personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011.

Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, în zilele când personalul participant este în ţară sau în concediu de odihnă, nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 8. - (1) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare trei luni de participare la misiune, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

  (2) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 poate opta ca soţul/soţia şi/sau copiii acestuia să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (1), pentru deplasarea la locul misiunii şi retur.

Art. 9. - (1) Fondurile necesare participării la misiunile prevăzute la art. 4 se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă şi cheltuielile determinate de pregătirea şi executarea acesteia, astfel:

- dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestuia;
- dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic, care asigură funcţiile de conducere, planificare şi coordonare a programului aflaţi în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestuia;
- achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de specificul misiunii;
- cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare bunei desfăşurări a misiunii:
e) selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, - încheierea asigurărilor de sănătate, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activităţi;
f) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate şi deces ale personalului;
g) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din zona de executare a misiunii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestora;
h) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice;
i) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităţilor necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile militare şi civile locale, precum şi cu populaţia civilă, asigurarea activităţilor de protocol, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 10. - (1) Participarea personalului militar de conducere, operare, mentenanţă, instrucţie şi de planificare la misiunile prevăzute la art. 4 este condiţionată de semnarea, în prealabil, a unui angajament în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, prin care se obligă ca după încheierea misiunii, să îşi desfăşoare activitatea în Ministerul Apărării Naţionale  timp de 5 ani, dar fără a depăşi vârsta prevăzută la art. 16 alin (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţiile în care cadrele militare îşi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale înainte de expirarea duratei stabilite prin angajamentul prevăzut la alin. (1),  acestea sunt obligate să restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată.

Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului participant la misiune în situaţia încetării activităţii din motive neimputabile acestuia.Art. 11.

Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de drepturile şi are obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă personalului militar în activitate, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

Sursa foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanta

Ti-a placut articolul?

Comentarii