Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:10 25 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie nr.15944/22.08.2011 - "Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol“ - 29.02.2012

ro

29 Feb, 2012 00:00 847 Marime text

CONTRACT NR: 1/3636 / 29.02.2012
OBIECT: Lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie nr.15944/22.08.2011 - Lucrari de C+M+I, Amenajari teren si protectia mediului aferent proiectului"Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A" , cod SMIS 12915
VALOARE: 167.849,72 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: MOBITOM S.A.
Adresa postala: ION ROATA NR.3 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900280 , Romania , Tel. 0724052080 , Email: office@mobitom.ro , Fax: 0241639566

Anunt de atribuire numarul 122740/22.03.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU , Tel. +40 241708413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie nr.15944/22.08.2011 - Lucrari de C+M+I, Amenajari teren si protectia mediului aferent proiectului"Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A , cod SMIS 12915

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Judetul Constanta - Techirhghiol

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie nr.15944/22.08.2011 - Lucrari de C+M+I, Amenajari teren si protectia mediului aferent proiectului"Reabilitare, modernizare si dotare la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A , cod SMIS 12915

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45215213-3 - Lucrari de constructii de centre de ingrijire (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

167,.849,72 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1/3636

Denumirea: Lucr. suplim. contract exec.nr.15944/22.08.2011 - C+M+I proiect Corp A, cod SMIS 12915

V.1) Data atribuirii contractului 29.02.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MOBITOM S.A.
Adresa postala: ION ROATA NR.3 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900280 , Romania , Tel. 0724052080 , Email: office@mobitom.ro , Fax: 0241639566

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 176.648,80 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 167.849,72 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 -„Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de interventie 3.2. "Reabilitarea/ modernizarea/ si echiparea infrastructurii serviciilor sociale", cod SMIS 12915

VI.2) Alte informatii

Procedura de atribuire a fost cerere de oferta : Invitatie de participare nr.301889/24.06.2011, publicat in SEAP; Anunt de atribuire nr.141705/08.09.2011 publicat in SEAP

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian nr.23 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241619628 , Fax: +40 241619628 , Adresa internet (URL): www.portal.just.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr.51 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900725 , Romania , Tel. +40 241488413 , Email: licitatii@cjc.ro , Fax: +40 241488411 , Adresa internet (URL): www.cjc.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

21.03.2012 16:18

 

 

 

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii