Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:50 13 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Întretinere, reparare si modernizare a tramei stradale a municipiului Constanta pentru anii 2012, 2013, 2014 - 23.02.2012

ro

23 Feb, 2012 00:00 870 Marime text

CONTRACT NR: 1229 / 23.02.2012
OBIECT: Întretinere, reparare si modernizare a tramei stradale a municipiului Constanta pentru anii 2012, 2013, 2014
VALOARE: 160.770.347,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SHAPIR STRUCTURES S.R.L.
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix, nr. 70, et. 6-7 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011041 , Romania , Tel. 021/3133468 (97) , Email: yanivz@shapir.co.il;lidia.buduroi@shapir.ro , Fax: 021/395375 , Adresa internet (URL): www.shapir.co.il

Anunt de atribuire numarul 122777/24.03.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 131673 / 22.11.2011

Denumire contract: Întretinere, reparare si modernizare a tramei stradale a municipiului Constanta pentru anii 2012, 2013, 2014

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

CONFORT URBAN S.R.L.
Adresa postala: Piata ovidiu nr.9 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900745 , Romania , Punct(e) de contact: Lucia Andrei , Tel. +40 241614973 , Email: secretariat@conforturban-ct.ro , Fax: +40 241672299 , Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Întretinere, reparare si modernizare a tramei stradale a municipiului Constanta pentru anii 2012, 2013, 2014

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Municipiul Constanta

Codul NUTS: RO22 - Sud-Est

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

A.C.doreste ca prin contractul ce va fi încheiat sa realizeze lucrari de intretinere, reparare si modernizare a tramei stradale a mun. Constanta, inclusiv marcajele rutiere orizontale si verticale aferente, cât si prestarea serviciilor de proiectare a Documentatiilor tehnice si a detaliilor de executie aferente acestor lucrari.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

160.770.347 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

9

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S226-366696 din 24.11.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1229

Denumirea: Lucrari de intretinere,reparare si modernizare a tramei stradale a mun. cta pt anii 2012, 2013, 2014

V.1) Data atribuirii contractului 23.02.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SHAPIR STRUCTURES S.R.L.
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix, nr. 70, et. 6-7 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011041 , Romania , Tel. 021/3133468 (97) , Email: yanivz@shapir.co.il;lidia.buduroi@shapir.ro , Fax: 021/395375 , Adresa internet (URL): www.shapir.co.il

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 182.630.607,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 160.770.347,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Valoare fara TVA: 36.000,00

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat

prestarea serviciilor de verificator proiect domeniile A4, B2 si D

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Ofertantii ce se incadr. în categ. Intreprinderilor Mici si Mijlocii,vor beneficia de preved. Legii nr. 346/2004(cu conditia prezentarii dovezii de încadrare în categoria IMM-urilor). Conform OUG 34/06,art.186,alin.(1),capacit. ec. si financ. a of-lui poate fi sustinuta, pt îndeplinirea unui contr.,si de o alta persoana,indiferent de natura relatiilor jurid. existente între of. si pers. respectiva. Doc-le prezentate de pers. jur./fizice straine vor fi prezentate în traducere legalizata în limba româna. Doc-le solicitate se pot prezenta în una din urmatoarele forme:original,copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul". Continuare la cerintele de calific:Experienta similara se confirma pentru lucre finalizate prin prezentarea de:* contract/e *recomandare/recomandari * proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor Experienta similara se confirma pt lucr. în derulare prin prezent. de:* contract/e * proces verbal de receptie pe obiectiv (strada/tronson) *recomandare/recomandari din partea benef.Experienta similara se confirma pt proiectare prin prezentarea:*contract/e *Unei liste a princip. serv. de pr. realizate în ultimii 3 ani* Cel putin a unei recomandari din partea unui client beneficiar

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC Confort Urban SRL
Adresa postala: Piata Ovidiu nr. 9 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900475 , Romania , Tel. +40 241672299 , Email: secretariat@conforturban-ct.ro , Fax: +40 241672299 , Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

22.03.2012 13:54

Ti-a placut articolul?

Comentarii