Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:38 26 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Reparatii curente instalatii SCB sectia CT1 Constanta - instalatii ATM statia Cogealac - 13.07.2012

ro

13 Jul, 2012 01:00 959 Marime text

CONTRACT NR: 297 / 13.07.2012
OBIECT: Reparatii curente instalatii SCB sectia CT1 Constanta - instalatii ATM statia Cogealac
VALOARE: 121.400,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: STONE CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str.Constantin Golea,nr.15 , Localitatea: Medgidia , Cod postal: 905600 , Romania , Tel. 0241814079 , Email: STONE_CONSTRUCT53@YAHOO.COM , Fax: 0241814079

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 126662/18.07.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 135762 / 21.05.2012

Denumire contract: Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Constanta - instalatii ATM statia Cogealac

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Belu , Tel. +40 241617402 , Email: daniela.belu@cfr.ro , Fax: +40 241617402 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Constanta - instalatii ATM statia Cogealac

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de executare: Raza Sucursalei CREIR CF Cta - statia CF Cogealac

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Constanta - instalatii ATM statia Cogealac, conform caietului de sarcini. Se vor executa lucrari de demontare partiala a pieselor si subansamblelor cu uzuri frecvente, înlaturarea jocurilor care depasesc limitele admise, repararea, reconditionarea sau înlocuirea celor nereparabile, a cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, vopsirea instalatiei.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

121.400 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

10/4/42/2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 297

Denumirea: Reparatii curente instalatii SCB sectia CT1 Constanta - instalatii ATM statia Cogealac

V.1) Data atribuirii contractului 13.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 3

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

STONE CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str.Constantin Golea,nr.15 , Localitatea: Medgidia , Cod postal: 905600 , Romania , Tel. 0241814079 , Email: STONE_CONSTRUCT53@YAHOO.COM , Fax: 0241814079

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121.830,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 121.400,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

În cazul în care doi operatori economici, ale caror oferte clasate pe primul loc au acelasi punctaj, va fi desemnat câstigator acel operator economic care prezinta oferta financiara cea mai scazuta, pentru respectarea principiilor eficientizarii fondurilor. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci comisia de evaluare va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. +40 241589840 , Fax: +40 241587240

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

16.07.2012 10:10

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii