Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:59 22 10 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Conferință de presă - CERONAV - 22 septembrie 2014

ro

22 Sep, 2014 12:30 1123 Marime text
ASOCIATIA EDINNA
Eforturile concentrate ale statelor membre ale Uniunii Europene ce urmăresc transferul accentului de pe transportul rutier şi feroviar pe transportul pe căi navigabile interioare, cuprind un set întreg de măsuri vizând în primul rând asigurarea unei infrastructuri sustenabile şi promovarea acestui mod de transport nu numai ecologic, dar şi cu mult mai avantajos din punct de vedere economic faţă de alternativele curente.
O componentă principală a strategiilor europene de dezvoltare a sectorului de navigaţie pe ape interioare o reprezintă și armonizarea educaţiei, instruirii şi certificării personalului din acest domeniu în vederea asigurării unui personal de înaltă calificare şi a mobilităţii forţei de muncă în întreg spaţiul european.
CERONAV s-a implicat în demersurile de armonizare a pregătirii personalului navigant fluvial la nivel european încă din anul 2009, odată cu înființarea Asociației EDINNA – Education in Inland Navigation (www.edinna.eu), ca parte a proiectului cu finanțare europeană PLATINA – Platform for the implementation of NAIADES (http://www.naiades.info/), CERONAV fiind partener în acest proiect. CERONAV este membru fondator al EDINNA și a deținut de la înființare și până în prezent o funcție de ofițer în cadrul comitetului de conducere, în persoana dnei Doina Munteanu, Director subunitate CERONAV Galați. O a doua funcție, de vicepreședinte, a fost obținută de dl. Director General – Dr.Ing. Ovidiu Sorin Cupșa în urma alegerilor organizate în cadrul Adunării Generale din 12 februarie 2014, de la Bruxelles, eveniment care a consolidat poziţia şi influenţa CERONAV atât în cadrul EDINNA cât şi în rândul furnizorilor europeni de pregătire a personalului navigant pe apele interioare.
Scopul declarat al EDINNA este acela de a implementa un sistem armonizat de pregătire a personalului din transportul pe ape interioare la nivel european. Astfel, membrii EDINNA – reprezentanți ai 27 de instituții de pregătire în domeniul navigației pe ape interioare din România, Franţa, Slovacia, Belgia, Germania, Olanda, Italia, Austria, Polonia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Croaţia şi Rusia – au elaborat STCIN – Standards of Training and Certification for Inland Navigation (nn. pe modelul STCW din domeniul maritim).
 
Ambiţiosul program al membrilor fondatori ai EDINNA îşi propunea soluţionarea unor probleme precum şi abordarea unor aspecte tematice ca de exemplu:
- Armonizarea educaţiei şi instruirii practice în sectorul navigaţiei pe ape interioare
- Stabilirea cerințelor tehnice minime pentru echipamentele şi simulatoarele de instruire
- Realizarea de programe de schimb de experienţă şi bune practici între membrii EDINNA și nu numai
- Implementarea unei singure limbi de comunicare pe ape interioare - Riverspeak
 
Structura de conducere a Asociaţiei este compusă dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un trezorier şi doi ofiţeri consultanţi – România ocupând trei poziţii în acest comitet director prin Dl Ovidiu Sorin Cupşa – vicepreşedinte, Dl Mihai Ghiba de la Autoritatea Navală Română şi Dna Doina Munteanu de la Ceronav – Unitatea Galaţi ca ofiţeri consultanţi.
Asociaţia EDINNA a apărut ca un răspuns firesc la nevoia crescândă de personal din sectorul de navigaţie pe ape interioare şi din conştientizarea faptului că acest deficit de personal calificat nu se poate contracara decât prin recrutarea de membri de echipaj din diverse ţări, având în vedere că transportul de marfă şi pasageri nu se opreşte la graniţele statale ci include adesea activităţi transfrontaliere.
Asociaţia EDINNA a răspuns acestui deziderat de armonizare a educaţiei, instruirii şi certificării personalului navigant fluvial în vederea creşterii mobilităţii forţei de muncă prin crearea de oportunităţi egale aspiranţilor la locuri de muncă în acest domeniu, pin diverse acţiuni şi proiecte printre care:
- Proiect RIVERSPEAK finanțat prin Programul Leonardo da Vinci, implementat de un parteneriat alcătuit din cinci membri EDINNA - instituţii de educaţie din Belgia, Franţa şi Polonia în perioada 2009 – 2011 şi având ca scop elaborarea unui prim draft de fraze standard pentru comunicaţiile dintre nave şi dintre nave şi ţărm precum şi un prim schimb de experţi între membrii proiectului;
- Participarea alături de reprezentanţi ai Comisiilor fluviale (Comisia Rinului, Comisia Dunării şi Comisia Sava) şi diverşi parteneri sociali la dialogul iniţiat de Grupul comun de lucru din cadrul proiectului PLATINA referitor la armonizarea standardelor de educaţie, training şi certificare în sectorul navigaţiei pe ape interioare – lucrări concretizate prin elaboararea unei propuneri sub denumirea „Standarde de instruire şi certificare pe ape interioare – (STCIN)”, care stă la baza demersurilor actuale ale Comisiei Europene vizând promulgarea unei directive vizând armonizarea educaţiei pe ape interioare;
- Proiectul „Simulators in inland navigation education and training” (Simulatoare utilizate pentru educaţie şi instruire pe ape interioare) derulat în perioada 2011 – 2013. CERONAV a avut o contribuţie activă la activităţile proiectului, respectiv: investigarea situaţiei actuale a conceptelor pedagogice care implică utilizarea simulatoarelor în sistemul de educaţie şi instruire pe ape interioare european şi stabilirea unui grup de experţi care să elaboreze un set de recomandări pentru utilizarea simulatoarelor în procesul de instruire pe ape interioare;
- Proiectul „Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training” (2013 – 2015), care analizează în profunzime modul în care se realizează în sectorul maritim implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor.
- Schimburi de experienţă între membrii asociaţiei – vizite de studiu efectuate de experţi şi/sau studenţi/cursanţi;
- Dezbatere publică iniţiată de Comisia Europeană, DG MOVE şi Comisia Rinului în perioada 26 martie – 21 iunie 2013 privind armonizarea educaţiei şi instruirii pe ape interioare. Membrii asociaţiei EDINNA, alături de membrii proiectului HINT, proiect coordonat de CERONAV, au contribuit activ la reuşita acestei dezbateri publice prin implicarea stakeholderilor, a organizaţiilor sindicale, patronale şi a administraţiilor proprii din fiecare ţară;
- Contribuţie la elaborarea Directivei Comisiei Europene privind armonizarea educaţiei, instruirii şi certificării prin participarea la şedinţele lunare ale Grupului Comun de lucru înfiinţat sub egida DG MOVE şi a Comisiei Rinului şi la elaborarea anexelor la această directivă care vor cuprinde tabelele de competenţe pe nivel operaţional şi managerial.

PROIECTE ÎN DERULARE
 
1. Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology (HINT)
Proiect derulat pe Programul Operaţional pentru Europa de Sud-Est în perioada decembrie 2012- decembrie 2014 de un parteneriat compus din 18 membri din 8 ţări cu CERONAV ca Lead Partner. HINT este o continuare a proiectului NELI şi urmăreşte capitalizarea rezultatelor acestuia, a experienţei dobândite şi a sinergiilor create cu instituţii şi proiecte în domeniu, implementarea măsurilor propuse în Planul transnaţional de acţiune elaborat în proiectul anterior.
 
Bugetul total al proiectului se ridică la suma de 1.535.688,36 euro, din care 341.168,38 euro reprezintă finanţare europeană pentru CERONAV, diferenţa până la bugetul total al CERONAV fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (52.180,69 euro = 13%) şi 2% contribuţie proprie CERONAV (8.025,49 euro).
 
Proiectul are cinci pachete de lucru, din care două se ocupă de managementul şi promovarea şi diseminarea proiectului în spaţiul programului de finanţare, ambele pachete fiind în sarcina CERONAV, celelalte trei pachete de lucru înglobând următoarele activităţi:
Integrarea Regiunii Dunării în procesul european armonizat de educaţie
Având în vedere faptul că dezvoltarea şi implementarea standardelor europene armonizate de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare sunt posibile numai prin acţiuni şi decizii comune, proiectul colaborează îndeaproape cu organismele europene responsabile de dezvoltarea acestor standarde prin sprijinirea dezbaterii publice iniţiate de Comisia Europeană şi promovarea studiului de impact şi a standardelor propriu zise în curs de elaborare în toate ţările din consorţiul proiectului.
Dezvoltarea de aplicaţii şi instrumente IT de instruire şi evaluare
Tehnologiile informatice şi de comunicaţii (TIC) nu mai reprezintă o noutate pentru majoritatea ţărilor europene, dar nu şi pentru Europa de sud est, zonă confruntată cu un decalaj digital major pe care partenerii HINT şi-au propus să-l diminueze printr-o serie de acţiuni oferind accesul la informaţii şi tehnologii TIC avansate ca de exemplu: dezvoltarea unei platforme de evaluare pentru certificarea personalului implicat în transportul de mărfuri periculoase (ADN), elaborarea într-o abordare holistică de materiale de studiu multimedia şi e-learning pentru platforma e-learning INeS Danube.
Dezvoltarea de concepte de instruire practică la bordul navei şi pe simulatoare
Un întreg pachet de lucru al proiectului este dedicat dezvoltării de modele de instruire practică care să producă personal calificat, atât pe nave cât şi în porturi, prin elaborarea de concepte de afaceri şi tehnice de navă şcoală şi simulatoare de navigaţie şi logistică portuară ai căror indicatori de performanţă se vor regăsi apoi în concluziile unui studiu privind pregătirea practică.
Promovare meserii sector transport căi navigabile
Mobilitatea fiind o problemă de o dimensiune socială majoră pentru regiunea Dunării, identificarea forţei de muncă din zonă precum şi a oportunităţilor de carieră constituie un pas înainte în unificarea pieţei de muncă în întreaga regiune a Dunării. Cele patru Centre de informare şi instruire referitor la problemele de navigaţie pe Dunăre din România, Austria, Croaţia şi Ungaria, construite în proiectul anterior NELI vor continua în HINT procesul de dezvoltare şi cooperare acţionând pentru diseminarea informaţiilor privind dinamica pieţei de muncă.
 
2. LNG Masterplan Main-Rin- Dunăre
Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2015, în cadrul Programului de finanţare TEN-T Trans European Transport Network, consorţiul fiind alcătuit din 33 de parteneri ce primesc finanţare UE şi 1 partener ce nu primeşte finanţare UE din 12 ţări europene. Managementul proiectului este asigurat de ProDanube, Austria împreună cu portul Rotterdam.
Proiectul cuprinde 6 activităţi, are o durată de 36 de luni şi un buget total de 80.520.000 euro, din care 50% finantare Comisia Europeană iar 50% finanţare proprie a fiecărui partener. Coordonatorul formal este ProDanube Management susţinut de portul Rotterdam, iar numărul partenerilor este de 33 provenind din 12 ţări europene.
 
Principalul obiectiv al proiectului este pregătirea pentru utilizarea gazului natural lichefiat (LNG) ca un combustibil ecologic şi eficient. Acest proiect va fi prima contribuţie importantă pentru iniţierea implementării LNG în sectorul navigaţiei pe ape interioare. Este un efort comun al porturilor maritime şi fluviale, autorităţilor, operatorilor de barje, furnizorilor de tehnologie şi de energie care va îndepărta barierele din piaţă şi va întreprinde primele demersuri în realizarea unui lanţ nou de furnizare LNG.
 
LNG Masterplan are la bază experienţa iniţiativelor din prezent din domeniul maritim, al navigaţiei de cabotaj şi al transportului rutier şi are în vedere ţintele privitoare la transport şi energie stabilite de Uniunea Europeană.
 
Vor fi întocmite studii de fezabilitate, concepte tehnice, se vor efectua teste şi vor fi construite nave şi terminale. Acestea vor fi integrate în procesele de reglementare ale autorităţilor, vor fi întocmite rapoarte şi evaluări tehnice, vor fi facilitate grupurile de lucru şi mesele rotunde. Se vor elabora studii de fezabilitate si un proiect tehnic pentru un terminal LNG in portul Constanta iar Navrom va retehnologiza trei remorchere utilizate in prezent pentru operatiuni portuare.
LNG Masterplan va elabora o strategie completă pentru implementarea LNG ca marfă şi combustibil pe axa Main- Rin – Dunăre şi linii directoare şi recomandări.
 
CERONAV participă în cadrul activităţii 4 Cadrul de reglementare şi masterplan la sub-activitatea 4.2 Cerinţe de instruire, şi in cadrul activitatii 6, Management de proiect, in cadrul subactivităţilor 6.1 Management de proiect, 6.2 Exploatare şi diseminare şi 6.4 Legătura cu organizaţii şi proiecte relevante, acţiune coordonată de ProDanube Management şi Portul Rotterdam.
 
3. PLATINA II (continuare proiect PLATINA)
Proiectul se derulează în perioada septembrie 2013 – august 2015, în cadrul Programului Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, Apelul FP7 Transport 2012-MOVE-1 şi are un buget total de 1.999.995 euro.
CERONAV este unul din cei 12 parteneri coordonaţi de Via Donau, Austria, are un buget total de 51.935 euro din care 46.308 euro reprezintă finanţare europeană şi 5.627 euro contribuţie proprie.
 
CERONAV participă la implementarea următoarelor activităţi din pachetul de lucru 3, Meserii şi Competenţe:
- Dezvoltarea de standarde tehnice pentru utilizarea de simulatoare de instruire practică pentru personalul navigant din sectorul navigaţiei pe ape interioare;
- Elaborarea unei cărţi electronice standard cu stagiul de îmbarcare pe navă;
- Promovarea transportului pe căile navigabile interioare în domeniul educației logistice.
 
4. Train the trainer course material for Inland Navigation Education and Training
Proiectul se derulează în perioada octombrie 2013 – august 2015, în cadrul programului Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie. Proiectul, depus pe 30 ianuarie 2013 de STC Group, Rotterdam, Olanda, îşi propune să exploreze conceptele pedagogice actuale care stau la baza utilizării echipamentelor de instruire practică şi a simulatorelor în procesul de instruire al personalului navigant fluvial. Consorţiul este alcătuit din 8 parteneri din 4 ţări, rolul CERONAV fiind acela de partener. Bugetul CERONAV este de 23 747 euro, din care 17.809 euro finanţare europeană şi 5.936 euro contribuţie proprie CERONAV.
 
Proiectul urmăreşte elaborarea unui curs privind utilizarea simulatoarelor pentru instruirea şi evaluarea personalului navigant pe ape interioare.
 
Toți partenerii din acest proiect sunt membri ai asociaţiei EDINNA - Education in Inland Navigation, organizaţie cuprinzând 26 centre de educaţie şi instruire pe transportul pe ape interioare din 15 ţări europene. Asociația EDINNA recunoaște că toți membrii utilizează același sistem de căi navigabile folosind însă sisteme educaţionale diferite, motiv pentru care îşi propune să elaboreze un sistem armonizat de educație, formare și certificare a personalului pe căile navigabile interioare, în scopul de a asigura o calitate ridicată a personalului instruit la bordul navelor, ridicând astfel nivelul de siguranță pe toate căile navigabile, precum și mobilitatea personalului din cadrul sectorului în Uniunea Europeană.
 
Proiectul Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training va analiza în profunzime modul în care se realizează în sectorul maritim implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor. Se va analiza în ce formă această abordare este posibilă pentru sectorul de navigație interioară și se va elabora o metodologie pentru dezvoltarea unui manual didactic, inclusiv un curs formare formator, vizând punerea în aplicare a standardelor de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare (STCIN).
 
PROIECTE DEPUSE
 
1. Collaborative optimization of operational performance through benchmarking based on sharing performance data and adequate training and education
Acronim: CO2OPERATE
Program: Horizon 2020
Durată: 4 ani
Consorţiu: 16 parteneri din 8 ţări: Olanda, Belgia, Franţa, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria şi Germania
Rol CERONAV: partener
Buget CERONAV: 127.975
Descriere activităţi şi implicare CERONAV
Proiectul va creea un impuls continuu al pieţei pentru îmbunataţirea sectorului energetic şi reducerea emisiilor de gaze prin elaborarea şi implementarea unor indici transparenţi ai navigaţiei pe ape interioare ce duc la o cerere în piaţa pentru dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de ultima oră.
CERONAV face parte din pachetul de lucru 7 – Educaţie şi instruire, pachet condus de Academia Maritimă Harlingen.
Proiectul a fost depus în două etape, prima s-a încheiat în 18-03-2014. În data de 10-06-2014 am fost anunţaţi că proiectul a trecut de prima etapă. Cea de-a doua şi cea mai importanta a fost constituită de întocmirea bugetului şi de conlucrarea privind descrierea sarcinilor în care va fi implicat CERONAV. Cererea de finanţare a fost depusă la în data de 25-08-2014. Proiectul se află momentan în etapa de evaluare.
 
2. European Maritime Education And Training Platfrom
Acronim: EMET
Program: Erasmus Plus
Durată: 3 ani (01.09.2014 – 31.08.2017)
Consorţiu: 7 parteneri din 7 țări: Olanda (Coordonator), România, Estonia, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia
Rol CERONAV: partener
Buget total proiect: 425.790 euro
Buget CERONAV: 33.290 euro, din care contribuţie proprie 6.658 euro
Descriere activităţi şi implicare CERONAV
Proiectul a fost împărţit în 6 acţiuni: Inventarierea instituţiilor de învăţământ şi instruire maritimă, punerea bazelor reţelei europene de învăţământ şi instruire maritimă, segmentată la rândul ei în două subactivităţi: înfiinţarea reţelei şi dezvoltarea unei strategii pentru standardele de instruire, punerea bazelor unui program de schimb de experienţă şi diseminare şi valorizare, CERONAV contribuind activ în toate pachetele de lucru.
Stadiu şi perspective de evaluare:
Propunerea de proiect a fost depusă în data de 30/04/2014, în data de 10/06/2014 am fost anunţaţi că a trecut prima etapă de evaluare iar momentan se așteaptă rezultatul celei de-a doua etape de evaluare.

Ti-a placut articolul?

Comentarii