Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:07 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de reparatii salupa Sorana 1 - 20.06.2013

ro

20 Jun, 2013 00:00 732 Marime text
CONTRACT NR: 4201 / 20.06.2013
OBIECT: Servicii de reparatii salupa Sorana 1
VALOARE: 485.257,86 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ELECTROSCOICA MAR S.R.L.
Adresa postala: STR.VALUL LUI TRAIAN, NR.44, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900147, Romania, Tel. 0241/586629, Email: esm@tnet.ro, Fax: 0241/586661, Adresa internet (URL): www.electroscoica.ro


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 138263 / 12-07-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 143278 / 2013-04-24 01:30:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Neagu Gabriela, Tel. +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, In atentia: Sef birou investitii si achizitii publice, Email: arsvom@intersat-telecom.ro, Fax: +40 241616111/ +40 241488226/ +40 241488227, Adresa internet (URL): www.arsvom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare, depoluare marina
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii salupa "SORANA 1"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La bordul navei
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii pentru reinnoire certificate cu andocare, extragere ax si carma, lucrari de doc, lucrari diverse la salupa "SORANA 1"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
485.257,86 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S082-138137 din 26.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4201
Denumirea: Servicii de reparatii salupa Sorana 1
V.1) Data atribuirii contractului 20.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROSCOICA MAR S.R.L.
Adresa postala: STR.VALUL LUI TRAIAN, NR.44, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900147, Romania, Tel. 0241/586629, Email: esm@tnet.ro, Fax: 0241/586661, Adresa internet (URL): www.electroscoica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 613.928,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 485.257,86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Inainte de semnarea contractului de achizitie publica, ofertantul declarat castigator va prezenta toate documentele ofertei, in forma solicitata de catre autoritatea contractanta pentru respectivul document, adica in „original”,„copie legalizata”,„copie” sau „copie certificata” si anume: documentele ce atesta indeplinirea criteriilor de calificare si documentele care insotesc oferta (conform cap. III.2), documentele aferente propunerii tehnice (conform cap. IV.4.1) precum si documentele aferente propunerii financiare, in original. Toate documentele vor fi semnate de catre reprezentantul legal al operatorului economic sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa,de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta. Persoana care semneaza documentele va scrie citet numele si calitatea in care semneaza. Toate documentele vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente.Toate documentele vor fi semnate, stampilate pe fiecare pagina si inregistrate intr-un opis.In prezenta documentatie prin sintagma „copie certificata” se va intelege acea reproductie a unui act pe care apare mentiunea „conform cu originalul”, semnatura persoanei care angajeaza patrimonial in mod legal ofertantul, stampila ofertantului si data.Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta - Sectia comerciala
Adresa postala: str. Traian, nr.31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241551342
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic si contencios al ARSVOM
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241616111/ +40 241488226/ +40 488227, Email: arsvom@intersat-telecom.ro, Fax: +40 241616111/ +40 241488226/ +40 241488227, Adresa internet (URL): www.arsvom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2013 12:46

Ti-a placut articolul?

Comentarii