Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:59 25 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Știri Constanța Consiliul Local Municipal, convocat în ședință pe 31 iulie. Iată ordinea de zi!

ro

26 Jul, 2023 07:41 1477 Marime textConsiliul local al municipiului Constanţa va fi convocat în şedinţă ordinară, luni, 31 iulie a.c., la ora 13.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.   

Pe ordinea de zi sunt înscrise 31 de proiecte de hotărâre, pe care le redăm mai jos:

 

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.06.2023;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.06.2023;

3. Raport nr. 63692/06.07.2023 al Direcţiei Generale de Asistenţa Socială privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie- iunie 2023;

4. Proiect de hotărâre nr. 309/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II din anul 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    aviz Comisia de specialitate nr. 1

5. Proiect de hotărâre nr. 322/2023 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

6. Proiect de hotărâre nr. 335/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

7. Proiect de hotărâre nr. 336/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al Primăriei municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    aviz Comisia de specialitate nr. 5

8. Proiect de hotărâre nr. 319/2023 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanţa nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021, cu modificările şi completările ulterioare;


iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

9. Proiect de hotărâre nr. 320/2023 privind aprobarea acordării către societatea Termoficare Constanţa S.R.L a compensării pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie neacoperite în tarif, aferent perioadei 01.01.2022- 31.12.2022;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 316/2023 pentru modificarea HCL nr. 145/2012 privind stabilirea nivelului chiriei pentru unităţile locative modulare din Campusul social „Henri Coandă”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

11. Proiect de hotărâre nr. 313/2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5   

12. Proiect de hotărâre nr. 315/2023 privind aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Constanţa, judeţul Constanţa din România şi municipiul Bar din Muntenegru;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

13. Proiect de hotărâre nr. 310/2023 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanţa a imobilelor terenuri identificate cu nr. cadastral 229381 şi 230515, situate în municipiul Constanţa, b-dul Tomis nr. 425, parcela 289, lot 26 şi parcela 287, lot 24;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

14. Proiect de hotărâre nr. 333/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în municipiul Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 126, amplasat la parterul Scolii nr. 15 “Grigore Antipa”, în suprafaţă utilă de 15 mp, având destinaţia de chioşc alimentar;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

15. Proiect de hotărâre nr. 323/2023 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa asupra imobilului Şcoala Gimnazială nr. 6 situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

16. Proiect de hotărâre nr. 332/2023 pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Constanţa, din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

17. Proiect de hotărâre nr. 331/2023 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa asupra imobilului compus din teren în suprafață de 1107,00 mp (din acte ) şi 1213,00 mp (din măsurători) identificat cu nr. cadastral 258762 și construcție - Sală de atletism cu suprafața construită la sol de 1213,00 mp, identificată cu nr. cadastral 258762- C1, situat în muncipiul Constanța, Str. Badea Cârțan, proprietate publică a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-     avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

18.Proiect de hotărâre nr. 330/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

19.Proiect de hotărâre nr. 338/2023 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa asupra imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Badea Cârţan nr. 3,compus din teren în suprafaţă construită de 913,00 mp, imobil aflat în proprietatea privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

20. Proiect de hotărâre nr. 321/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

21. Proiect de hotărâre nr. 314/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 197 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Albastră (fostă str. C.Brătescu) nr. 8A, lot 4, actual str. Albastră nr.8D, proprietatea privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

22. Proiect de hotărâre nr. 311/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 65 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Callatis nr. 5, identificat cu număr cadastral 258221, proprietatea privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

23.Proiect de hotărâre nr. 312/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 49 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Voinicului nr. 22, identificat cu număr cadastral 258142, proprietatea privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

24.Proiect de hotărâre nr. 327/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal- amenajare piaţă urbană zona Gara CF, iniţiator Confort Urban SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac 
-    aviz Comisia de specialitate nr. 2 

25. Proiect de hotărâre nr. 326/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - realizare clădire multifuncţională cu sediu firmă, servicii publice, comerţ cu amănuntul, bd. Mamaia nr. 130, investitor Dacia Dental Clinic SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    aviz Comisia de specialitate nr. 2 

26. Proiect de hotărâre nr. 328/2023 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+D+P+5-6E – locuire colectivă cu comerţ la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor SC Black Waters SA;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    aviz Comisia de specialitate nr. 2 

27. Proiect de hotărâre nr. 325/2023 privind aprobarea documentaţiei necesară pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

28.Proiect de hotărâre nr. 334/2023 privind aprobarea actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanţa prin concesiune nr. 70717/09.05.2008 încheiat cu societatea Polaris M Holding SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

29. Proiect de hotărâre nr. 337/2023 privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico- economici în etapa Proiect Tehnic (PT) pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea spaţiului public din zona Teatrului Naţional de Opera şi Balet Oleg Danovski”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

30. Proiect de hotărâre nr. 329/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate „Reabilitarea urbană a terenurilor situate în zona Stradela Basarabi din municipiul Constanţa prin amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-    avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

31.Proiect de hotărâre nr. 324/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.
iniţiator: primar Vergil Chiţac 
-     avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5     

Citește și: Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Vezi ordinea de zi completă

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii