Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:09 28 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local Techirghiol, în ședință ordinară. Ce se discută (document)

ro

29 Jul, 2021 16:43 665 Marime text
 • Consiliul Local Techirghiol, în ședință ordinară– joi, 29 iulie 2021. 
Se convoacă Consiliul Local Techirghiol în ședință ordinară – joi, 29 iulie 2021, ora 16.00, în sala de ședință din cadrul Primăriei Oraşului Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 24, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru protecția și prevenirea transmiterii virusului SARS CoV2.

Art. 2 – Ordinea de zi a ședinței este anexată la prezenta.

Art. 3 – (1)Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Techirghiol în format electronic pe site-ul www.primariatechirghiol.ro/proiecte de hotărâri şi în format hârtie la sediul Primăriei orașului Techirghiol.

(2) Membrii Consiliului local sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri prezentate, după caz.

Art.4 – Avizele comisiilor de specialitate vor fi prezentate Secretarului General al UAT Techirghiol cel mai târziu în ziua ședinței Consiliului Local.

Art.5 – Secretarul general al orașului va asigura convocarea Consiliului Local Techirghiol şi va comunica prevederile prezentei persoanelor şi instituțiilor interesate.

Iată proiectul ordinii de zi: 
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul al II-lea al anului 2021. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian - Constantin. Comisia 1.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 600 mp, str. Crizantemei, nr.10, Techirghiol către Popescu Daniel-Georgel. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 600 mp, str. Crizantemei, nr.9, Techirghiol către Lupu Laura-Cristina. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării directe a imobilului din str. Eroilor, nr.4, Techirghiol către Savencu Vasile-Constantin. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 719 mp, str. Alecu Russo, nr.3, Techirghiol către Ceară Dumitru-Paul. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2
 • Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de colaborare nr. 10870/06.07.2020 încheiat între Consiliul Local Techirghiol şi S.C. CRIS FISHING S.R.L. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului din str. Oituz, nr.4, lot 2/1, Techirghiol către Stan Ştefan. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului din str. Transilvaniei, nr. 5, ap.1, Techirghiol către Neagu Lucian-Teodor şi Neagu Domniţa. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 229/11.12.2019 privind aprobare vânzare directa si pret de vânzare a imobilului– teren in suprafață de 147 mp. situat in str. Răscoala din 1907 nr.21, lot 2 – catre Florea Ciprian Marian . Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului aferent construcției în suprafață de 391 mp, str. D.Cantemir, nr.16, lot 5, Techirghiol către Burecic Mihaela. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului aferent construcției în suprafață de 314 mp, str. W. Mărăcineanu, nr.43, lot 29, Techirghiol către Omer Murat şi Omer Cadrie. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii fără licitație către Zgumă Dumitru, Zgumă Mihaela şi Haşoti Dumitru a terenului în suprafață de 60 mp, str. Traian, nr. 1C în vederea extinderii construcției. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de concesiune fără licitație a terenului din str. Câmpinei, nr.2A, în vederea extinderii construcției – beneficiari Matei Adrian şi Matei Marlena. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului aferent construcţiilor C1, C2, în suprafață de 185 mp, str. Eroilor, nr.38A, Techirghiol către Cojocaru Elena. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul nr. 5297/09.03.2021 pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si încredințarea in vedere valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Techirghiol, jud. Constanta. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de semnare a Contractului de vânzare-cumpărare a imobilului din str. Victoriei, nr.7 B, Techirghiol . Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3.
 • Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Techirghiol a clădirii C5-magazie parter, corp de clădire din cadrul imobilului Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol, str. Nicolae Bălcescu nr. 14. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 • Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. pentru obiectivul „Completare funcțiune inițială(activități economice) cu funcțiunea de locuire” pentru imobilul din str. Eroilor, nr. 32. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2.
 • Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General al obiectivului de investiții „Înființarea Distribuției de Gaze Naturale”. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului Ianca Dănuţ, in calitate de beneficiar al Decretului-Lege Nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*). Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
 • Diverse.
Puteți consulta proiectele de pe ordinea de zi a ședinței, în secțiunea Documente a materialului. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii