Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:16 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

​Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte se află pe ordinea de zi (DOCUMENT)

ro

20 Nov, 2021 08:31 1499 Marime text
Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri,  26 noiembrie 2021, ora 13.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Proiectul ordinii de zi
  
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 13.10.2021;
 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.10.2021;
 
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.10.2021;
 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 01.11.2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-30.04.2022, în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
8, Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor locale privind metodologia de stabilire și achitare/recuperare a pierderilor financiare ale operatorului serviciului de transport, distribuție și furnizare a enegiei termice pentru populația municipiului Constanța, în vederea regularizării subcompensărilor/ supracompensărilor anuale realizate;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajare Piaţă urbană Gara Constanţa prin amenajare Parcare acoperită Autobuze şi Autocare cu staţii de încărcare şi peron călători, amenajare parcare autoturisme, amenajare zonă acces, amenajare zone de promenadă pietonală, reamenajare zonă pasaj pietonal subteran, amenajare peisagistică parţială Parc Gară, Construire parcare Supraetajată şi Construire centru comercial de tip strip mall”;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
10.  Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică în perioada sezonului rece noiembrie – martie pentru locatarii Campusului social Henri Coandă
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Constanța, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2021-2025;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 16/2021 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 17/2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a revizuirii  proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16, Marin Ionescu Dobrogianu, Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanțelor judecătorești, prin avocat, în contradictoriu cu PRODEX GENERAL SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială situată pe raza municipiului Constanța în baza Legii nr. 114/1996;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
24.  Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5
 
26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu bănesc, elevului Tulceanu Cezar care a obținut rezultate remarcabile la concursuri naționale și internaționale;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
27. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021 - 2022;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
28. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Clubului Sportiv Farul Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021 – 2022;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Badea Cârțan, Complex Sportiv „Badea Cârțan” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța;
     iniţiator: grupul consilierilor locali USR
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din b-dul Aurel Vlaicu nr. 123 , Complex Sportiv „Hidrotehnica” Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Universității Maritime Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;
     iniţiator: grupul consilierilor locali USR
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32, Complex Club Sportiv Școlar nr. 1 Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța;
     iniţiator: grupul consilierilor locali USR
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Caraiman, Complex Sportiv „Triunghi Constanța” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța;
     iniţiator: grupul consilierilor locali USR
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
36. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd.Tomis nr.110 – “Școala de arte” (Casa Ion Bănescu);
          iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
37. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 254840, în suprafață de 343 mp,  situat în municipiul Constanța, Palazu Mare, Sola 33,  Parcela A251/20, LOT1/2;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
38. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Cristian Daniel Mircea, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
39. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
40. Proiectul de hotãrâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor imobile situate în municipiul Constanța,
în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
41. Proiectul de hotãrâre privind revocarea dreptului de administrare al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului-teren în suprafață de 1734 mp situat în municipiul Constanța, zona Casa de Cultură;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
42. Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 201/2021 privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Jupiter nr. 14;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
43. Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
44. Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
45. Proiectul de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Exitindere rețea electrică de interes public Cartier Veterani – sector 1.2., municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
46. Proiectul de hotãrâre pentru modul de aplicare la nivelul municipiului Constanța a dispozițiilor HCJ Constanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
47. Proiectul de hotãrâre pentru revocarea HCL nr. 50/2012 privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Chiliei, str. Dragoslavele, bd. Mamaia și str. Onești, teren în suprafață de cca 9.525 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
48. Proiectul de hotãrâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 360/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire imobil locuințe D+P+2-E retras, str. Nicolae Iorga nr. 42, teren în suprafață de 335,07 mp din acte și 334, 00 mp din măsurători, proprietate Nancu Dima și Sultana;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
49. Proiectul de hotãrâre pentru prelungirea valabilităţii HCL nr. 168/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia şi alei acces, zona Luna Parc, iniţiator SC Oil Depol Service SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac   
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
50. Proiectul de hotãrâre pentru prelungirea valabilităţii HCL nr. 238/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal reconfigurare şi reconversie funcţională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, iniţiator SC Sterk Plast SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
51. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
52. Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
  
53. Proiect de hotărâre pentru suspendarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
54. Proiect de hotărâre pentru suspendarea HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
55. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de    administrație al societății CT BUS S.A. Constanța;
     iniţiator: primar Vergil Chițac
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
56.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APĂ-CANAL CONSTANȚA”
       iniţiator: primar Vergil Chițac
      -avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii