Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:33 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

​Doi primari, un viceprimar și doi consilieri locali au intrat în vizorul ANI

ro

28 Jun, 2016 14:02 1490 Marime text
Agenția Naționalã de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de naturã administrativã și penalã în cazul a cinci foști și actuali aleși locali (doi primari, un viceprimar și doi consilieri locali), după cum urmeazã:
 
1.        NIȚÃ CONSTANTIN, primar al comunei Bucșani, jud. Dâmbovița
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iunie 2012 – 11 octombrie 2013, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul NIȚÃ CONSTANTIN PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
2.        ENE FLOREA, primar al comunei Moșoaia, județul Argeș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În perioada exercitãrii funcției de primar, acesta a încheiat un contract individual de muncã în luna februarie 2013, privind angajarea ginerelui sãu în funcția de consilier în perioada 06 februarie 2013 – 15 ianuarie 2014.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Pitești, județul Argeș în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre ENE FLOREA a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.
3.        DÃNÃILÃ ZAHARIA ALEXANDRU, fost viceprimar al municipiului Brãila
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 februarie 2011 – 30 iunie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și de reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unitãților de învãțãmânt preșcolar, primar, gimnazial, liceal și ale colegiilor naționale de stat de pe raza Municipiului Brãila (Grãdinița cu program prelungit nr. 8 care include fosta Grãdinițã nr. 28, Școala cu clasele I-VIII nr. 17 „E. Teodoriu”, Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” și Colegiul Economic „Ion Ghica”), încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
4.        COTÎRLÃ DÃNUȚ DUMITRU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, Județul Constanța
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local 2012 – 2016, s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât Primãria Municipiului Medgidia a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de servicii în baza unor facturi) cu societatea comercialã S.C. LAUGHSERV CONSTRUCT S.R.L., în cadrul cãreia persoana evaluatã deținea la acea datã funcția de director, iar soția acestuia calitatea de asociat unic și administrator.

De asemenea, societatea comercialã S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. (societate detinutã 100% de Consiliul Local Medgidia) a încheiat contracte comerciale (contract de vânzare-cumpãrare și achiziții directe de servicii în baza unor facturi) cu S.C. LAUGHSERV CONSTRUCT S.R.L., în cadrul cãreia persoana evaluatã deținea la acea datã funcția de director, iar soția acestuia calitatea de asociat unic și administrator, încãlcând astfel dispozițiile 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
5.        CORDIȘ VIOREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Iara, județul Cluj
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local 2008 – 2012, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 21 din 19 aprilie 2012 prin care s-a aprobat pãstrarea modului de atribuire a pãșunatului în conformitate cu prevederile contractelor aflate în derulare (contract de arendare nr. 64 din 28 mai 2009, încheiat între Consiliul Local al comunei Iara, în calitate de proprietar și Asociația Crescãtorilor de Animale Agriș, reprezentatã prin Cordiș Viorel, în calitate de arendaș, asociație la care persoana evaluatã deține începând cu data de 12 aprilie 2010 calitatea de membru fondator și funcția de președinte).        

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70 și art.77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. f) și art. 77 din Legea 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

Potrivit ANI, persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Aceştia au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.
 
Persoanele menționate au încãlcat, potrivit ANI, următoarele prevederi legale:
 
·         art. 70  din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcţie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
 
·         art. 77  din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezãzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare”;
 
· art. 87, alin. (1), lit. d), g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de primar și viceprimar […] este incompatibilã cu […]; funcția de […] administrator, membru al consiliului de administrație […] la societãțile comerciale, […] precum și la instituțiile publice; […] calitatea de comerciant persoanã fizicã”;
 
·        art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „consilierii locali […] care au […] calitatea de acționar sau asociat la societãțile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãți administrativ-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãțile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea sau sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societãțile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplicã și în cazul în care funcțiile sau calitãțile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”;
 
·        art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, potrivit cãruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local. Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispozițiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã”;
 
·        art. 75, lit. a), b), c), f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: lit. a) soţ, soţie, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusive, lit. b) orice persoanã fizicã sau juridicã cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia, lit. c) o societate comercialã la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri,  […],  lit. f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte […]”;
 
·        art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. În situațiile prevãzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați sã anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivã”;
 
· art. 301, alin.(1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia ”Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcţie publicã”.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii