Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:14 10 08 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Astăzi este şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa. Citeşte, aici, ordinea de zi. Proiecte interesante

ro

27 Nov, 2015 02:52 2120 Marime text
Consiliul Local Municipal Constanţa a fost convocat pentru astăzi, ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 
 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 13.10.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Cioceanu Paula în funcţia de consilier local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului unui consilier local;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Constanţa domnului Vasile Moldoveanu;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Constanţa domnişoarei Elizabeta Samara;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Constanţa domnului Niculae Ştefan;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul III pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Confort Urban S.R.L. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa persoanelor în vârstă de peste 80 de ani;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa şomerilor din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de asistenţă socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa pentru anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 181/2015 privind statul de funcţii şi organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în perioada ianuarie-iunie 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii “Construire parcare multietajată P+7E+T, zona Cazino-Albatros”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii “Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanta + Balchik cross border region by bike-BSB“;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale zonei metropolitane Constanţa“;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe, administrate de RAEDPP Constanţa, aflate în folosinţa persoanelor încadrate în grad grav şi accentuat de handicap;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent unui nou club pentru pensionari;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea sau proprietatea RAEDPP Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Alba Iulia, str. Valului, str. Verde, str. Mitropolit Dosoftei, iniţiator SC Davis Car SRL;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str.I.L.Caragiale, intrarea Histriei, terenuri proprietate privată, iniţiator Manţu Nicu;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire imobil D+P+1-2E-cazare, pentru terenul situat în staţiunea Mamaia, zona Casino, investitor SC Ambrosiana SRL;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Consolidare şi supraetajare spaţiu comercial parter până la S+P+6E- locuinţe colective cu spaţii comerciale la P+1E, pe terenul situat în b-dul Mamaia nr. 249, investitor Grosu Traian;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 101/30.04.2015, privind aprobare PUZ-Construire sală polivalentă, str. Badea Cârţan, iniţiator, municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanţa în vederea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului local în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului Român de Informaţii;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 24/2013 privind acceptarea donaţiei făcută de Călina Virgil către municipiul Constanţa, reprezentând terenurile în suprafaţă totală de 3377,00 mp. situate în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 564 cu destinaţia de drumuri publice;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi de servitude către Congaz S.A. a terenului în suprafaţă de 30 mp, domeniul privat al municipiului Constanţa, situate în str. Zmeurei nr. 3 pentru amplasarea unui branşament şi post de reglare;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de de 62,96 mp, situat în municipiul Constanţa, b-dul I.C.Brătianu nr. 47 precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 105,22 mp, situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu nr. 47 în vederea desfăşurării activităţii medicale în sistem de tură-contratură, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 69,72 mp, situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu nr. 47 în vederea desfăşurării activităţii medicale în sistem de tură-contratură, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 40,72 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Izvor nr. 27 în vederea desfăşurării activităţii medicale în sistem de tură-contratură, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de prestare a serviciului de salubrizare al municipiului Constanţa încheiat între operatorul serviciului de salubrizare şi utilizatori - persoane juridice;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind completarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind cheltuieli care se finanţează de către UAT Constanţa, inclusiv studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Sală de sport polivalentă 5000 locuri”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei” în faza DALI;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa la majorarea capitalului social al societăţii RAJA S.A.;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa aprobat prin HCL nr. 624/2008, modificată şi completată;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Constanţa ca parte civilă în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Bucureşti;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciului de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanţa în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti competente.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de lucru (GLL) pentru implementarea Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
Convocatorul este semnat de viceprimar Decebal Făgădău.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii